Persondatapolitik

Læs en kort beskrivelse af CO-PI's persondatapolitik, om cookies og behandling af billeder.

Center for Offentlig-Privat Innovation (CO-PI) behandler (indsamler, registrerer, organiserer, opbevarer, videregiver og anvender) persondata for at løse CO-PI's opgaver bedst muligt. Det gælder især:

  • personer med betydning for innovationsarbejdet i den offentlige sektor,
  • personer, der henvender sig til CO-PI, eller som deltager i CO-PI's arrangementer
  • personer, der anvender CO-PI's hjemmeside, abonnerer på CO-PI's nyhedsbrev eller relaterer til CO-PI på Twitter, LinkedIn eller Facebook.

CO-PI har i vidt omfang alene behov for at behandle persondata af den mindst følsomme art – typisk navn, email-adresse, arbejdssted og stilling samt evt. telefonnummer.

Hertil kommer billedmateriale, hvor konkrete personer er eller vil kunne identificeres, som videregives på CO-PI's hjemmeside, i CO-PI's nyhedsbrev eller på CO-PI's sociale medieplatforme.

I alle tilfælde, hvor det er nødvendigt, indhenter CO-PI samtykke til behandling af persondata. Det sker på mange forskellige måder, som er nærmere beskrevet i vores persondatapolitik: ”Forsvarlig behandling af persondata”, afsnit D.

Vil slette og anonymisere data

Personer, der ikke mere har relation til CO-PI's opgavefelt, vil løbende få slettet eller anonymiseret deres data. CO-PI vil dog opbevare deltagerlister, der kan indeholde almindelige persondata, fra fagligt relevante arrangementer, som CO-PI har arrangeret eller deltaget i.

Data for personer, der har betydning for CO-PI's opgavevaretagelse, behandles omhyggeligt og anvendes alene til formål, der på tidspunktet for et evt. samtykke ligger inden for CO-PI's opgavefelt. CO-PI offentliggør kun harmløse billeder af personer, hvor at den afbildede ikke med rimelighed må kunne føle sig udstillet, udnyttet eller krænket.

Desuden vil CO-PI kun offentliggøre billeder, der har med CO-PI's arbejde at gøre, således at der er en fagligt relevant sammenhæng mellem en identificerbar person og emnet, der formidles.

Vil du ændre dit samtykke eller have indsigt?

Enhver, der henvender sig til CO-PI, og som mener sig registreret hos CO-PI, kan inden for få arbejdsdage få oplyst, om CO-PI har data om den pågældende, og i givet fald få oplyst de pågældende data. Modtager CO-PI indvendinger imod offentliggørelse af billeder, vil vi undlade at bruge disse billeder, og evt. publicerede billeder fjernes fra internettet i det omfang, det er muligt.

Enhver, der har givet samtykke til CO-PI's behandling af persondata, herunder om anvendelse af cookies, kan ved henvendelse til CO-PI trække dette samtykke tilbage. CO-PI vil da inden for få arbejdsdage slette de pågældende data i det omfang, de ikke er videregivet i en sammenhæng, der ikke mere kan ændres af CO-PI.

Enhver, der mener, at CO-PI fejlagtigt anvender persondata, som vedkommende ikke ønsker det, kan henvende sig til CO-PI, som inden for få arbejdsdage vil rette fejlen, medmindre forholdet er videregivet i en sammenhæng, der ikke mere kan ændres af CO-PI.

Vil orientere og rette

Såfremt CO-PI selv bliver opmærksom på eller af andre bliver gjort opmærksom på en behandling af persondata, der er i strid med reglerne, vil CO-PI inden for få arbejdsdage dels orientere den eller de berørte, dels rette den fejlagtige behandling i det omfang, dette er teknisk muligt for CO-PI.

Klager over eller almindelige spørgsmål om CO-PI's behandling af personoplysninger rettes til CO-PI på [email protected] eller på telefon 61 81 31 10.

Du har også mulighed for at klage til Datatilsynet via kontaktoplysninger, der kan findes her: www.datatilsynet.dk/kontakt/