Sammen om emissionsfrie arbejdsmaskiner

Vi går sammen i en skaleringsproces for innovative offentlige indkøb med målet om at udvikle efterspørgslen på emissionsfrie arbejdsmaskiner. Nu er 19 offentlige bygherrer partnere – vil I også være med?

Hvorfor er det vigtigt? 

Potentialet for CO2-reduktioner fra arbejdsmaskiner på byggepladser er stort. For eksempel er udledningen fra arbejdsmaskinerne på bygge- og anlægsprojekter i Københavns Kommunes egen geografi estimeret til at være i omegnen af 75.000 ton CO2 pr år.

Omstillingen til emissionsfrie arbejdsmaskiner reducerer samtidig gener fra støj- og luftforurening, forbedrer arbejdsmiljø samt miljøet for omkringboende og forbipasserende.

Københavns Kommune, Metroselskabet, Aalborg Kommune og Center for Offentlig-Privat Innovation (CO-PI) har derfor igangsat en skaleringsproces for offentlige innovative indkøb. Her er målet at udvikle efterspørgslen af emissionsfrie arbejdsmaskiner og sikre fremtidens bæredygtige løsninger.

Gevinster ved emissionsfrie arbejdsmaskiner

En samfundsøkonomisk analyse.

Læs mere og download

Skal I med? 

Skaleringsprocessen samler offentlige bygherrer om fælles markedsdialog med de private leverandører.

Jo flere offentlige bygherrer vi har med, jo bedre. Det sender et stærkere signal til virksomhederne om, at der vil være forretning i at udvikle nye løsninger. Alle offentlige aktører, der ønsker at eller allerede arbejder med at omstille til emissionsfrie arbejdsmaskiner, kan løbende blive en del af skaleringsprocessen.

Billede: 14 af landets største offentlige bygherrer underskrev på konferencen Grønt Gearskifte den 23. november 2023 en fælles hensigtserklæring om, at de fremover vil stille som krav, at entreprenører bruger emissionsfrie arbejdsmaskiner i bygge- og anlægsprojekter. Foto Rasmus Lind

Sammen kan offentlige bygherrer: 

 • Dele viden og formulere de fælles udfordringer vi har, når vi vil omstille til emissionsfrie arbejdsmaskiner. 
 • Gå til markedet med skala bag vores behov. 
 • Reducere transaktionsomkostninger ved at udvikle nye. 

→ Grønt Gearskifte: 14 offentlige bygherrer vil stille krav om emissionsfrie arbejdsmaskiner (Pressemeddelelse)

HENSIGTSERKLÆRINGEN

Som bygherrer har vi ansvar for at minimere byggeriets aftryk på klima og luft- og støjkvalitet og samtidig forbedre nær- og arbejdsmiljø til gavn for borgere og medarbejdere.

Derfor er vores mål en fuldstændig omstilling til emissionsfrie bygge- og anlægsmaskiner. Et af vores mest effektive værktøjer er, at kunne stille krav om emissionsfri anvendelse af arbejdsmaskiner og øvrigt materiel i vores udbud og indkøb.

Vi anerkender, at større maskiner, typisk over 4- 5 tons, er varierende og i nogle tilfælde stadig på prototypeniveau, og at leverandører derfor ikke kan levere eller anvende større emissionsfrie maskiner på kort varsel. ​

Vi anerkender også, at energi-infrastruktur til emissionsfrie arbejdsmaskiner på, og omkring, byggepladser kan være en udfordring.

Vi er opmærksomme på, at der endnu ikke i høj nok grad bliver stillet krav til mindre maskiner og materiel der allerede er tilgængeligt på markedet. Krav om dette er nødvendigt også for at få erfaringer til at implementere emissionsfrie løsninger for de større maskiner.

Hensigtserklæring:

Derfor vil vi nu, i vores egne bygherreorganisationer, gå i gang med at operationalisere hensigterne, så vi senest medio ‘24 kan offentliggøre, hvordan vi konkret vil:

 • Stille krav i konkurrencegrundlag og/ eller kontrakter for at maskiner og øvrigt materiel, som kan leveres og anvendes emissionsfrit til det konkrete projekt og anvendelse, skal være og anvendes emissionsfrit.
 • Efterspørge leverandørens planer for udskiftning fra fossile til emissionsfrie maskiner. Herunder efterspørge dokumentation på, at de emissionsfrie maskiner er i bestilling. Dette vil vi gøre, fordi vi tror på, at en betydeligt større efterspørgsel kan føre til, at producenter omlægger fabrikslinjer til serieproduktion også af de større emissionsfrie maskiner. 

For at være sikre på, at vores efterspørgsel fører til ændringer i produktionsleddet, har vi som fælles ambition, at vores samlede indsats vil føre til, at der imellem nu og 2028 bestilles minimum 1000 nye emissionsfrie maskiner.

