Markedsdialog: Reduceret råstofforbrug i anlægsprojekter

Den 21. juni 2024 inviterer partnerskabet bag skaleringsprocessen 'Sammen om mindre råstofforbrug' til markedsdialog mellem private aktører og offentlige bygherrer.

Markedsdialogen afholdes som et led i skaleringsprocessen 'Sammen om mindre råstofforbrug'.

Bygherrerne i partnerskabet har sammen med Center for Offentlig-Privat Innovation (CO-PI) og Gate 21 sat sig for at udvikle og implementere løsninger for et reduceret råstoftræk i deres anlægsprojekter.

Det kan ske ved at bruge udbudsprocessernes mange håndtag til at muliggøre og implementere nye løsninger.

Men det kræver også markedsdialog, så vi i fællesskab kan sikre, at efterspørgslen får form og ambitionsniveau, som kan leveres af bygherrernes værdikæde. 

Markedsdialogen foregår fredag den 21. juni 2024 kl. 08.30-13.00 hos Dansk Arkitektur Center - DAC. Bryghuspladsen 10, 1473 København K

Kom og vær med til at:

 • Mobilisere samarbejde om nødvendige løsninger – fx udvikling af en dansk markedsplatform for sekundære råstoffer
 • Give input til, hvordan offentlige bygherrer kan anvende udbudsprocesser og -paradigmer til at reducere råstoftræk i anlægsprojekter
 • Styrke offentlig-privat dialog og innovation
 • Udveksle strategier, erfaringer og løsninger 

Tilmeld dig markedsdialogen om reduceret råstofforbrug i anlægsprojekter

Udfyld formularen herunder og tilmeld dig nu.

Program:

08.30: Tjek ind med kaffe og croissanter 

09.00: Velkomst og rammesætning for dagen
/CO-PI og præsentation af 'Guide til mindre forbrug af råstoffer i anlægsprojekter'

09.15: Bygherrerne præsenterer projektspecifikke cases 

Hør blandt andet om:

 • Genudbud af cykelsti
  /Lars Brandt Christensen, senior projektleder, Holbæk Kommune
 • Råstofhåndtering i byggemodning af Erhvervsområde i Trekroner Vest: fra lokalplan til anlæg
  /Johanne Boegh Slemming og Johanne Barfred projektleder/landskabsarkitekt i Roskilde Kommune
  Lokalplanen kan fremsendes inden arrangementet. Ved interesse, send mail til Lærke Møller Sandsdalen: [email protected]
 • Genbrug af underballast fra sporfornyelsesprojekter og perspektiver
  /Niels Erik Bordum, projekteringsleder, Arealer og Miljø, Banedanmark
  /Finn Thøgersen, chefkonsulent, fagkoordinator, Befæstelser, Bygværker og Målinger, Vejdirektoratet 
 • Kan mobile jordkasser sikre genindbygning af jord i ledningsprojekter?
  /Torben H. Petersen, afdelingschef, Vand Distribution, Novafos

09.50: Dialog om cases i parallelle spor

10.20: Tæt på test af fuldskala støjskærm i komprimeret lerjord 
/Niels Brix, Specialkonsulent | Bæredygtigt Byggeri og Cirkulær Økonomi, Region Hovedstaden.

10.55: Behov for løsninger for databaseret råstofstrategier (inkl. dialog)
/Ricki Christiansen, bæredygtighedskonsulent, HOFOR og Michael Friedrich Bachmann, teamchef for Miljø Metro, Metroselskabet
Behov for samlet overblik over materialestrømme i projekterne – med henblik på at kunne lave råstofbudget og baseline for projekter og porteføljer, og efterfølgende en strategi for at kunne vurdere, hvor kan vi reducere?

11.40: Markedsplatform for sekundære råstoffer – sådan er det løst i Norge. Præsentation af innovationspartnerskabet og løsningen PORFYR
/Tore Gulli, tidligere projektdirektør i Bærum Kommune.

12.00: Spørgsmål og refleksioner i plenum

12.25: Opsamling på dagen 
/Ole Bech Lykkebo, programchef, CO-PI.

12.30: Frokost

Målgruppe:

Alle beslutningstagere og praktikere i anlægsprojekters interne og eksterne værdikæde, som kan bidrage til eller har interesse i udvikling af løsninger til at reducere råstofforbrug.

Tid:

21. juni 2024 fra kl. 08.30-13.00

Sted:

Salen, Dansk Arkitektur Center - DAC. Bryghuspladsen 10, 1473 København K

Pris:

Gratis.