Nyt offentlig-privat samarbejde skal føre til emissionsfrie arbejdsmaskiner

Mindre røg, støj og CO2 fra entreprenørmaskiner på offentlige byggepladser. Det er målet for nyt initiativ igangsat af Københavns Kommune, Metroselskabet, Aalborg Kommune og CO-PI.

Sundhedsskadelige partikler, støjgener og stor CO2-udledning.

Det er hverken sundt for bygningsarbejderne, naboerne eller klimaet, når store dieseldrevne entreprenørmaskiner er i sving på de offentlige byggepladser.

I et samarbejde går offentlige og private aktører derfor nu sammen om at finde nye løsninger, så de store maskiner i fremtiden drives af fx el i stedet for diesel.

Samarbejde skaber større skala

Det sker i en skaleringsproces – en ny metode indført af Center for Offentlig-Privat Innovation (CO-PI).

Her går flere offentlige organisationer sammen om en fælles udfordring, så det bliver mere attraktivt for private virksomheder at udvikle nye løsninger.

Københavns Kommune, Metroselskabet og Aalborg Kommune har taget initiativet til skaleringsprocessen sammen med CO-PI – og inviterer andre offentlige bygge- og anlægsaktører med.

Læs også: Erfaringer fra Norge: "Et skift til emissionsfrie arbejdsmaskiner kræver støtteordninger"

København vil være klimaneutral i 2025

Københavns Kommune har et mål om at blive klimaneutral i 2025 og det kræver reduktion af CO2-udledningen fra kommunens bygge- og anlægsprojekter.

"Vi skal skrue på alle knapper, der giver københavnerne renere luft. Vi stiller allerede grønne krav til de mindre køretøjer hos vores leverandører, men det er vigtigt, at også de store arbejdsmaskiner på vores byggepladser bliver grønne. Derfor er jeg glad for, at vi nu går sammen med andre offentlige indkøbere om at skubbe de store maskiner i en emissionsfri retning – til gavn for både arbejdsmiljøet på byggepladserne, naboerne, klimaet og ikke mindst luften i vores by," siger overborgmester Sophie Hæstorp Andersen (S).

"Teknik- og Miljøforvaltningen har i flere år arbejdet med pilotprojekter med emissionsfri løsninger og høstet gode erfaringer. Men hvis vi skal i mål med kommunens ambitioner om at få skub i udviklingen med flere emissionsfri byggemaskiner, så skal vi have flere offentlige udbydere og branchen med. CO-PI-samarbejdet er et enormt vigtigt næste skridt, fordi vi derigennem kan få flere med om bord på vejen mod den grønne omstilling af København," siger Line Barfod (Ø), Teknik- og miljøborgmester i Københavns Kommune.

Metroselskabet og Aalborg skubber til udviklingen

Metroselskabet & Hovedstadens Letbane er som central leverandør af kollektiv transport også en af landets største offentlige bygherrer. Derfor har selskabet også stort fokus på at reducere klimabelastningen ved anlæg af nye metrolinjer.

"Metroen transporterer hver uge mere end to millioner rejsende på tværs af byen ved hjælp af el. Derimod medfører anlæg af Metro et væsentligt klimaaftryk. Derfor giver det rigtig god mening for Metroselskabet at indgå i et stærkt samarbejde om at reducere klimabelastningen fra netop denne fase. I den sammenhæng betyder det også noget, at vi får nedbragt klimaaftrykket fra vores arbejdsmaskiner. Vi håber også, at vi som stor bygherre kan være med til at vise vejen frem," siger Louise Høst, direktør i Metroselskabet.

Aalborg Kommune har som målsætning om at blive en klimaneutral kommune. I den plan ligger der også et mål om at reducere udledning fra fossile brændsler fra kommunens byggepladser.

"Vi ved, at transport- og byggerisektoren – herunder vores mange byggepladser – er store syndere i forhold til CO2-udledningen. Derfor vil vi som kommune gerne være med til at skubbe til omstillingen til mere fossilfrie byggepladser. Vi forsøger gennem en række konkrete udbud, herunder et nyt Børne- og Ungeunivers, at få konkret erfaring med omstilling til fossilfrie byggepladser. At vi nu går flere offentlige aktører sammen, er et afgørende skridt for at nå i mål," siger bygningschef Peter Munk, Aalborg Kommune.

Offentlige indkøb som motor for innovation

Ved at gå flere sammen i en skaleringsproces skaber offentlige organisationer en større samlet efterspørgsel, og derved kan private virksomheder hurtigere se en forretning i at udvikle de nye løsninger, der er behov for.

På den måde bliver den offentlige indkøbsmuskel en motor for innovation – og det er der store muligheder i, for den offentlige sektor køber ind for 380 mia. kr. årligt.

Ole Bech Lykkebo, programchef i CO-PI:

"Jo flere offentlige bygherrer, der gør emissionsfrie arbejdsmaskiner til et konkurrenceparameter ved udbud af nyt byggeri og anlæg, jo hurtigere vil entreprenørerne skabe den nødvendige innovation. Og ved at gå i takt får de offentlige bygherrer samtidig prisen for den grønne omstilling nedad."

Se CO-PI's model for fællesoffentlig skalering af innovative offentlige indkøb

Besøg projektsiden: 'Sammen om emissionsfrie arbejdsmaskiner'

SAMMEN OM EMISSIONSFRIE ARBEJDSMASKINER

- Der er et stort potentiale for CO₂ reduktioner fra arbejdsmaskiner på byggepladser. Alene arbejdsmaskinerne på bygge- og anlægsprojekter er i Københavns Kommunes egen geografi estimeret til at være i omegnen af 75.000 ton CO₂ pr år.

- Omstillingen til emissionsfrie arbejdsmaskiner reducerer samtidig gener fra støj- og luftforurening, forbedrer arbejdsmiljø samt miljøet for omkringboende og forbipasserende.

- Københavns Kommune, Metroselskabet og Aalborg Kommune har nu taget initiativ til at øge efterspørgslen af emissionsfrie arbejdsmaskiner gennem en helt ny metode: en skaleringsproces.

- I en skaleringsproces går flere offentlige organisationer sammen om en fælles udfordring, så det bliver mere attraktivt for markedet at udvikle nye løsninger. På den måde bliver offentlige indkøb en motor for innovation.

- Metoden er indført af Center for Offentlig-Privat Innovation (CO-PI), som faciliterer skaleringsprocessen.

- Den grønne partnerskabsorganisation Gate 21 og den nationale erhvervs- og innovationsklynge for byggeri og anlæg, WE BUILD DENMARK, er skaleringspartnere. Skaleringspartnerne arbejder sammen med CO-PI om at engagere offentlige bygherrer og private leverandører i processen.

- CO-PI, Københavns Kommune, Metroselskabet og Aalborg Kommune holder informationsmøde om skaleringsprocessen 'Sammen om emissionsfrie arbejdsmaskiner' den 14. juni 2022 kl. 15.15-16.00. Læs mere og tilmeld dig.