Markedsdialog om emissionsfrie arbejdsmaskiner: Vi skal have fat i hele værdikæden nu!

Mindre støj, røg og møg fra offentlige bygge- og anlægsarbejder – flere emissionsfrie arbejdsmaskiner på markedet: Hvordan baner vi sammen vejen frem? Det blev grundigt diskuteret af de godt 75 deltagere på en regional markedsdialog i Aalborg.

Billede: Klimaalliancen Aalborg var vært for den regionale markedsdialog, der er en del af skaleringsprocessen ’Sammen om emissionsfrie arbejdsmaskiner’. Godt 75 entreprenører, udlejere, leverandører, rådgivere og offentlige bygherrer deltog.

En god blanding af entreprenører, udlejere, leverandører, rådgivere og offentlige bygherrer var den 17. marts 2023 samlet på Comwell Hvide Hus i Aalborg.

Her deltog de i en regional markedsdialog for at dele viden og diskutere, hvilke krav der kan stilles udviklingen af flere emissionsfrie arbejdsmaskiner.

Blandt emnerne var: Hvilket konkret materiel kan der være tale om, og hvordan kan bygherrer og leverandører gå sammen og få sat tempoet op på udviklingen?

Lokale værter for markedsdialogen

Klimaalliancen Aalborg var vært for den regionale markedsdialog, der er en del af skaleringsprocessen ’Sammen om emissionsfrie arbejdsmaskiner’.

Skaleringsprocessen er igangsat af Aalborg Kommune, Københavns Kommune, Metroselskabet & Hovedstadens Letbane, Gate 21, WE BUILD DENMARK og Center for Offentlig-Privat Innovation (CO-PI).

Partnere i skaleringsprocessen er: Vejdirektoratet, Aarhus Havn, Middelfart Kommune, Esbjerg Kommune, Frederiksberg Kommune. Senest er også Aalborg Forsyning blevet partner.

SAMMEN OM EMISSIONSFRIE ARBEJDSMASKINER

- Der er et stort potentiale for CO₂ reduktioner fra arbejdsmaskiner på byggepladser. Alene arbejdsmaskinerne på bygge- og anlægsprojekter er i Københavns Kommunes egen geografi estimeret til at være i omegnen af 75.000 ton CO₂ pr år.

- Omstillingen til emissionsfrie arbejdsmaskiner reducerer samtidig gener fra støj- og luftforurening, forbedrer arbejdsmiljø samt miljøet for omkringboende og forbipasserende.

- Københavns Kommune, Metroselskabet og Aalborg Kommune har taget initiativ til at øge efterspørgslen af emissionsfrie arbejdsmaskiner gennem en helt ny metode: en skaleringsproces.

- I en skaleringsproces går flere offentlige organisationer sammen om en fælles udfordring, så det bliver mere attraktivt for markedet at udvikle nye løsninger. På den måde bliver offentlige indkøb en motor for innovation.

- Metoden er indført af Center for Offentlig-Privat Innovation (CO-PI), som faciliterer skaleringsprocessen.

- Den grønne partnerskabsorganisation Gate 21 og den nationale erhvervs- og innovationsklynge for byggeri og anlæg, WE BUILD DENMARK, er skaleringspartnere. Skaleringspartnerne arbejder sammen med CO-PI om at engagere offentlige bygherrer og private leverandører i processen.

→  Hold dig opdateret på projektsiden eller book et personligt møde med behovsejerne og CO-PI.

Første i en række af markedsdialoger

Den regionale markedsdialog er den første i rækken af regionale markedsdialoger, der afholdes i regi af skaleringsprocessen ’Sammen om emissionsfrie arbejdsmaskiner’.

→ Se projektsiden: Sammen om emissionsfrie arbejdsmaskiner

Markedsdialogen var en kombination af oplæg fra bygherrer og virksomheder fra byggeriet samt gruppediskussioner blandt deltagerne.

Indtryk fra markedsdialogen: Det handler om mere end maskinerne

Kristian Knudsen, regional manager fra kranvirksomheden BMS deltog i markedsdialogen, da han var nysgerrig efter at høre, hvilke krav til emissionsfrihed Aalborg Kommune har tænkt sig at stille fremover.

Se Kristian Knudsen fortælle de problematikker med HVO-diesel og emissionsfrihed, der kom på bordet i den gruppe af virksomheder og bygherrer, han sad med i videoen herunder:

Bygherrer og virksomheder enige: Entydige krav til markedet 

En anden deltager i markedsdialogen var Christina Gran Myrdal, innovationschef for bæredygtighed i WE BUILD DENMARK - der også er parter i skaleringsprocessen.

Hun fandt det positivt, at der blandt bygherrer og virksomheder er fælles fodslag, når det gælder entydige krav til markedet om brug af emissionsfrie maskiner - og ikke mindst tilsyn med, at kravene overholdes, så der ikke ’snydes’ på vægtskålen.

Hele værdikæden skal med

Peter Munk, bygningschef i Aalborg Kommune, var vært for arrangementet. I sin afrunding på dagen, pointerede han, hvordan hele byggeriets værdikæde skal involveres i jagten på nye emissionsfrie løsninger til bygge- og anlægspladserne, og hvorfor skaleringsprocessen, efter hans mening, giver mening, når det gælder grøn offentlig efterspørgsel og udvikling af markeder.

Se Peter Munk udfolde sine pointer og indtryk fra markedsdialogen i videoen her:

Aalborg Kommunes tilslutning til skaleringsprocessen sker blandt andet på baggrund af kommunens DK2020-klimaplan, hvor det er målet, at kommunens drivhusgasudledning skal være reduceret med 70 procent i 2030.

Klimaplanen omfatter konkrete indsatser inden for seks forskellige områder. Kommunen stiller fx klimakrav til kommunale bygninger og til bygge- og anlægsprojekter.

Inden for de seneste fire år har Aalborg Kommune gjort sig de første erfaringer med at skabe mere bæredygtige byggepladser.

→ Læs også Aalborg stræber efter emissionsfrie byggepladser 

VIL DU VIDE MERE?

Du er velkommen til at kontakte:

Peter Munk
Bygningschef, AaK Bygniner, Aalborg Kommune

99 31 40 60 | [email protected]

Lærke Sandsdalen
Seniorprojektleder, CO-PI

61 81 27 77 | [email protected] 

Julie Munk
Seniorprojektleder, CO-PI

61 81 31 09 | [email protected]