Hvad er CO-PI?

CO-PI's mål er at styrke offentlig-privat samarbejde om innovation.

Video: Se CO-PI's direktør Pia Gjellerup forklare, hvem og hvad CO-PI er.

Vi står med store udfordringer i samfundet, vi ikke hver især kan klare. Det kræver innovative løsninger – skabt i samarbejde mellem den offentlige og den private sektor.

Center for Offentlig-Privat Innovation (CO-PI) er et nationalt center skabt af regeringen, KL og Danske Regioner. CO-PI bygger på værdien af partnerskaber, og derfor er DI, Dansk Erhverv og FH repræsenteret i centerets bestyrelse.

CO-PI’s mål er at tage offentlig-privat innovationssamarbejde til et nyt og højere niveau. Det skal ske for at udvikle nye – og nødvendige – løsninger på konkrete samfundsudfordringer, som kan finansieres, implementeres og skaleres.

CO-PI's hovedformål er at:

  • Bidrage til øget kvalitet og effektivitet i den offentlige sektor gennem innovation.
  • Bidrage til samfundets velfærd, vækst og velstand gennem flere innovative løsninger skabt i offentlig-privat samarbejde.

Konkrete indsatser

CO-PI arbejder på en række konkrete indsatser, som skal styrke offentlig-privat innovation. Herunder:

  • Skaleringsprocesser – en ny metode indført af CO-PI, som samler flere offentlige aktører om én fælles udfordring, så det bliver mere attraktivt for markedet at udvikle de nye løsninger, der er behov for.
  • Innovative offentlige indkøb – konkret hjælp samt udvikling af metoder, viden og værktøjer, der kan støtte både offentlige og private aktører til at komme i mål med innovative indkøb.
  • Opbygning af innovationskapacitet – CO-PI er kendt og anvendt som en leverandør af viden, værktøjer og sparring, der løfter arbejdet med innovation i både den offentlige og den private sektor.

Tre indsatsområder

CO-PI's arbejde er koncentreret om de store samfundsudfordringer – og fokuseret på tre indsatsområder:

  • Tidsbesparende teknologi, der understøtter velfærd
  • Klima, grøn omstilling og miljøforbedrende tiltag
  • Bæredygtigt byggeri

Hvordan kan du bruge CO-PI?

CO-PI er kun noget via vores samarbejde. Derfor samarbejder vi gerne med dig, der er med til at løfte innovationshøjden i den offentlige sektor – selv eller i samspil med fx private virksomheder.

Du kan bruge os på mange forskellige måder og få større udbytte af dit innovationsarbejde.