Erfaringer fra Norge: "Et skift til emissionsfrie arbejdsmaskiner kræver støtteordninger"

I Norge er der både støtteordninger til køb af emissionsfrie arbejdsmaskiner – og til merudgiften forbundet med at oplade maskinerne på byggepladser. Der kan være behov for lignende ordninger i Danmark, fortæller CO-PI's Lærke Møller.

Billede: Vei og Anlegg er en stor messe i Lillestrøm i Norge. Her blev blandt andet udstillet emissionsfrie arbejdsmaskiner.

"Man skal ikke undervurdere, hvor stor betydning støtteordninger har for at lykkes med skiftet til emissionsfrie arbejdsmaskiner i Norge. Det er bare vildt vigtigt."

Sådan lyder det fra Lærke Møller, projektleder på CO-PI's nye skaleringsproces om emissionsfrie arbejdsmaskiner.

→ Besøg projektsiden: Sammen om emissionsfrie arbejdsmaskiner

Hun var i maj i Lillestrøm i Norge for at deltage i den store branchemesse 'Vei og Anlegg'. Her skulle hun høste erfaringer til skaleringsprocessen, som CO-PI netop har lanceret.

Dagsorden, der fylder i Norge

Lærke Møller skulle også deltage i to markedsdialoger om netop emissionsfrie arbejdsmaskiner. Den første blev afholdt af Oslo Kommune, den anden af Statens vegvesen, Bane NOR og Nye Veier.

"Det er en dagsorden, der har fyldt i Norge – og særligt i Oslo Kommune – gennem nogle år. Derfor er det interessant at se, hvordan deres markedsdialoger foregår, og hvilke erfaringer, de gør sig, som vi kan lære af i Danmark," siger Lærke Møller.

Oslo Kommune har siden 2017 arbejdet med at anskaffe emissionsfrie arbejdsmaskiner til kommunens byggepladser.

CO-PI's model for skalering af innovative indkøb

CO-PI's model for fællesoffentlig skalering af innovative offentlige indkøb har seks centrale skridt. Prøv modellen ved at klikke her:

Skal bruge en smal gravemaskine

Dengang i regi af det norske Leverandørudviklingsprogram (LUP), som CO-PI's danske skaleringsprocesser er inspireret af.

→ Læs også: Nyt offentlig-privat samarbejde skal føre til emissionsfrie arbejdsmaskiner

Til markedsdialogen i Lillestrøm var Oslo Kommune repræsenteret ved en række forvaltninger, der hver fortalte om deres konkrete behov.

"For eksempel Gravferdsetaten, der står for at grave på kirkegårdene. De efterspurgte fra scenen konkret en smal gravemaskine, for når man graver grave, har man brug sådan én. Men det har ikke været prioriteret af markedet at udviklet den smalle, emissionsfri gravemaskine. Selvom kommunen er parate til at betale," siger Lærke Møller.

Dialoger har en positiv effekt

På andendagen var det de store maskiner på 40+ tons, der var i fokus. De findes ikke i samme omfang på markedet endnu, og derfor var det ifølge Lærke Møller en anden type markedsdialog.

Hun står tilbage med et indtryk af, at de store markedsdialoger – eller leverandørkonferencer, som de også kaldes – har en positiv effekt:

"Alle leverandører fik tre minutter til at gå på scenen og præsentere, hvad de har af maskiner, hvad der er på vej, og hvad deres position er. Der var både importører af maskiner, udlejere og de entreprenører, der bruger maskinerne," siger Lærke Møller og fortsætter:

"Efterfølgende bliver der inviteret til 1:1-møder, hvor de offentlige aktører og leverandørerne kan fortsætte dialogen. Processen er effektiv til at undersøge mulighederne i markedet i dag og for fremtiden. Også på tværs af værdikæden – for aktører i grænsefeltet, så som brancheorganisationer og forsyningsselskaber, deltog også."