 • Være en aktiv part i offentlig privat dialog og bidrage til både konkrete løsninger for fx strøm på byggeplads og til et generelt brancheløft for både bygherrer og leverandører, der gør det muligt at implementere nye krav og løsninger.

Det siger to af partnerne om samarbejdet:

Borgmester i Frederiksberg Kommune, Michael Vindfeldt (S):

"For Frederiksberg er arbejdet med at sikre klima, bæredygtighed og miljø centralt. Vi har en ambitiøs klimaplan, og vi er Danmarks elbil-by nr. 1. I forlængelse heraf er det naturligt for os at fokusere på emissionsfri arbejdsmaskiner, og derfor deltager vi også i skaleringsprocessen."

Vejdirektoratet, områdechef, Helle Lange:

"Vejdirektoratet er meget interesseret i at undersøge mulighederne for i højere grad end i dag at gøre brug af eldrevet materiel på vores mange byggepladser. Begynder vi at stille krav om brug af eldrevet materiel i større omfang end i dag, vil det være en fordel for både os og entreprenørerne, når flere større offentlige bygherrer stiller ensartede krav."

Status og tidslinje

 • Juni 2024:
  Bygherreworkshop: Erfaringsudveksling og drøftelse af fælles udgivelse om skaleringsprocessen.
 • Maj 2024: 
  Bygherreworkshop: Erfaringsudveksling og forberedelse af konference i efteråret.
 • April 2024:
  Bygherreworkshop: Strøm & byggepladslogistik, operationalisering og lancering.
 • Februar 2024: 
  Bygherreworkshop.
 • Januar 2024: 
  Online dialogmøder mellem bygherrer og leverandører.
 • November 2023:
  Afholdelse af Konferencen Grønt Gearskifte - 14 partnere i skaleringsproces underskriver fælles hensigtserklæring om emissionsfrie arbejdsmaskiner.
 • September 2023:
  Markedsdialog: Holder strømmen, og hvor er vi med ladeinfrastruktur?
 • August 2023:
  Klimafolkemøde: Oplæg om politisk ledelse i skaleringsproces
 • Juni 2023:
  Samarbejdsforum for fossil- og emissionsfrie arbejdsmaskiner med præsentation af TCO-værktøj.
 • Maj 2023:
  Bygherreworkshop med erfaringsopsamling fra konkrete projekter, TCO-beregninger og næste skrift frem mod hensigtserklæringen.
 • Marts 2023:
  Regional markedsdialog i Aalborg samt online dialogmøder med behovsejere.
 • November 2022:
  Bygherreworkshop 2.
 • Juni 2022:
  Workshop om bygherrebehov og emissionsfrie arbejdsmaskiner den 8. juni kl. 12.00-16.00.
  Digitalt informationsmøde om skaleringsprocessen den 14. juni kl. 15.15-16.00.
 • Maj 2022:
  Offentlige bygherrer inviteres ind i skaleringsprocessen.
  Behovskortlægning igangsættes.
 • April 2022:
  Projektorganisering. Københavns Kommune, Metroselskabet, Aalborg Kommune og CO-PI indgår aftale om at igangsætte en skaleringsproces.

19 offentlige behovsejere

 • Vejdirektoratet, Aarhus Havn, Middelfart Kommune, Esbjerg Kommune, Frederiksberg Kommune, Aarhus Kommune, Rudersdal Kommune, Slagelse Kommune, Aalborg Forsyning, Novafos, Odense Kommune, Region Hovedstaden, Sund & Bælt, Kildedal By, Aarhus Vand og HOFOR: Deltager i og bidrager til skaleringsprocessen med egne erfaringer og ressourcer i arbejdet med at omstille til emissionsfrie arbejdsmaskiner.
 • Københavns Kommune, Metroselskabet og Aalborg Kommune: Bidrager i rollen som behovsejere.
 • Gate 21 og WE BUILD DENMARK: Skaleringspartnere og arbejder sammen med CO-PI om at engagere offentlige bygherrer og private leverandører i processen.
 • Center for Offentlig-Privat Innovation (CO-PI): Ansvarlig for at proceslede og facilitere den fællesoffentlige skaleringsproces.

Der vil løbende blive inddraget rådgivere, videnspartnere og relevante markedsaktører.

Deltag i vores dialogmøder

Er du en virksomhed, der stiller løsninger til rådighed, som understøtter de 19 partneres hensigter, har du mulighed for at deltage i vores løbende dialogmøder. Kontakt Teis Nørgård, innovationskonsulent i CO-PI, på  61 81 27 82, for at høre nærmere om det praktiske.

Vil du høre mere, så kontakt: