Innovationstilgange

Eksperter deler deres viden om de mest udbredte tilgange til offentlig innovation. Siden bliver løbende opdateret med nye tilgange.

Hvad er en innovationstilgang?

En innovationstilgang er metode til arbejdet med innovation, der hjælper med at gøre arbejdet mere systematisk og til at skabe overblik og refleksion.

Valget af en konkret tilgang skaber tydelighed og transparens for alle, der er en del af projektet – og dermed tryghed, fordi alle ved, hvilken proces der arbejdes efter

Der findes mange forskellige tilgange til innovation. Nogle overlapper hinanden i tankegang og metode, mens andre er mere særegne.

Her på siden samler CO-PI de mest udbredte tilgange til arbejdet med innovation i den offentlige sektor. Siden vil løbende blive suppleret med nye tilgange. Send gerne ønsker eller forslag til [email protected]

Hvad er innovation?

Offentlig innovation er at gøre noget nyt i den offentlige sektor, som skaber værdi.

Innovation i den offentlige sektor kan tage mange former. Innovation er, når offentlige arbejdspladser skaber værdi ved at gøre noget nyt.

Offentlig innovation kan være nye eller væsentligt ændrede:

  • produkter
  • serviceydelser,
  • processer og organisationsformer eller
  • måder at kommunikere med omverdenen på.

→ Læs mere om offentlig innovation