Eksperter: Sådan kører du kommunens maskinpark i stilling til emissionsfrihed

Hvor tager man fat, når kommunens maskinpark skal omstilles fra diesel til emissionsfri drift? Få to eksperters bud på, hvor omstillingen kan begynde, og hvordan kommuner kan øge efterspørgslen på missionsfrie arbejdsmaskiner.

Billede: Der er et stort potentiale for CO₂ reduktioner fra arbejdsmaskiner på byggepladser. Alene arbejdsmaskinerne på bygge- og anlægsprojekter er i Københavns Kommunes geografi er estimeret til at være i omegnen af 75.000 ton CO₂ pr år.

Bæredygtighedsansvarlig Eskil Kwederis fra Energistyrelsen og udviklingskonsulent Anders Østerskov Knudsen fra Københavns Kommune giver her en håndfuld erfaringer videre til kommuner, der vil i gang med omstillingen af den dieseldrevne maskinflåde.

Begge har været med fra begyndelsen i de pilotprojekter, der fik emissionsfrie arbejdsmaskiner ud på hovedstadens bygge- anlægsprojekter.

Eskil Kwederis arbejdede i en årrække i Teknik- og Miljøforvaltningen, hvor han var ansvarlig for udvikling af krav til bæredygtighed i udbud af anlægsprojekter. I dag arbejder han i Center for Energiøer i Energistyrelsen – nu som områdeansvarlig og bæredygtighedsspecialist i udbuddet af danmarkshistoriens største anlægsinvestering: Energiøerne.

Billede: Eskil Kwederis og Anders Østerskov Knudsen har begge arbejdet med grøn omstilling af bygge- anlægsprojekter i Københavns Kommune.

Er med i CO-PI’s skaleringsproces

Udover den rolle fungerer Eskil fungerer også som konsulent i CO-PI’s skaleringsprocesser om emissionsfrie arbejdsmaskiner og reducering af råstofforbrug.

→ Se projektsiden: Sammen om emissionsfrie arbejdsmaskiner

Anders Østerskov Knudsen er en af Københavns Kommunes to repræsentanter i CO-PI’s skaleringsproces om emissionsfrie arbejdsmaskiner. Her deltager, ud over Københavns Kommune, blandt andre Metroselskabet, Vejdirektoratet, Aarhus Havn og Frederiksberg, Aalborg, Middelfart og Esbjerg kommuner.

KOMMUNER - KOM MED I SKALERINGSPROCESSEN

Skaleringsprocessen samler offentlige bygherrer om fælles markedsdialog med de private leverandører.

Jo flere offentlige bygherrer vi har med, jo bedre. Det sender et stærkere signal til virksomhederne om, at der vil være forretning i at udvikle nye løsninger. Alle offentlige aktører, der ønsker at eller allerede arbejder med at omstille til emissionsfrie arbejdsmaskiner, kan løbende blive en del af skaleringsprocessen.

Sammen kan offentlige bygherrer:

- Dele viden og formulere de fælles udfordringer vi har, når vi vil omstille til emissionsfrie arbejdsmaskiner.

- Gå til markedet med skala bag vores behov.

- Reducere transaktionsomkostninger ved at udvikle nye.

Vil du høre mere, så kontakt:

Julie Munk, innovationskonsulent, CO-PI: [email protected], tlf. 61 81 31 09

Lærke Møller, seniorprojektleder, CO-PI: [email protected], tlf. 61 81 27 77

Få mandatet på plads – tag afsæt i klimaregnskabet

Hvis du er bygge- eller anlægsudvikler i en kommune, og du gerne vil i gang med at omstille maskinflåden, er første skridt politisk opbakning til din ide eller projekt. Men hvor starter du?

Eskil Kwederis og Anders Ø. Knudsen peger begge på, at det som en start kan være givtigt at lave en udredning af fordele og ulemper ved de dieseldrevne arbejdsmaskiner og de emissionsfrie alternativer:

”De fleste offentlige bygherrer har et klimaregnskab, og der spiller CO2-udledningen fra arbejdsmaskiner en rolle, fordi det sker inden for kommunens grænser. I Københavns Kommunes klimaregnskab ligger arbejdsmaskiner som den fjerdestørste udleder,” siger Eskil Kwederis.