Billede: Lærke Møller var selv på scenen ved én af de to markedsdialoger, hvor hun fortalte om CO-PI's arbejde med skaleringsprocesser – efter norsk forbillede.

Emissionsfri tre gange så dyrt

I Danmark går Københavns Kommune, Metroselskabet og Aalborg Kommune forrest i skaleringsprocessen, der skal føre til flere emissionsfrie arbejdsmaskiner på offentlige byggepladser.

Skal Lærke Møller fremhæve én vigtige pointe fra arbejdet i Norge, er det, at økonomisk støtte er nødvendig for at hjælpe processen på vej.

"Prisen på emissionsfri arbejdsmaskiner er rundt regnet tre gange højere end på traditionelle maskiner. Dertil kommer behovet for ladestationer og -infrastruktur," siger Lærke Møller og fortsætter:

"I Norge findes der en støtteordning til købet af selve maskinerne. Dertil annoncerede Oslo Kommunes finansbyråd (borgmester, red.) til messen en helt ny støtteordning på 100 mio. kroner, som kan søges, hvis man har brug for mobile ladestationer på byggepladserne for at komme i mål med de emissionsfrie arbejdsmaskiner."

Støtteordninger er nødvendige

I den nye pulje kan entreprenører få dækket op til 50 procent af meromkostningen ved et byggeprojekt, der kræver de såkaldte powerbanks.

En importør fortalte, at han har 40 emissionsfrie arbejdsmaskiner på markedet lige nu, hvor køberne alle har modtaget støtte på op til 50 procent af merprisen – rundt regnet et million norske kroner pr. maskine.

"Det er altså 40 mio. statslige kroner, der er ude at gå for at få det her til at lykkes. Det bemærkelsesværdige er, at kommunen, som stiller krav om emissionsfrie arbejdsmaskiner, ikke oplever en merpris. Den resterende del af merudgiften tager den private sektor selv. Det viser, hvor vigtige de støtteordninger er – i Norge er de helt nødvendige for omstillingen," siger Lærke Møller.

→ Invitation: Informationsmøde om 'Sammen om emissionsfrie arbejdsmaskiner'

Undersøger behov for støtte i Danmark

CO-PI vil undersøge, om der er behov og mulighed for tilsvarende støtteordninger i Danmark, pointerer Lærke Møller:

"Vi må have en dialog med offentlige og private fonde om mulighederne for støtteordninger, der skal understøtte omstillingen til emissionsfrie arbejdsmaskiner i Danmark," siger hun og fortsætter:

"Den offentlige efterspørgsel skal drive det her – men den offentlige sektor har i hvert fald ikke grebet alle muligheder i det marked, der er i dag, og det er nok nogle grunde til. Vi skal finde ud af, hvilke nødvendige drivers, vi skal have sat i værk her i Danmark."

Modtager meget gerne henvendelser

Derudover glæder Lærke Møller sig til at facilitere den nationale dialog i Danmark mellem offentlige bygherrer og leverandører om emissionsfrie arbejdsmaskiner.

"De har gjort det i Københavns Kommune og på Frederiksberg, og der er en kreds i hovedstadsområdet, der er gode til det. Men vi skal have bredt dagsordenen ud, så den bliver mere landsdækkende – og så vi bliver helt skarpe på behovet og hvilke løsninger, de forskellige opgaver kræver," siger Lærke Møller og fortsætter:

"Derfor modtager vi også meget gerne henvendelser fra offentlige byg- og anlægsejere, samt leverandører, entreprenører og andre markedsaktører, der ønsker at være med i den nye skaleringsproces."

VIL DU VIDE MERE?

Kontakt Lærke Møller, innovationskonsulent, CO-PI, på tlf. 61 81 27 77 eller mail: [email protected]

Eller Julie Munk, innovationskonsulent, CO-PI, på tlf. 61 81 31 09 eller mail: [email protected]