Aalborg stræber efter emissionsfrie byggepladser

Aalborg Kommune og virksomheden Loxam er to af deltagerne i en regional markedsdialog om emissionsfrie arbejdsmaskiner den 17. marts 2023 i Aalborg. Læs her om de to aktørers ambitioner og planer for at omstille byggepladser til eldrevne maskiner.

Billede: Aalborg Kommune har som ambition, at kommunens drivhusgasudledning skal være reduceret med 70 procent i 2030 (foto: Lars Horn/Baghuset).

Hvor langt kan man komme i retning af fossil- og emissionsfrie byggepladser? Hvad kan markedet tilbyde i dag?

Og hvad skal der til, for at markedet flytter sig i en mere bæredygtig retning?

De spørgsmål har de seneste år fyldt en del i Aalborg Kommunes byggeafdeling, Aak Bygninger.

Vil gerne gå foran

Spørgsmålene er også baggrunden for, at Aalborg Kommune er gået med i CO-PI's skaleringsproces 'Sammen om emissionsfrie arbejdsmaskiner'.

Skaleringsprocessen samler offentlige bygherrer om fælles markedsdialog med private leverandører.

"Vi vil som offentlig bygherre gerne gå foran og være med til at skubbe bygge- og anlægsbranchen i en mere bæredygtig retning. Og vi tror på, at vi står stærkere ved at gå sammen med andre offentlige bygherrer og aktører," siger Peter Munk, bygningschef i Aak Bygninger.

Vært for regional markedsdialog

Aalborg Kommune er sammen med Klimaalliancen Aalborg, We Build Denmark, Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling, Gate 21 og CO-PI vært for en regional markedsdialog om emissionsfrie arbejdsmaskiner i Aalborg den 17. marts 2023.

Her er en lang række lokale virksomheder inden for bygge- og anlægsbranchen er inviteret til at deltage.

Den fælles markedsdialog er en af faserne i CO-PIs skaleringsproces.

Se projektsiden: Sammen om emissionsfrie arbejdsmaskiner

Krav til kommunale bygge- og anlægsprojekter

Aalborg Kommunes tilslutning til skaleringsprocessen sker blandt andet på baggrund af kommunens DK2020-klimaplan, hvor det er målet, at kommunens drivhusgasudledning skal være reduceret med 70 procent i 2030.

Klimaplanen omfatter konkrete indsatser inden for seks forskellige områder. Kommunen stiller fx klimakrav til kommunale bygninger og til bygge- og anlægsprojekter.

Inden for de seneste fire år har Aalborg Kommune gjort sig de første erfaringer med at skabe mere bæredygtige byggepladser.

"Vores rådgivere har siden 2019 målrettet skullet arbejde for at minimere energiforbruget på de kommunale byggepladser,”" siger Peter Munk.

Arbejder målrettet på elektriske maskiner

Indsatsen har omfattet alt fra opvarmning og isolering af skurvogne til maskiner, der så vidt muligt har skullet anvende biodiesel (HVO100) frem for almindelig dieselolie.

Og nu arbejder man målrettet på at få flere elektriske maskiner på de kommunale byggepladser.

"Vi er efterhånden langt med at omstille den kollektive trafik i Aalborg til el, og kommunens egen bilflåde er også ved at blive omlagt til el. Det er derfor naturligt også at kigge på vores byggepladser og komme i gang med at omstille dem til eldrevne maskiner," siger bygningschefen.

Forventning om nye krav

Peter Munk forventer også, at der allerede ved den næste revision af bygningsreglementet i 2024 vil komme til at indgå krav om reduktion af den CO2, der stammer fra selve byggeprocessen – herunder transport og maskiner.

"Vi vil gerne være godt klædt på til de nye krav, og også være med til at definere en god dialog med markedet om dette," siger Peter Munk.

"Alle led i værdikæden skal være i stand til at håndtere kravene, og der er markedsdialogen et godt redskab. Vi skal ikke stille krav i vores udbud, som leverandørerne ikke kan efterkomme," fortsætter han.

Økonomiske barrierer

Peter Munk ser også markedsdialogen som et forum, hvor man også kan drøfte nogle af de barrierer, som kommunen oplever i forhold til emissionsfrie maskiner.

"Kommunerne er presset på økonomien, og vi har som kommunal bygherre begrænsede muligheder for at betale mere for ydelser. Vi kommer til at stille krav om emissionsfrihed, men vi må erkende, at vi ikke har råd til at betale 2-4 procent ekstra med vores pressede anlægsbudgetter," siger Peter Munk.

Han forventer dog, at priserne for elektrisk materiel vil falde i de kommende år i takt med, at teknologierne bliver bedre og mere effektive.

Håber på kommunal bevilling

Desuden håber Peter Munk på at få en kommunal bevilling til at kunne tilkøbe emissionsfrie maskiner i nogle projekter for at afprøve mulighederne.

