Hvad er innovation?

Innovation er at gøre noget nyt, som skaber værdi.

Video: Se Niels Jakobsen, kreativ partner i CO-PI, forklarer offentlig innovation på cirka to minutter.

Alt rundt om dig har været innovation – på et tidspunkt.

Den telefon, du måske læser denne tekst på. Det transportmiddel, du måske befinder dig i. Den computer, du måske lige nu bruger. Eller det hæve-sænke-bord, du måtte sidde ved.

Innovation handler om at løse problemer og opfylde behov på nye og bedre måder.

Hvad enten det er store, radikale forandringer – eller små, gradvise forbedringer, der sammen skaber en mærkbar forskel.

Kernen i innovation er:

 • Problemløsning: Innovation er drevet af et behov for at tackle specifikke udfordringer og skabe forbedringer.
 • Anvendelse: En idé er ikke en innovation, før den fører til en ny løsning, der implementeres og bruges.
 • Værdi: Innovation skal altid føre til mærkbar forbedring og skabe værdi.

Hvad er offentlig innovation?

Hospitaler, plejehjem, børnehaver, uddannelsesinstitutioner og andre offentlige arbejdspladser over hele landet indfører ofte innovative løsninger.

Offentlig innovation kan være nye eller væsentligt ændrede:

 • produkter
 • serviceydelser,
 • processer og organisationsformer eller
 • måder at kommunikere med omverdenen på.

 

Formålet er at forbedre eller nyskabe noget i den offentlige sektor, der skaber værdi for borgere, medarbejdere og samfundet.

Værdien af offentlig innovation kan have flere former:

 • indfrielse af politiske mål
 • stigende effektivitet
 • højere kvalitet
 • bedre borgerinddragelse
 • øget medarbejdertilfredshed

Hvad er offentlig-privat samarbejde om innovation?

Vi står over for komplekse samfundsudfordringer – fx klimakrisen og den demografiske udvikling – som vi kun kan løse gennem et styrket samarbejde mellem den offentlige og private sektor.

Offentlig-privat samarbejde om innovation spiller derfor en afgørende rolle i de kommende års samfundsudvikling.

Offentlig-Privat innovation (OPI) dækker over forskellige typer samarbejder mellem offentlige organisationer og private virksomheder, som har innovation som formål. Målet er at udvikle eller tilpasse løsninger, som adresserer et behov hos den offentlige part.

CO-PI kan hjælpe dig med at lykkes med innovation i offentlig-privat samarbejde. Det gør vi ved at udvikle værktøjer og ressourcer – og ved at hjælpe direkte med fx sparring.

Spørgsmål og svar om offentlig-privat innovation:

💡 Gode eksempler på offentlig innovation

CO-PI har samlet mange eksempler på offentlig og offentlig-privat innovation. Både i kommunerne, regionerne og i staten – og på tværs.

Tag et kig på de gode cases og bliv klogere på, hvordan innovative løsninger kan se ud i praksis.

Må man stjæle innovation?

En offentlig arbejdsplads behøver ikke at opfinde noget unikt for at være innovativ. En innovation skal være ny for arbejdspladsen selv, men den må gerne være udviklet af andre.

Man må altså gerne stjæle med stolthed – og genbruge eller lade sig inspirere.

 • 3 ud af 4 af de offentlige innovationer er enten inspireret af andres løsninger eller kopieret fra andre.
 • Faglige relationer eller netværk er den vigtigste inspirationskanal for innovationer, der er inspireret af andres løsninger eller en kopi.

→ Vil du dele eller genbruge innovation? Download Spredningsguiden

❓ Hvordan kan du arbejde med innovation?

Innovation er en faglighed med mange tilgange og metoder. Blandt de mest kendte er designtænkningadfærdsvidenskab og samskabelse.

På denne side kan du blive klogere på de vigtigste innovationstilgange, hvor eksperterne deler deres viden.

CO-PI har også samlet 20 vigtige værktøjer, du skal kende. De kan hjælpe dig i forskellige faser af dit innovationsarbejde – uanset om du er begynder, øvet eller ekspert.

Du kan også få vores 18 tips til dig, der vil skabe nye og bedre løsninger:

Hvor innovative er offentlige arbejdspladser?

Fire ud af fem offentlige arbejdspladser har indført mindst én innovation i de seneste to år. Mange arbejdspladser har indført flere nye løsninger i samme periode.

Det viser den officielle statistik over innovation i den offentlige sektor – Innovationsbarometeret – som har CO-PI udgivet i samarbejde med Danmarks Statistik siden 2015.

De tusindvis af innovative løsninger på kommunale, regionale og statslige arbejdspladser over hele landet – skoler, biblioteker, sygehuse, jobcentre, politistationer – skaber ofte flere typer af værdi på én gang. Fx både højere kvalitet og større borgerinddragelse.

Figuren viser, om arbejdspladsen har indført mindst én innovation inden for en toårig periode. Figuren bygger på spørgsmålet ”Har jeres arbejdsplads inden for de seneste to år indført nye eller væsentligt ændrede…” med underspørgsmålene ”produkter?”, ”serviceydelser?”, ”processer eller måder at organisere arbejdet på?” og ”måder at kommunikere med omverdenen på?”. Procentandelen, der har indført en innovation, er dem, der har svaret ”Ja” til mindst ét af de fire underspørgsmål. Procentandelene i figuren summerer til mere end 100 %, fordi arbejdspladserne har haft mulighed for at vælge flere svarmuligheder. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=1.611.


Hvem får offentlig innovation til at ske?

Medarbejderne spiller en positiv rolle i 87 procent af de offentlige innovationer – enten ved at igangsætte og/eller fremme innovationerne.

Men medarbejderne er bestemt ikke de eneste aktører, der bidrager positivt til innovation i den offentlige sektor:

 • 59 procent af de offentlige innovationer spiller politikere eller lovgivning en positiv rolle i.
 • 57 procent af de offentlige innovationer sker i samspil med borgere.
 • 26 procent af af innovationerne i den offentlige sektor sker i samspil med private virksomheder.

Har du brug for ny viden, hjælp eller sparring?

Du kan altid kontakte os for sparring eller samarbejde om et konkret innovationsprojekt, du/I vil have vores faglige råd om: