Metroselskabet skaber incitament for emissionsfrie arbejdsmaskiner

For at nå klimamålsætning arbejder Metroselskabet med nye krav og incitamenter i deres udbud, der blandt andet skal øge andelen af emissionsfrie arbejdsmaskiner på kommende metrobyggerier.

Billede: Der bliver anvendt mange forskellige arbejdsmaskiner når der bygges nye metroprojekter i København. Nu skal flere af dem være emissionsfrie. Foto: Metroselskabet

Metroselskabet er i øjeblikket ved at udvikle og afprøve en række grønne krav og incitamenter, der skal gøre det mere klimavenligt at bygge metro i København.

Formålet er at skubbe markedet i en mere bæredygtig retning og i det hele taget sikre, at fremtidens metroprojekter har så lav CO₂ udledning som muligt.

Nogle af de nye krav Metroselskabet arbejder med er, at arbejdsmaskiner og værktøj under 2,5 ton skal være emissionsfrie, imens store emissionsfrie arbejdsmaskiner kan give entreprenører et fratræk i den tilbudspris, de evalueres på.

Et marked under udvikling

Foreløbigt tester Metroselskabet krav til emissionsfrie arbejdsmaskiner på to entrepriser, men udfordringen er, at markedet for store emissionsfrie arbejdsmaskiner stadig er under udvikling.

Nynne Marie Bech er faglig leder for livscyklus og metoder i Metroselskabet, og har været med til at udvikle de nye udbudskrav.

Nynne Marie Bech håber at blandingen af krav og incitamenter kan puste gang i markedet for store emissionsfrie arbejdsmaskiner. Foto: Nynne Marie Bech

Hun forklarer, at markedet efterspørger tydelige krav at konkurrere på, men at man ikke kan stille ultimative krav om store emissionsfrie maskiner endnu.

"Det, vi hører fra markedet er, at des tydeligere og mere konkrete vi er, des nemmere er det at leve op til. Udfordringen er bare, at de store emissionsfrie maskiner fortsat er under udvikling. Det vil sige, at entreprenøren ikke bare kan gå ud og leje en hvilken som helst stor maskine på batteri".

De rette incitamenter

Selvom markedet for store emissionsfrie arbejdsmaskiner stadig er under udvikling, tror Metroselskabet på, at de rette incitamenter kan skubbe udviklingen i den rigtige retning.

CRSH6 (City Ringen Sydhavn kontrakt 6) er en entreprise på Ny Ellebjerg Station, hvor der åbner metro i 2025. Entreprisen udgør et underjordisk omstigningsområde. I CRSH6-kontrakten gælder følgende minimumskrav:

• Maskiner t.o.m. 2,5 ton skal være emissionsfrie.

• Alle andre maskiner, der ikke fås emissionsfrie, skal køre på bæredygtighedscertificeret HVO100 biobrændstof.

"Vi ønsker, at entreprenøren tager røntgenbrillerne på og afsøger alle afkroge af markedet. Men for at det skal ske, ved vi godt, at der er behov for et incitament."

"Derfor kom vi frem til, at vi måtte gøre de store emissionsfrie maskiner til en konkurrenceparameter. Og da pris har en stor betydning, gav det mening, at det var her, vi skulle give den konkurrencemæssige fordel," forklarer Nynne Marie Bech.

CRSH7 (City Ringen Sydhavn kontrakt 7) er endnu en entreprise på Ny Ellebjerg station. Entreprisen udgør en såkaldt omstigningstunnel. I denne kontrakt har Metroselskabet ud over ovenstående minimumskrav tilføjet følgende:

• Udvalgte store maskiner (f.eks. lifte og kraner) skal også være emissionsfrie.

• Hvis en entreprenør kan anvende yderligere store, emissionsfri maskiner, gives et fratræk i den pris der evalueres på i tilbudsfasen.

• For hver stor emissionsfri maskine entreprenøren anvender (op til 8 maskiner), fratrækkes X DKK, hvilket giver pågældende en konkurrencemæssig fordel.

Derfor har Metroselskabet på forsøgsbasis tilføjet et fratræk i prisen, for hver stor emissionsfri maskine entreprenøren anvender. Det betyder, at tilbud med flere store emissionsfri maskiner bliver mere konkurrencedygtige.

Klart signal til markedet

Fordi markedet for store eldrevne maskiner stadig er under udvikling, bruges i stedet almindelige maskiner, der kører på biobrændstof. Men det skal snart være slut, hvis det står til Metroselskabet og Nynne Marie Bech.

"Vi ser HVO100 som et overgangsbrændstof, og vi ønsker at sende et klart signal til markedet om, at det er den emissionsfri vej vi skal, lige så snart det er muligt," understreger hun.

"Om vi med de tilbud der er ude nu, lykkes med at få flere store emissionsfri maskiner eller ej, må tiden vise. Men jeg har en stærk tro på, at det, at integrere dem i udbuddet, er med til at skubbe til markedet. Det vi signalerer er, at entreprenørerne roligt kan satse på de store emissionsfri maskiner, så snart det er muligt."