"Det handler om at få flere erfaringer med materiellet – både for bygherrer, entreprenører og andre i branchen, og det er netop derfor, vi holder markedsdialogen nu," siger Peter Munk.

"Inputtene fra dagen skal evalueres, inden vi drager konklusioner om, hvilke krav vi vil stille fremover," siger han.

Læs mere: Hvad er en skaleringsproces?

Både lokalt og nationalt fokus

Bygningschefen ser frem til at få tilslutning til markedsdialogen fra hele den lokale værdikæde af rådgivere, entreprenører, producenter, maskinudlejere mv. i Aalborg-området.

"Samtidig håber vi, at samarbejdet med andre kommuner og aktører i skaleringsprocessen, vil skabe et solidt grundlag for, at vi også på det nationale plan kan påvirke strategien for bæredygtighed i byggeriet i den rigtige retning," siger Peter Munk.

Materieludlejeren Loxams afdeling i Aalborg er en af de lokale virksomheder, der har valgt at deltage i markedsdialogen den 17. marts.

Investerer op mod én milliard kroner

Franskejede Loxam er Europas største materieludlejer, og selskabet har en målsætning om at sænke sin direkte CO2-udledning med 30 procent.

Det skal blandt andet ske ved at investere op mod én milliard kroner i eldrevne maskiner og andre bæredygtige løsninger.

Herhjemme har Loxam allerede en del eldrevne maskiner til udlejning – heriblandt læssemaskiner, minigravere og dumpere.

LOKALE KLIMAPARTNERSKABER

→ Loxam i Aalborg er ligesom andre af de lokale virksomheder, der deltager i markedsdialogen, indgået et partnerskab med Klimaalliancen Aalborg. Klimaalliancen er er oprettet af Aalborg Kommune som et led i arbejdet med DK2020 og kommunens klimahandlingsplan.

→Via Klimaalliancen Aalborg kan både små og store virksomheder indgå klimapartnerskabsaftaler med kommunen. Loxam forpligter sig i aftalen med Klimaalliancen til at arbejde for at implementere en række konkrete tiltag om blandt andet CO2-reduktion, energioptimering og fremme af elektrisk materiel.

→ Aalborg Kommune forpligter sig på den anden side til at understøtte Loxams klimatiltag, blandt andet ved at efterspørge fossilminimeret drift af byggepladser i forbindelse med kommunens udbud af byggerier.

→ Læs mere om Klimaalliancen Aalborg (aalborg.dk)

Loxam forsøger at påvirke kunderne

I 2020 afprøvede virksomheden i samarbejde med entreprenøren NCC eldrevne arbejdsmaskiner i et større projekt om renovering af 503 gårdhuse i Albertslund.

"Vi har en holdning om, at vi gerne vil være med til at løse opgaven om emissionsfri byggepladser, og vi forsøger at få kunderne til at vælge eldrevne maskiner, når det er muligt," siger Jan Laursen, afdelingschef i Loxam Aalborg.

"Derfor har vi også besluttet, at det eldrevne materiel skal ligge på samme prisniveau ved udlejning, som det konventionelle, selv om eldrevne maskiner er meget dyrere for os at købe ind," siger han.

Kommunale krav vil smitte af på hele markedet

Jan Laursen finder det helt afgørende, at offentlige bygherrer som fx Aalborg Kommune skærper kravene til bæredygtighed og fx stiller krav om emissionsfri maskiner i forbindelse med bygge- og anlægsopgaver.

"Det er helt essentielt, at kravene om bæredygtighed kommer fra bygherrerne. Der skal komme et pres oppe fra, for ellers vil aktørerne i branchen udelukkende se på prisen. Nogen skal gå foran, og hvis det offentlige stiller kravene, vil det efterhånden smitte af på hele markedet," siger Jan Laursen.

Han glæder sig på den baggrund til at deltage i markedsdialogen i Aalborg den 17. marts.

"Vi vil gerne give bygherrerne viden og indsigt i, hvilke krav de kan tillade sig at stille i udbud, og vi har en stor interesse i at være med til at se på, hvor langt man kan skubbe grænserne. Vi er en stor aktør i branchen og kan derfor også påvirke leverandørerne af maskiner," siger Jan Laursen.

Elektrisk materiel kræver omstilling

Loxam oplever allerede i dag, at nogle kunder ser fordelene ved at bruge elektrisk materiel, selv om det kræver en anden indstilling hos bygherrerne end ved konventionelt materiel.

Det gælder fx indretning af byggepladsen, hvor der i et andet omfang skal være adgang til strøm, så maskinerne kan oplades.

"Vi oplever, at kunderne kan være lidt skeptiske i starten, men når de opdager, hvad maskinerne kan levere uden røg, støj og vibrationer, er de meget glade for dem," siger Jan Laursen.

VIL DU VIDE MERE?

Du er velkommen til at kontakte:

Peter Munk
Bygningschef, AaK Bygninger, Aalborg Kommune

99 31 40 60 | [email protected]