Helt elektrisk i Nordjylland: Vejdirektoratet sætter strøm til fliselægning i Nørager

Entreprenøren Forstas har lagt den sidste fortovsflise i Nørager i Nordjylland. Som noget helt nyt blev der kun brugt elmaskiner i anlægsarbejdet. Vejdirektoratet står bag pilotprojektet. Allerede nu tegner der sig et billede af, at forhold omkring opladningen af maskinerne spiller en central rolle for økonomi og fremdrift.

Billede: Pilotprojektet giver en masse viden om, hvad der kan lade sig gøre lige nu, og hvad prisen er for at reducere CO2, fortæller Ditte Dahl Mathiasen, specialkonsulent i Vejdirektoratet (foto: Vejdirektoratet)

I den nordjyske by Nørager har beboerne set frem til at få nye fortove. Mens de har set arbejdet skride frem, har de kunnet glæde sig over, at maskinerne kører på el – og ikke diesel. 

For elmaskinerne støjer langt mindre i gadebilledet, og så udleder de ikke sundhedsfarlige partikler og CO².  

Vejdirektoratet står bag pilotprojektet, og entreprenørvirksomheden Forstas har udført anlægsarbejdet.

Pilotprojekt med mindre elmaskiner  

I Nørager er det mindre eldrevne arbejdsmaskiner som minigravere, minilæssere og en ombygget vakuumfliseløfter, der har været i sving.

Ditte Dahl Mathiasen, specialkonsulent i Vejdirektoratet, har været med fra projektets start.

Nu skal hun og kollegerne i Vejdirektoratets indkøbsfunktion i gang med at analysere, hvordan elmaskinerne så har 'præsteret'. 

Man squatter ikke lige med fliser på 70 kilo

Det, der indtil videre har overrasket Ditte Dahl Madsen mest, er logistikken med at sikre, at der er nok strøm og opladningsmuligheder til alle maskinerne.

Fx viste det sig, at vakuumløfteren – den maskine, der løfter de 70 kilo tunge fliser – ikke kunne oplades på samme måde, som de øvrige arbejdsmaskiner. 

"Vakuumløfteren kunne ikke kobles på de elektriske læssere, som man vil gøre normalt. Så der blev de nødt til at få fat i en powerbank for at få den til at køre. Og hvis ikke den kunne køre, så havde projektet ikke rigtig kunne lade sig gøre, for det handler jo om anlæg af fortove."

"Det var super tungt arbejde, der skulle laves. De 70 kilo, fliserne vejer, det er jo ikke noget, man bare lige står og 'squatter', når de skal lægges, så her skal maskinen være tilgængelig på pladsen og kunne løfte. Jeg synes, at det, vi har fået mest indsigt i, er maskinerne, og hvilken kapacitet, de har," siger Ditte Dahl Madsen om de erfaringer, der har givet mest stof til eftertanke.   

Entreprenøren, Forstas, fandt også hurtigt løsninger på ladeudfordringerne undervejs, fortæller Ditte Dahl Mathiasen. Og det gjorde, at der ikke kom forsinkelse i arbejdet.

Billede: En kilometer fortov på Bredgade i Nørager i Rebild Kommune er blevet udskiftet ved hjælp af 100 procent el-drevne arbejdsmaskiner (foto: Vejdirektoratet)

Sammen om grøn omstilling med andre offentlige bygherrer

Det er ikke kun Vejdirektoratet, der er interesseret i, hvordan elmaskinerne klarer arbejdet med at anlægge fortove i Nordjylland. 

Sammen 18 andre offentlige bygherrer er Vejdirektoratet med i skaleringsprocessen 'Sammen om emissionsfrie arbejdsmaskiner', som faciliteres af CO-PI. 

Her deler de offentlige bygherrer erfaringer om brug af elmaskiner i bygge- og anlægsprojekter, og undersøger hvordan de kan stille udbudskrav til entreprenørerne, om at anvende emissionsfrie alternativer til dieselmaskinerne.  

Læs også: Grønt Gearskifte: 14 offentlige bygherrer vil stille krav om emissionsfrie arbejdsmaskiner

Fakta: Sammen om emissionsfrie arbejdsmaskiner

Der er et stort potentiale for CO₂-reduktioner fra arbejdsmaskiner på byggepladser. Alene arbejdsmaskinerne på bygge- og anlægsprojekter er i Københavns Kommunes egen geografi estimeret til at være i omegnen af 75.000 ton CO₂ pr år.

Københavns Kommune, Metroselskabet og Aalborg Kommune tog i foråret 2022 initiativ til at øge efterspørgslen af emissionsfrie arbejdsmaskiner gennem en ny metode: En skaleringsproces.

I en skaleringsproces går flere offentlige organisationer sammen om en fælles udfordring, så det bliver mere attraktivt for markedet at udvikle nye løsninger. På den måde bliver offentlige indkøb en motor for innovation.

Metoden er indført af Center for Offentlig-Privat Innovation (CO-PI), som faciliterer skaleringsprocessen.

