Hvad er innovative offentlige indkøb?

Innovative offentlige indkøb kan føre til nye løsninger – også på de store samfundsudfordringer.

Den offentlige sektor køber ind for omkring 400 milliarder kroner om året. Hvis blot en lille procentdel af disse indkøb er innovative, kan det blive en stor gevinst for samfundet.

Når innovative offentlige indkøb lykkes, kan de føre til nye løsninger både på komplekse samfundsudfordringer inden for fx ældreområdet eller den grønne omstilling og til at få lidt bedre løsninger til hverdagsopgaverne.

CO-PI understøtter innovative offentlige indkøb i alle faser fra innovation til udbud. Det gør vi blandt andet ved at udvikle ny viden og konkrete værktøjer.

Spørgsmål og svar om innovative offentlige indkøb:

Hvorfor er innovative offentlige indkøb vigtige?

Den offentlige sektor køber ind for mere end 400 milliarder kroner om året – alt fra bleer til broer. Samtidig står vi som samfund over for udfordringer, som er svære at løse inden for eksisterende rammer, og umulige at løse for nogen aktør alene. Det kalder på nye løsninger skabt i offentlig-privat samarbejde. Det gør potentialet i innovative offentlige indkøb enormt.

Det er langt fra alle indkøb, der er – eller skal være – innovative. Formålet med indkøbet er altid at dække et behov, om det så er at producere mad til børnene i daginstitutioner eller at kunne overvåge vind- og vejrforhold i de danske farvande. Nogle gange er det indlysende, at behovet kalder på en ny løsning, som skal udvikles eller tilpasses. Andre gange betyder nye krav eller ønsker, at det kan være relevant at kigge i retning af nye løsninger eller tilpasning af de eksisterende.

Uanset om det drejer sig om fx grønne løsninger eller teknologi, der kan understøtte velfærden, er der mange konkrete behov og udfordringer, som der ikke er nogen hurtig eller nem løsning på. Der er behov for innovation, og et veltilrettelagt samarbejde mellem den offentlige organisation og en eller flere private virksomheder kan åbne et innovationsrum, som ingen af parterne ville kunne skabe alene. Ofte vil – eller bør – samarbejdet omfatte et indkøb; et innovativt offentligt indkøb (IOI).

Skaleringsprocesser skaber volumen og højde

Skaleringsprocesser er en metode indført af CO-PI, som samler flere offentlige aktører om én fælles udfordring, så det bliver mere attraktivt for markedet at udvikle de nye løsninger, der er behov for.

Materialer og værktøjer til innovative offentlige indkøb:

Værktøjer til innovative offentlige indkøb

Samlede værktøjer til ledelsesforankring, planlægning af opstart, behovskortlægning og markedsdialog.

Læs mere og download

Finansiering af innovative offentlige indkøb i Europa

Kortlægning af europæiske cases og et diskussionsoplæg

Læs mere og download

Har du brug for hjælp eller sparring?

CO-PI er klar til at hjælpe dig med innovative offentlige indkøb, fx i form af sparring og oplæg. Kontakt os, så vender vi retur hurtigst muligt.