Kunne pege på positive effekter

Han forklarer, at der faktisk var langt fra arbejdsmaskinerne op til top tre:

"Top tre er energi, varme og trafik – og så kom arbejdsmaskinerne på fjerdepladsen," husker Eskil Kwederis og fortsætter:

"Men arbejdsmaskinerne kører jo ofte i tæt beboede områder, så der er også andre forhold, som vil have en positiv effekt – fx arbejdsmiljøet på pladsen, forurening, støj og dermed hensynet til lokalmiljøet rundt om anlægsarbejdet."

Samarbejde med kollegerne i miljøforvaltningen

Udredningen blev brugt i en indstilling til politikerne i Teknik- og Miljøforvaltningen, hvor der blev søgt om midler til pilotprojekter:

"Vi havde allerede en klimaplan i Københavns Kommune, og her var der belyst et potentiale for at spare CO2 ved at anvende fossil- og emissionsfrie arbejdsmaskiner. Så med afsæt i potentialet i klimaplanen fik vi udarbejdet en indstilling til politikerne om at sætte initiativet med at omstille maskinerne i gang. I 2019 fik vi så midlerne og mandatet til at arbejde med omstillingen." siger Anders Østerskov Knudsen.

"Med indstillingen fik vi penge på forhånd, så vi kunne gå i gang med at lave pilotprojekter”, siger Anders Østerskov Knudsen om processen med at få finansieringen på plads og tilføjer, at man også kan forelægge Teknik- og Miljøforvaltningen sådan et regnskab med udledningen fra pilotprojekterne:

"Hvis man skal modne sådan en proces her internt i forvaltningen, så er det også værd at tænke på, om sådan en øvelse her kan generere noget samarbejde på tværs af organisationen. Det er klart vores opfattelse og erfaring," forsætter Anders Østerskov Knudsen.

Billede: Skaleringsprocessen Sammen om emissionsfrie arbejdsmaskiner er et samarbejde mellem offentlige og private aktører. Formålet er at finde nye løsninger, så de store maskiner i fremtiden drives af fx el i stedet for diesel.

Gå efter de lavest hængende frugter

Det er altid en god idé ikke at gabe over for meget. Det gælder også i en innovativ omstillingsproces til emissionsfrihed.

Der findes i dag typer af mindre arbejdsmaskiner, der kører på HVO eller el, og markedet for de større maskiner er i rivende udvikling.

Ved at udpege de områder eller projekter, hvor der lettest kan ske en omstilling, fx hvor der allerede findes emissionsfri alternativer, kan man få den nødvendige indsigt i, hvad markedet kan tilbyde. Sådan lyder den samlede anbefaling fra Anders Østerskov Knudsen og Eskil Kwederis.

Skal ses som langsigtet investering

Som bygherre skal man være indstillet på, at hele øvelsen kan være en udfordring for både egne folk, ens rådgivere og entreprenører.

"Vi havde en tæt dialog, med de entreprenører de første pilotprojekter blev udarbejdet samarbejde med. Vores erfaring er at sparring tidligt i projekterne er noget af det vigtigste. Ligeledes driver Københavns Kommune et samarbejdsforum med store dele af værdikæden," siger Anders Østerskov Knudsen.

"Særligt for entreprenøren kan det være en langsigtet investering, der på den korte bane kan være omkostningsfuld, om end at der er flere aspekter, som gør at investeringerne kan blive betalt tilbage – særligt ved forøget efterspørgsel” fortsætter Eskil Kwederis, når det gælder håndteringen af, hvordan samarbejdet med entreprenører og rådgivere kan foregå.

→ Læs også: Klimafolkemødet: Fælles krav til emissionsfrie arbejdsmaskiner kan sætte skub i udviklingen

Efterspørgsel kan rykke markedet

Ved at fremhæve de mange positive effekter, som udskiftning af maskinparken har, vil der være en større sandsynlighed for, at flere offentlige bygherrer vil efterspørge emissionsfrie arbejdsmaskiner i deres projekter.

De åbenlyse fordele er forbedret arbejdsmiljø, reducering af lokale støjgener og luftforurening og reducering af klimapåvirkningen fra byggepladsen.

Når entreprenører og maskinudlejere mærker en stigende efterspørgsel, vil det øge sandsynligheden for investeringer i emissionsfrie arbejdsmaskiner. Her peger Eskil Kwederis og Anders Østerskov Knudsen på, at udformningen af krav også skal ske i et tæt samarbejde med dem, der skal anvende maskinerne på pladsen – og med leverandørerne på markedet.

Billede: I den danske skaleringsproces om emissionsfrie arbejdsmaskiner kigges der meget på de norske erfaringer med at omstille arbejdsmaskiner. "Vei og Anlegg" er en stor messe i Lillestrøm i Norge, hvor der blandt andet bliver udstillet emissionsfrie arbejdsmaskiner.

Skaleringsproces: Genvej til formulering af fælles krav til markedet

Netop Københavns Kommune var sammen med Metroselskabet og Aalborg Kommune med til at skyde CO-PI’s skaleringsproces om emissionsfrie maskiner i gang i april 2022.

Processen kan også ses som en fælles kompetenceudvikling, hvor partnerne deler erfaringer og diskuterer forudsætningerne for de krav, der senere skal munde ud i reelle udbud:

"Skaleringsprocessen tilbyder et rum, hvor vi kan sparre med hinanden om udfordringerne og løsninger," siger Eskil Kwederis.

"Vi kommer hele vejen rundt og har eksempelvis vendt problematikker med logistik i forhold ladeinfrastruktur, og hvordan omstilling til ny teknologi skal håndteres med uddannelse og prioritering, og hvordan udbud kan strikkes sammen, så de ønskede effekter opnås" fortsætter Eskil Kwederis.

CO-PI's model for skalering af indkøb

CO-PI's model for fællesoffentlig skalering af innovative offentlige indkøb har seks centrale skridt. Prøv modellen ved at klikke her:

Direkte adgang til viden og erfaringer

Han tilføjer, at der er meget viden, man skal opbygge, når man går i gang med omstillingen til emissionsfrie arbejdsmaskiner.

"Ved at gå sammen med andre i en skaleringsproces kan du få direkte adgang til den viden og de erfaringer, forskellige bygherrer ligge inde med," forklarer Eskil Kwederis.

"Udfordringerne er ofte de sammen for de forskellige bygherrer. Karakteristiske udfordringer er af udbudsjuridisk, teknisk- eller miljømæssig karakter. Som kommune kan du lære meget af at være med CO-PI’s skaleringsproces, hvor du kan have proaktiv dialog med fageksperter og andre bygherrer - fx sammen med forsyningsselskaber, kommuner og statslige bygherreorganisationer," fortsætter Anders Østerskov Knudsen.

Flere hænder til at gribe de mange bolde

Ved at gå med i skaleringsprocessen får man flere hænder, der kan gribe de mange bolde, der er i luften, under et innovativt indkøb – og skyde boldene videre til eksperter og kolleger fra andre offentlige bygherrer.

Sådan lyder det fra Anders Ø. Knudsen, bæredygtighedskonsulent i Københavns Kommune:

"Jeg tror helt overordnet, at der er flere ting, der skal gå op i en højere enhed: En ting er økonomi. En anden ting er, at du som bygherre skal være gearet til at efterspørge den emissionsfrie løsning. Her tænker jeg, at bygherren skal have en teknologisk viden om hvad initiativet betyder for driften på byggepladsen, og samtidig viden om, hvad markedet egentlig kan levere," siger Anders Ø. Knudsen og fortsætter:

"CO-PI er stedet, hvor vi deler bekymringer og erfaringer omkring arbejdsmaskinerne i alt, hvad det måtte indebære. Vi sparrer og udfordrer hinanden i samarbejdet, og vi har i Københavns Kommune allerede lært meget af at være med," siger Anders Østerskov Knudsen.

VIL DU VIDE MERE?

Eskil Kwederis:
Tlf. 40 28 14 14
Mail: [email protected] 

Anders Østerskov Knudsen
Tlf. 21 57 56 42
Mail: [email protected]