Ny TCO-beregner: Sæt pris på omstillingen til emissionsfrie arbejdsmaskiner

CO-PI har fået udviklet den første beregner, der kan vise forskelle ved totalomkostningerne (Total Cost of Ownership) ved ejerskab af emissionsfrie entreprenørmaskiner.

Billede: TCO-beregner, der kan vise forskelle ved totalomkostningerne ved ejerskab af emissionsfrie entreprenørmaskiner.

Hvad er forskellen i månedlige totalomkostningerne for en dieseldrevet og en eldrevet arbejdsmaskine?

Det kan du nu få svar på med en ny TCO-beregner, CO-PI har fået udviklet.

TCO står for ’Total Cost of Ownership’ og beregneren kan give et billede af forskelle i totalomkostningerne for flere forskellige typer arbejdsmaskiner.

Sammen om emissionsfrie arbejdsmaskiner

TCO-beregneren er udviklet i regi af skaleringsprocessen ’Sammen om emissionsfrie arbejdsmaskiner’.

→ Læs mere om skaleringsprocessen Sammen om emissionsfrie arbejdsmaskiner

Den kan anvendes af dig der lejer, køber eller sælger emissionsfrie entreprenørmaskiner — og ved udbud af bygge- og anlægsopgaver, hvor der er et ønske om, at arbejdet udføres emissionsfrit.

Beregneren kan bruges til at skabe et fælles billede på tværs af værdikæden af forskellene i totalomkostninger ved diesel og el-maskiner.

Selvom beregneren tager udgangspunkt i principperne bag operationel leasing som finansieringsform, så kan beregningerne også danne grundlag for en mere generel dialog om finansiering på tværs af værdikæden.

Det skal være lettere at vælge emissionsfrie maskiner 

Lærke Møller Sandsdalen, seniorprojektleder i CO-PI, har fulgt udviklingen af TCO-beregneren.

Formålet har været at udvikle et vidensgrundlag, der gør det lettere at vælge emissionsfrie arbejdsmaskiner, når man står foran udskiftning af hele eller dele af maskinflåde.

"TCO-beregningerne viser, at godt nok har emissionsfrie entreprenørmaskiner højere anskaffelsesomkostninger, men de er samtidig væsentligt billigere i drift, service og vedligehold. Og til vores store overraskelse, så ender omkostningsbilledet nogenlunde ens for begge maskiner, når vi tager alle udgifterne med. Det vil være nyt for de fleste," siger Lærke Møller Sandsdalen.

TCO-beregner til emissionsfrie arbejdsmaskiner

Til dig der som ejer, lejer, anvender, udlejer eller finansierer entreprenørmaskiner.

Læs mere og download

Udviklet og testet af eksperter og praktikere

Partnerne i skaleringsprocessen 'Sammen om emissionsfrie maskiner' har inden offentliggørelsen været med til at udvikle og teste TCO-beregneren. 

TCO-beregneren er udviklet af Anders Gadsbøll, G&G Consulting. Undervejs i udviklingen har flere aktører, både bygherrer og entreprenører, været med til at teste værktøjet. 

Entreprenørfirmaet Nordkysten A/S har også været med i testfasen og givet input til beregningsgrundlaget. 

"Værktøjet er rigtigt godt til at få det fulde billede af, hvad TCO'en egentlig er på sådan en gravemaskine. Det er specielt vigtigt, når der er meget stor forskel på fx indkøbspriser", siger Frank Schou Kruse, administrerende direktør i Entreprenørfirmaet Nordkysten A/S.

Se video med Frank Schou Kruse, administrerende direktør, Entreprenørfirmaet Nordkysten A/S

Det kan TCO-beregneren bruges til:

  • At indikere forskellen i månedlige totalomkostninger mellem gammel (diesel-) og (ny-) teknologi.
  • At indikere, hvor mange måneder det er mest optimalt at eje maskinen ud fra et økonomisk perspektiv.

Værd at vide inden brug

TCO-beregneren baserer sig på normtal og er afgrænset til anskaffelses- og finansieringsomkostninger, service og vedligehold samt direkte driftsomkostninger.

Service- og vedligeholdsomkostninger er afgrænset til den del, der vedrører oliemotoren, og dermed kun forskellen mellem de to maskiner.

Den medtager ikke omkostninger forbundet med implementering af ny teknologi såsom nye arbejdsprocesser og vaner. Beregneren medtager heller ikke ændringer i infrastruktur eller løsninger for midlertidigt strømbehov på byggepladsen.

SAMMEN OM EMISSIONSFRIE ARBEJDSMASKINER

- Der er et stort potentiale for CO₂-reduktioner fra arbejdsmaskiner på byggepladser. Alene arbejdsmaskinerne på bygge- og anlægsprojekter er i Københavns Kommunes egen geografi estimeret til at være i omegnen af 75.000 ton CO₂ pr år.

- Københavns Kommune, Metroselskabet og Aalborg Kommune tog i foråret 2022 initiativ til at øge efterspørgslen af emissionsfrie arbejdsmaskiner gennem en ny metode: En skaleringsproces.

14 partnere i skaleringsprocessen har den 23. november 2023 underskrevet en fælles hensigtserklæring om, at de fremover vil stille som krav, at entreprenører bruger emissionsfrie arbejdsmaskiner i bygge- og anlægsprojekter.

- I en skaleringsproces går flere offentlige organisationer sammen om en fælles udfordring, så det bliver mere attraktivt for markedet at udvikle nye løsninger. På den måde bliver offentlige indkøb en motor for innovation.

- Metoden er indført af Center for Offentlig-Privat Innovation (CO-PI), som faciliterer skaleringsprocessen.

- Gate 21 og WE BUILD DENMARK: Skaleringspartnere og arbejder sammen med CO-PI om at engagere offentlige bygherrer og private leverandører i processen.

Besøg projektsiden: Sammen om emissionsfrie arbejdsmaskiner