CO-PI på Folkemødet: Spænd innovation for den offentlige indkøbsvogn

Hvor er de ømme tæer, når vi taler innovative offentlige indkøb? Mette Harbo, konstitueret direktør i Region Hovedstadens Center for IT og Medicoteknologi, og Morten Jung, markedschef i Dansk Erhverv giver deres bud på, hvor skoen trykker.

Billede: Spænd innovation for den offentlige indkøbsvogn

Vi står midt i et hav af vilde problemer med arbejdskraftmangel, mistrivsel og klima som de mest fremtrædende. Problemer, der kræver vilde løsninger.

Kan vi i højere grad spænde innovation foran den offentlige indkøbsvogn – og hvordan får vi udviklet løsninger, der bliver implementeret og skaber værdi for brugere og borgere?

Vi tyvstarter debatten

Som optakt til Folkemødet har vi spurgt to centrale aktører:

  • Mette Harbo, konstitueret direktør i Region Hovedstadens Center for IT og Medicoteknologi
  • Morten Jung, markedschef i Dansk Erhverv

Hvad skal der til for at sætte mere skub i innovative offentlige indkøb?

Tør det offentlige ikke løbe risikoen?

Som konstitueret direktør for Region Hovedstadens Center for IT og Medicoteknologi sidder Mette Harbo med det overordnede ansvar for, at implementeringen af nye løsninger lykkes.

Hun peger på, at der skal være et klart billede af, hvad den lokale gevinst er for organisationen.

Derudover skal alle niveauer i spil og er afgørende for succes, forklarer hun videre.

Mette Harbo er konstitueret direktør i Center for IT og Medicoteknologi i Region Hovedstaden og har en baggrund hos blandt andet Københavns Kommune, Sundhedsstyrelsen og Danske Regioner.

Uden lokal ledelse ingen værdiskabelse

"Topledelsen skal med, når der sættes retning og skal laves budgetindspil. I implementeringen og udbredelsen er det derimod den lokale afdelingsledelse, der er gatekeeper for, om løsningerne bliver taget i brug, og gevinsterne bliver høstet," siger Mette Harbo.

Uden lokal ledelse er der ingen værdiskabelse, mener Mette Harbo:

"Beslutningerne fra toppen bliver ikke altid udmøntet. Hvis de medarbejdere, der skal arbejde med løsningen, ikke oplever, at den skaber værdi, så bliver det sjældent til noget. Hvis løsningen derimod skaber en værdi - særligt for de direkte berørte medarbejdere - så oplever vi en enorm trækkræft i implementeringen. Vi skal være bedre til at insistere på værdien uden for Excel-arket," siger Mette Harbo.

Gevinsten skal være tydelig

Hvis den lokale ledelse kan se en gevinst for dem selv, og ikke kun for borgerne, er løsningen, efter Mette Harbos opfattelse, tæt på at være selvimplementerende.

Udfordringen er, at man ofte glemmer at få den lokale ledelse med i beslutningerne om deres eget område.

"Det, at vi har teknologier, der er arbejdskraftbesparende, er ikke i sig selv nok til at få dem implementeret. Der er behov for den helt rigtige organisering af indsatsen. Vi skal have en klar vision og mission på det faglige område, hvor vi sætter det rette hold, fx med de rette faglige og digitale kompetencer, så ser vi meget positive strukturelle forandringer på ret kort tid," siger Mette Harbo.

Vi skal ikke opfinde den dybe tallerken flere gange

Morten Jung, markedschef i Dansk Erhverv, mener, at selvom man i en årrække har arbejdet med at forbedre koordineringen af indkøb på tværs af den offentlige sektor, foregår der stadig parallelle processer, hvor offentlige myndigheder hver for sig efterspørger løsninger på ensartede udfordringer.

Det har den konsekvens, at offentlige organisationer udvikler nogenlunde den samme løsning – bare på forskellige tidspunkter.

Spild af penge og af fællesskabets ressourcer, mener Morten Jung:

"Det offentlige skal anerkende, at det private også står for en masse innovativt. I stedet for selv at opfinde den dybe tallerken hele tiden, er der behov for reelle samarbejder med det private," siger Morten Jung.

Morten Jung er Markedschef i Dansk Erhverv og bestyrelsesmedlem i CO-PI.

Fartblind i jagten på den rigtige dims

Morten Jung er også af den opfattelse, at der i det offentlige er for meget fokus på at udvikle nye ’dimser’.

Det kan betyde, at man bliver fartblind og overser, at der kan være behov for grundlæggende ændringer af organiseringen, hvis løsningen skal virke i praksis.

"Der er behov for øget fokus på at udvikle nye fremgangsmåder og måske også organiseringen rundt om de nye løsninger, der bliver indkøbt. Her kan driften og indkøbsafdelingerne med en fælles ledelsesmæssig opbakning, formentlig finde en rigtig god, mere overordnet samlet løsning på at få løst det oprindelige problem," siger Morten Jung.

Deltag i debatten på Folkemødet

Skal der være mere mod og risikovillighed i de offentlige organisationer, og kan det være midlet, der gør det muligt for det offentlige og private at udvikle og implementere de gode effektive løsninger sammen? Det tager vi en debat om på dette års Folkemøde.

Sammen med Erhvervshus Hovedstaden har CO-PI inviteret en række stærke stemmer fra den private og den offentlige sektor.

Spænd innovation for den offentlige indkøbsvogn

Hop med op i den offentlige indkøbsvogn og kom til debat om, hvordan vi sætter mere skub i innovative offentlige indkøb, på Folkemødet med CO-PI.

Du kan møde:

Mette Harbo, konstitueret direktør for Center for It og Medicoteknologi, Region Hovedstaden

Morten Jung, markedschef, Dansk Erhverv

Karen Storgaard Larsen, direktør for Social og Sundhed, Aabenraa Kommune

Kim Toft Madsen, CEO/partner, AQUATIME

Tid og sted

Fredag den 16. juni, kl. 11.30-12.30, Kæmpestrandens debattelt (J5)

→ Læs mere om debatten på Folkemødets programside (folkemoedet.dk)