Workshop om bæredygtigt råstofforbrug: Vi skal måle os selv på mere end CO2-reduktion

Offentlige bygge- og anlægsaktører deltog i første store skridt i skaleringsprocessen ’Sammen om mindre råstoffer’. Opgaven var at udforske fælles behov i arbejdet med at reducere forbrug af sand, sten og grus.

Billede: 16 repræsentanter fra blandt andet Lejre Kommune, Vejdirektoratet, Banedanmark og HOFOR var samlet til workshop om råstofforbrug den 18. maj.

Totalværdi-modeller, materialebørs og projektering af ressourcer.

Ønsker til systemforandringer var der mange af, da CO-PI den 18. maj bragte offentlige bygge- og anlægsaktører sammen til en formiddag med fokus på fælles behovsudforskning i en kompleks problemstilling.

Skaleringsproces skal skabe fælles retning

Workshoppen er første store skridt i den fællesoffentlige skaleringsproces 'Sammen om mindre råstofforbrug', som Region Sjælland, Gate 21 og CO-PI lancerede i marts 2022.

→ Se projektsiden: Sammen om mindre råstofforbrug

16 repræsentanter fra bl.a. Banedanmark, KLAR Forsyning A/S, Lejre Kommune, HOFOR og Vejdirektoratet deltog i workshoppen og delte ud af egne erfaringer med at mindske forbruget af råstoffer.

"Det er virkelig fedt at se så mange vigtige spillere samlet i dag med så stor en motivation for at blive skarpere på de fælles behov og for at sætte en retning for det videre arbejde med at bruge skala i offentlige indkøb som innovationsmotor," siger Julie Munk, innovationskonsulent i CO-PI.

SAMMEN OM MINDRE RÅSTOFFORBRUG

Region Sjælland leverer råstoffer til bygge- og anlægsprojekter på hele Sjælland. Men råstofferne er knappe, og allerede nu er der på mangel på særlige kvaliteter.

Derfor har Region Sjælland taget initiativ til at få løst det store problem gennem en ny metode: en skaleringsproces.

I en skaleringsproces går flere offentlige organisationer sammen om en fælles udfordring, så det bliver mere attraktivt for markedet at udvikle nye løsninger. På den måde bliver offentlige indkøb en motor for innovation.

Indsatsen er den første af sin slags i Danmark. Metoden er indført af Center for Offentlig-Privat Innovation (CO-PI), som faciliterer skaleringsprocessen.

Det kommende år vil Region Sjælland teste innovative og cirkulære kriterier i et af sine egne bygge- og anlægsprojekter. Gate 21 er projektleder og understøtter konkrete test- og demonstrationsprojekter hos både Region Sjælland og andre offentlige bygherrer.

→ Læs mere om skaleringsprocessen: 'Sammen om mindre råstofforbrug'

Ikke en uudtømmelig kilde

Råstoffer som sand, grus og sten er vigtige for byggeri og anlægsarbejde, men efterspørgslen stiger løbende. Ressourcerne er ikke uudtømmelige og inden for få årtier forventes Sjælland at løbe tør.

Region Sjælland forklarer, at det i dag kun er 2 procent, der dækkes af alternative materialer.

Behovet for gensidig viden-og- erfaringsudveksling er stort, men det er også nødvendigt at sætte form på de konkrete behov:

"Offentlige aktører kan tage et stort ansvar for at rykke på dagsordenen igennem udbud og efterspørgsel. Men det kræver mod, innovation og samarbejde på tværs af værdikæden, hvis vi med volumen skal øge genanvendelse og blive dygtigere til at forbruge mindre," siger Julie Munk, innovationskonsulent i CO-PI. 

Billede: Mange faktorer spiller ind på arbejdet med at mindske råstofforbruget og tænke i alternative materialer. Her ses et indblik i udfordringerne i de forskellige led i værdikæden.

Pris, pris, pris – og tilgængelighed

Gate 21 og CO-PI har, via interviews og samtaler med aktører i de forskellige led af værdikæden, kortlagt nogle af de grundlæggende udfordringer ved anvendelsen af råstoffer.

Det er blandt andet lettere og billigere at køre langt efter jomfruelige råstoffer, fremfor at genanvende lokalt eller efterspørge genanvendte materialer.

Genanvendelse af råstoffer kræver fortsat mange og fordyrende arbejdsgange fx sortering og afrensning, og har endnu ikke nået et niveau, der kan sikre forsyningssikkerhed for bygherrerne. 

Men vane spiller også en rolle. Selv der, hvor producenter tilbyder certificerede, genanvendte produkter, er efterspørgslen lille. Det er lettere at efterspørge produkter, man kender. 

Billede: Deltagerne arbejdede i mindre grupper med at konkretisere og navigere deres fælles behov, som kan hjælpe dem videre i arbejdet med at mindske forbruget af råstoffer.

Mere og andet en CO2-reducering 

Workshopdeltagerne fortæller, at de alle arbejder strategisk med bæredygtighed gennem fx bæredygtighedsstrategier, livscyklusanalyser og skarpe ledelsesprioriteringer.

Men bæredygtighed er også et område, hvor særligt CO2-reduktion står øverst på dagsorden.

Strategisk råstofplanlægning handler om at sikre flersidige fordele ved cirkulær håndtering af råstoffer og skal ikke kun måles på sit bidrag til CO2-reduktion.

Deltagerne var derfor glade for at få anledning til at høre om andres erfaringer og fortælle om egne – med udgangspunkt i en bredere bæredygtighedsforståelse, hvor alternative materialer, genanvendelsesmetoder og fokus på at mindske forbruget tænkes sammen med CO2-reduktion.

Værktøjer til innovative offentlige indkøb

Samlede værktøjer til ledelsesforankring, planlægning af opstart, behovskortlægning og markedsdialog.

Læs mere og download

Skal skabe værdi for alle parter 

CO-PI's værktøjer til at skabe innovation i offentlige indkøb dannede ramme om diskussionerne på dagen, og her talte deltagerne sig i mindre grupper frem til de behov, der samtidig har potentiale til at kunne løses gennem anskaffelser. 

Forslag som fx metoder til bedre indblik i eget råstoftræk og projektering af ressourcer, bedre overblik over certificeringer og internationale standarder, initiativer vedrørende materialebørser og mere rådgivning om konkret anvendelse af sekundære materialer blev bragt på banen. Bygherrens eget ansvar for at arbejde strategisk med den komplekse dagsorden, blev også fremhævet.

"I CO-PI ser vi nu frem til den videre proces, hvor de næste skridt handler om at blive endnu skarpere på de behov, hvor dialog og udvikling i samarbejde mellem bygherrer og markedet, kan skabe værdi på tværs af værdikæden." afslutter Julie Munk, innovationskonsulent i CO-PI. 

→ Læs også: Offentlige og private går sammen om mindre grus i maskineriet

VIL DU VIDE MERE? KONTAKT: 

Julie Munk, innovationskonsulent, CO-PI, på telefon telefon 61 81 31 09 eller mail: [email protected]

Lærke Møller, innovationskonsulent, CO-PI på telefon 61 81 27 77 eller mail: [email protected]

Ricki Christiansen, projektleder, Gate 21 på telefon 31 13 90 34 eller mail [email protected]