Sammen om ny teknologi og centraliseret respons

Vi går sammen i en skaleringsproces af innovative offentlige indkøb med et mål om at frigive ressourcer gennem en ny organisering af opgaver, brug af teknologi og centralisering af responsfunktioner. Vil I være med?

Hvorfor er det vigtigt?  

Hjemmeplejen varetager i dag opgaver, som i lyset af begrænsede muligheder for rekruttering må gentænkes og organiseres anderledes. Det drejer sig bl.a. om håndtering af nødkald, skærmbesøg og natlige tilsyn.

Aabenraa Kommune ønsker at afdække, om man kan frigive ressourcer ved at bruge teknologi og etablere en centraliseret responsfunktion med det formål at reducere antallet af opgaver, man ellers ville køre til.

Aabenraa Kommune, Tønder, Ærø, Favrskov, Ringkøbing-Skjern, Vesthimmerlands og Sønderborg kommuner, Center for Offentlig-Privat Innovation (CO-PI) og Danish Life Science Cluster inviterer derfor kommuner og regioner til at deltage i en skaleringsproces.

Her arbejder vi sammen med en organisering af responsfunktioner, der kan skabe tryghed for borgere, frigive tid blandt medarbejdere og reducere tid samt CO2 som konsekvens af mindre kørsel.

Skal I med? 

Skaleringsprocessen samler offentlige aktører om en fælles behovsafklaring og markedsdialog med private leverandører. 

Jo flere offentlige aktører vi har med, jo bedre. Det sender et stærkere signal til virksomhederne om, at der vil være forretning i at udvikle nye løsninger. Alle offentlige aktører, der ønsker at deltage i arbejdet med at finde løsninger, der kan reducere antallet af opgaver, man kører til i hjemmeplejen, kan løbende blive en del af skaleringsprocessen.

Sammen kan offentlige aktører:  

 • Reducerede transaktionsomkostninger ved udvikling, anskaffelse og drift af nye løsninger.

 • Skala bag de behov, vi går til markedet med.

 • Videndeling på tværs og fælles specifikation af behov og indkøbskrav. 

Er du privat aktør: 

Vi vil også meget gerne i dialog med private aktører. Du kan tilmelde dig vores nyhedsbrev, så bliver du automatisk inviteret til vores arrangementer. Du kan også kontakte os med spørgsmål til arbejdet.

Status og tidslinje

 • Næste skridt:
  Konsulenthus engageres til behovsafdækning.
  Behovsafdækning sættes i gang.
 • September 2023:
  Offentliggørelse af seks nye kommuner i skaleringsprocessen.
 • Sommer 2023:
  Offentlige aktører inviteres ind i skaleringsprocessen.
  Behovskortlægning igangsættes.
 • Maj 2023:
  Aabenraa Kommune, CO-PI og Danis Life Science Cluster indgår aftale om at igangsætte en skaleringsproces.

Det siger to af partnerne om samarbejdet:

Michael Christensen, formand for Social- og Seniorudvalget i Aabenraa Kommune:

"Vi ved, at op mod 50 procent af de nødkald, vi modtager i dag, enten er en fejl eller kan besvares med et telefonopkald fra en vagtcentral. Samtidig har vi svært ved at rekruttere det antal sundhedsfaglige medarbejdere, vi har brug for. Ved at deltage i skaleringsprocessen – sammen med andre – håber vi at finde frem til en løsning, der kan frigive tid hos vores social- og sundhedsfaglige personale, så de kan bruge tiden på de borgere, som har brug for et besøg, i stedet for at køre efter opgaver, der kan løses via teknologi."

Anne Krøjer, direktør for Sundheds- og kulturforvaltningen, Vesthimmerlands Kommune:

"I Vesthimmerlands Kommune er vi meget optaget af rekrutteringsudfordringen og arbejder i den forbindelse målrettet med implementering af relevante teknologier, som gør, at vi kan løse vores opgaver på nye måder og sikre, at vores medarbejderes ressourcer anvendes, hvor det giver bedst mening. Vi glæder os til at deltage i skaleringsprocessen og se, hvilke løsninger vi sammen kan finde frem til, med særligt fokus på håndtering af vores nødkald og natlige tilsyn, som vi oplever binder mange medarbejder-ressourcer i dag."

Partnere 

 • Aabenraa Kommune: initiativtager til skaleringsprocessen
 • Tønder, Sønderborg, Ærø, Ringkøbing-Skjern, Favrskov og Vesthimmerlands kommuner: deltager i skaleringsprocessen
 • Danish Life Science Cluster: Bidrager med projektledelse og deres erfaring med at lede offentlig-private innovationsprojekter på sundhedsområdet. 
 • Center for Offentlig-Privat Innovation (CO-PI): Ansvarlig for at proceslede skaleringsprocessen, som CO-PI står for at etablere som arbejdsmetode i Danmark. 

Der vil løbende blive inddraget kommuner, regioner, videnspartnere og relevante markedsaktører i arbejdet.

Vil du høre mere, så kontakt: