Ledelse af innovation

Administrative og politiske ledere skal stå i spidsen for innovation.

Ledelse af innovation er en vigtig opgave for offentlige ledere – på linje med de øvrige ledelsesopgaver.

CO-PI indsamler løbende indsigter og erfaringer med innovationsledelse fra politikere, ledere og medarbejdere i den offentlige sektor.

Brug vores udgivelser og værktøjer til at styrke din egen ledelse. Du kan også få direkte sparring eller hjælp.

Spørgsmål og svar om ledelse af innovation:

Hvorfor er ledelse af innovation vigtigt?

Mange offentlige ledere oplever konsekvenserne af komplekse samfundsudfordringer, hvor især klimakrisen og den demografiske udvikling nu kan mærkes helt konkret i den daglige opgaveløsning i både kommuner, regioner og staten.

De komplekse samfundsudfordringer kalder på innovation – og især radikale innovative løsninger, som er skabt i samarbejde på tværs af sektorer. Men også den inkrementelle innovation tættere på hverdagens drift kræver helt nye tilgange. Begge dele forudsætter kapacitet og kompetencer til innovationsledelse.

Lederne spiller en vigtig rolle i at koble innovationsarbejdet til arbejdspladsens strategiske retning, i at sætte rammerne for en innovativ organisationskultur og for at fremme, at det ikke bliver ved de kreative idéer – men at de omsættes til 'gøren'.

MANDAT – Et dialogspil om politisk ledelse af offentlig innovation

MANDAT er et brætspil, der skaber fælles læring om den politiske rolle og ledelse af offentlige innovationsprocesser. 

Materialer og værktøjer til ledelse af innovation:

ARENA

Når politisk ledelse skaber offentlig innovation.

Læs mere og download

Søges: Radikale løsninger

Analyse af offentlige toplederes innovationsdagsorden.

Læs mere og download

MANDAT – Et dialogspil om politisk ledelse af offentlig innovation

Vil I kickstarte – eller styrke – det politiske innovationsarbejde? Bestil brætspillet MANDAT.

Læs mere

Ledelse af digital innovation

Erfaringer fra fem frontløbere.

Læs mere og download

Offentlig innovation i coronaens tegn: Hvad tager vi med os, og hvad lægger vi bag os?

En rapport om coronakrisens påvirkning på offentlig innovation.

Læs mere og download

Har du brug for hjælp eller sparring?

CO-PI er klar til at sparre med dig om innovationsledelse. Vi hjælper også med oplæg og workshops. Kontakt os, så vender vi retur.