14 af landets største offentlige bygherrer, som deltager i skaleringsprocessen, underskrev i november en hensigtserklæring om, at de fremover vil stille som krav, at entreprenører bruger emissionsfrie arbejdsmaskiner i bygge- og anlægsprojekter.

Besøg projektsiden: Sammen om emissionsfrie arbejdsmaskiner

Samarbejdet har givet en genvej

Samarbejdet med de andre partnere og CO-PI har givet Ditte Dahl Mathiasen en genvej til konkret viden om, hvordan det er muligt at gå til værks i udbud af anlægsarbejder, hvor ønsket er flere 'grønne maskiner'.

"Baggrunden for, at vi lavede det projekt, var jo de samtaler, vi har haft med andre bygherrer. Der har skaleringsprocessen været et forum, hvor vi kunne have drøftelser omkring, hvad kan der lade sig gøre i dag, og hvilke erfaringer andre har."

"Det er jo enormt værdifuldt, når man sidder i en indkøbsfunktion for sig selv og skal prøve at finde ud af, hvordan man kan gøre det her, at man kan stå på skulderen af andre. Og der synes jeg i høj grad, at vi har fået meget ud af at kigge over skulderen på Københavns Kommune og ved at følge med i Metroselskabets arbejde med at stille krav i udbud," siger Ditte Dahl Mathiasen.

Grønne krav i udbud

Metroselskabet, som Ditte Dahl Mathiasen nævner, afprøver en række grønne krav og incitamenter, der skal gøre det mere klimavenligt at bygge metro i København.

Formålet er at skubbe markedet i en mere bæredygtig retning og sikre, at fremtidens metroprojekter har så lav CO2-udledning som mulig.

Læs også: Metroselskabet skaber incitament for emissionsfrie arbejdsmaskiner

Så en lang række offentlige bygherrer kigger altså med over skulderen i Nørager. Både i forhold til, hvordan Vejdirektoratet stiller udbudskrav om brug af maskiner, der kører emissionsfrit , og i forhold til, hvordan selve anlægsarbejdet forløber – fx hvordan der kommer nok strøm frem til arbejdet samt elmaskinernes ydeevne sammenholdt med dem, der kører på diesel.

Billede: Emissionsfrie maskiner drives typisk af el eller brint i stedet for diesel og kan være op til 100 procent CO2-neutrale. I de kommende år forventer Vejdirektoratet at udbyde flere pilotprojekter, hvor emissionsfrie arbejdsmaskiner indgår, og der arbejdes for at finde den rette tilgang til indfasningen af de emissionsfrie maskiner på Vejdirektoratets projekter (foto: GSV)

Drøfter erfaringer på bygherreworkshop

Data og de praktiske erfaringer, der indsamles fra pilotprojektet i Nørager, vil blive analyseret og vurderet i samarbejde med partnerne for at fastslå potentialet i at anvende emissionsfrie arbejdsmaskiner i samfundet.

"Vi har bygherreworkshop i næste uge i skaleringsprocessen, og her skal jeg fortælle om erfaringer fra Nørager. Så drøfter vi resultaterne med hinanden – fx forhold, som kan have indflydelse på totalomkostningerne, og som kan være komplicerede at regne ud, når det er elmaskiner, der køres med." 

Pilotprojektet skal være med til at skabe fundamentet for fremtidige udbud og skal samtidig bidrage med værdifuld læring om den praktiske brug af emissionsfrie maskiner på byggepladser.

Elmaskinerne er på vej frem

Ditte Dahl Mathiasen, mener, at erfaringerne fra Nørager langt fra er nok. Der skal flere pilotprojekter til, hvor der kan høstes flere erfaringer med andre typer maskiner. 

Men der er ifølge Ditte Dahl Mathiasen ingen tvivl om, at elmaskinerne er på vej frem.

Og det går stærkt med at finde løsninger på praktiske problemer, når der samarbejdes i skaleringsprocessen, hvor også entreprenører og leverandører af maskiner deltager i markedsdialoger.

Læs også: Virksomheder fandt hinanden ved markedsdialog – nu udvikler de sammen ny løsning

Omstilling fra diesel til el: CO-PI-analyse peger på flere gevinster 

CO-PI offentliggjorde i november 2023 en samfundsøkonomisk analyse, der viste, at mindre luftforurening ved omstilling til eldrevne arbejdsmaskiner, blandt andet kan bidrage til længere levetid, færre sygedage og færre behandlingsomkostninger i sundhedsvæsenet svarende til 1,9 mia. kroner.

Det hænger sammen med, at de emissionsfrie maskiner vil give færre tilfælde af kræft, hjerte-kar- og luftvejslidelser.

Gevinster ved emissionsfrie arbejdsmaskiner

En samfundsøkonomisk analyse.

Læs mere og download

VIL DU VIDE MERE?

Du er velkommen til at kontakte:

Ditte Dahl Mathiasen
Specialkonsulent, Vejdirektoratet

72 44 25 60 | [email protected]