Gode erfaringer med markedsdialog

Metroselskabet har siden 2020 arbejdet med et innovationsprogram, der bl.a. skal bidrage til at reducere klimapåvirkningen fra anlæg og drift af metro.

Innovationsprogrammet blev indledt med en omfattende markedsdialog, og har affødt en række tekniske studier med fokus på teknologi og design, der skal nedbringe Metroens klimapåvirkning.

Ved at inddrage markedet, ønsker Metroselskabet at sikre input og idéer fra hele værdikæden. Herunder har selskabet gode erfaringer med dialogbaserede udbudsprocesser, hvor de bydende inviteres til at give input til udbudsmaterialet, og til dialog forud for afgivelse af endeligt tilbud.

"På den måde kan tilbudsgiverne åbne op for vores blinde vinkler og være med til at sikre, at det vi beder om giver mening".

Nynne Marie Bech

Sammen om emissionsfrie arbejdsmaskiner

Metroselskabet er en del af CO-PI’s skaleringsproces 'Sammen om emissionsfrie arbejdsmaskiner' hvor en række store offentlige bygherrer går sammen med et mål om at udvikle efterspørgslen på emissionsfrie arbejdsmaskiner.

→ Læs mere om skaleringsprocessen 'Sammen om emissionsfrie arbejdsmaskiner'

Derfor er det vigtigt, at bygherrerne udforsker deres behov og muligheder grundigt, så grundlaget for at kunne stille krav til markedet styrkes. Og dermed skubber byggebranchen i en mere bæredygtig retning, forklarer Julie Munk, Seniorprojektleder i CO-PI.

"Bygherrerne i skaleringsprocessen, gør en væsentlig indsats i deres arbejde med at modne og realisere omstillingen til emissionsfrie maskiner. Fordi de er allierede i deres interesse, kan de styrke hinandens handlemulighed gennem erfaringsudveksling, videndeling og behovsudforskning. Det handler både om, hvordan man kan stille krav til markedet, men også hvordan man som ordregiver navigerer i en omstilling, hvor udbud og indkøb kan være risikofyldt."

HVORFOR ER DET VIGTIGT?

Potentialet for CO₂ -reduktioner fra arbejdsmaskiner er stort. For eksempel er udledningen fra arbejdsmaskinerne på bygge- og anlægsprojekter i Københavns Kommunes estimeret til at være i omegnen af 75.000 ton CO₂ pr år.

Omstillingen til emissionsfrie arbejdsmaskiner reducerer samtidig gener fra støj- og luftforurening, hvilket forbedrer arbejdsmiljøet for de ansatte på byggepladsen, og hverdagen for de omkringboende og forbipasserende.

Vil halvere klimaaftrykket

Selvom emissionsfrie arbejdsmaskiner har et stort potentiale, er arbejdsmaskiner reelt kun en lille post i Metroselskabets klimaregnskab. Det skyldes især de materialer, som bruges til at anlægge ny metro.

Faktisk kommer hele 70% af udledningerne fra en metrolinjes anlægsfase, selvom man indregner en driftsperiode på 100 år.

METROSELSKABETS KLIMAAMBITIONER

"Klimaaftrykket fra anlæg af nye metroprojekter skal halveres i forhold til den nuværende metro, samtidig med at alle øvrige klimaaftryk minimeres."

Kilde: Fremtidens metro, strategi 2023-2026, Metroselskabet (link til en side på m.dk)

For at nå en halvering af klimaaftrykket på de kommende metrolinjer arbejder Metroselskabet med innovation i alle led af værdikæden. Særligt udviklings- og planlægningsfasen er afgørende for at selve anlægsfasen er så klimavenlig som mulig.

Metroselskabets værdikæde. Kilde: Fremtidens metro, strategi 2023-2026, Metroselskabet

Metroselskabets klimaambitioner skal dog først og fremmest nås via reduktion af materialer, hvilket kræver et stort fokus på designoptimeringer og materialevalg.

Det betyder, at Metroselskabet er i løbende dialog med både rådgivere, ingeniører og entreprenører, for at få skabt klarhed over, hvilke tekniske og juridiske løsninger, markedet kan og vil levere. Herunder på hvilke vilkår virksomhederne er villige til at levere det ønskede.

Erfaringer med grønne udbudskrav

I den forbindelse afprøver Metroselskabet en række forskellige grønne udbudskrav på flere anlægsprojekter, hvor de emissionsfrie arbejdsmaskiner er et af dem.

"Det giver nogle erfaringer, som vi forhåbentlig kan bruge til de næste store projekter. Vi bliver nødt til at øve os, hvis vi skal nå vores mål", slutter Nynne Marie Bech.

Første spadestik til den kommende M5 linje bliver efter planen taget i 2025, og de første passagerer forventes at kunne stige ombord i 2035.

VIL DU VIDE MERE?

Kontakt Nynne Marie Bech

Faglig leder, livscyklus og metoder
Metroselskabet og hovedstadens letbane

Telefon: 72 42 45 92 | Mail: [email protected]