TCO-beregner til emissionsfrie arbejdsmaskiner

Publiceret: 2023 | Forfatter:

Center for Offentlig-Privat Innovation (CO-PI) har fået udviklet denne TCO-beregner i regi af skaleringsprocessen ’Sammen om emissionsfrie arbejdsmaskiner’.

TCO-beregneren kan bruges til leje, køb og/eller salg af emissionsfrie entreprenørmaskiner. Den kan også anvendes ved udbud af bygge- og anlægsopgaver, hvor der er et ønske om, at arbejdet udføres emissionsfrit.

Desuden kan TCO-beregneren bruges til at undersøge finansieringsgrundlaget ved operationel leasing, og som støtte til en generel finansieringsdialog på tværs af værdikæden.

Formålet er at udvikle et vidensgrundlag, der gør det lettere at vælge emissionsfrie arbejdsmaskiner, når man vil udskifte hele eller dele af maskinflåden.

Det kan TCO-beregneren bruges til:

  • At indikere forskellen i månedlige totalomkostninger mellem gammel (diesel-) og (ny-) teknologi.
  • At indikere, hvor mange måneder det er mest optimalt at eje maskinen ud fra et økonomisk perspektiv.