Sammen om mindre råstofforbrug

Vi går sammen i en skaleringsproces for innovative offentlige indkøb med målet om at forbedre og reducere forbruget af råstoffer i offentlige bygge- og anlægsprojekter. Kom og vær med!

Hvorfor er det vigtigt? 

Råstoffer, som sand, grus og sten, er vigtige for bygge- og infrastrukturprojekter, men det er samtidigt ikke-fornybare og knappe ressourcer. På Sjælland er der kun sand og grus til få årtiers forbrug, og allerede nu er der mangel på udvalgte råstofkvaliteter. Det er et problem for mange, og kan ikke løses af enkeltaktører.

Derfor har Region Sjælland, Center for Offentlig-Privat Innovation og Gate 21 igangsat en skaleringsproces af for innovative offentlige indkøb. Ideen er, at offentlige bygherrer i fremtiden – i samarbejde med de private leverandører – skal bygge og anlægge på nye måder, der forbruger færre jomfruelige råstoffer.

Skal I med? 

Skaleringsprocessen samler offentlige bygherrer om fælles markedsdialog med de private leverandører.

Jo flere offentlige bygherrer vi har med, jo bedre. Det sender et stærkere signal til virksomhederne om, at der vil være forretning i at udvikle nye løsninger. Alle offentlige aktører, der ønsker at eller allerede arbejder med at reducere råstofforbruget, kan løbende blive en del af skaleringsprocessen.

Sammen kan offentlige bygherrer: 

 • Dele viden og formulere de udfordringer vi har, når vi vil bygge med færre råstoffer. 
 • Gå til markedet med skala bag vores behov.
 • Reducere transaktionsomkostninger ved at udvikle nye løsninger.

Guide til mindre råstofforbrug i anlægsprojekter

For offentlige bygherrer, der vil nedbringe råstoftrækket i anlægsprojekter.

Læs mere og download

Det siger partnerne om samarbejdet:

Region Sjælland, formand for Udvalget for grøn omstilling, bæredygtighed og miljø Bruno Jerup:

"Vi vil gerne tage vores del af ansvaret for at løse udfordringen med byggeriets store – og stigende – træk på råstofferne. Vi har mulighed for at skabe en forandring, men vi kan ikke gøre det alene. Derfor tager vi arbejdshandskerne på og inviterer andre offentlige bygherrer til at gå med i samme retning."

→ Læs de andre deltagende bygherres motivation (Pressemeddelelse)

Status og tidslinje

Igangværende: Individuel sparring og videndeling.

 • Juni 2024:
  Markedsdialog for hele værdikæden i Dansk Arkitektur Center.
 • Maj 2024: 
  Erfaringsudveksling og inspiration fra Norge: Innovationspartnerskab om jordhåndtering i Bærum Kommune.
 • Marts 2024:
  Bygherreworkshop 5: Planlægning af kommende markedsdialog og lancering af fælles hensigtserklæring.
 • Marts 2023:
  Bygherreworkshop 4: Fælles behovsbeskrivelse og næste skridt videre. 
 • Januar 2023:
  Dialogmøder mellem leverandører og partnere.
 • December 2022:
  Markedsdialog om bygherrerådgivning.
 • November 2022:
  Bygherreworkshop 3 med status, præsentation af indsigter og planlægning af markedsdialog.
 • August 2022:
  Bygherreworkshop 2, om bl.a. datagrundlag og materialeflow. 
 • Maj 2022:
  Workshop for offentlige bygherrer om behovskortlægning.
 • April-maj 2022:
  Offentlige bygherrer inviteres ind i skaleringsprocessen.
  Behovskortlægning igangsættes.
 • Februar 2022:
  Region Sjælland, Gate 21 og CO-PI indgår aftale om at igangsætte en skaleringsproces.

Partnere 

 • Banedanmark, HOFOR, Metroselskabet, KLAR Forsyning, Novafos, Vejdirektoratet, Holbæk Kommune, Roskilde Kommune og Aarhus Vand: Deltager i og bidrager til skaleringsprocessen med egne erfaringer og ressourcer i arbejdet med at nedbringe ressourceforbruget. 
 • Region Sjælland: Bidrager som råstofmyndighed og med egen bygge- og anlægscase med et regionalt mål om 20 procent mindre råstofforbrug. 
 • Gate 21: Bidrager med projektledelse og deres erfaring med at lede grønne offentlig-private innovationsprojekter.
 • Center for Offentlig-Privat Innovation (CO-PI): Ansvarlig for at proceslede skaleringsprocessen, som CO-PI står for at etablere som arbejdsmetode i Danmark.

Der vil løbende blive inddraget rådgivere, videnspartnere og relevante markedsaktører.

Vil du høre mere, så kontakt: