CO-PI byder velkommen til nye partnere i skaleringsproces om emissionsfrie arbejdsmaskiner

Billede: Aarhus Havn er landets største erhvervshavn og offentlige bulkhavn og en af de nye partnere i skaleringsprocessen om emissionsfrie arbejdsmaskiner. (Foto: Aarhus Havn)

Potentialet for CO₂-reduktioner fra arbejdsmaskiner på byggepladser er stort, og der er både behov for og efterspørgsel på at finde nye løsninger.

Tidligere på året gik Københavns Kommune, Metroselskabet, Aalborg Kommune og CO-PI sammen i skaleringsproces for at udvikle efterspørgslen af fossil- og emissionsfrie arbejdsmaskiner og sikre fremtidens bæredygtige løsninger.

Aarhus Havn, Vejdirektoratet, Middelfart Kommune og Esbjerg Kommune er nu også med i processen, der samler offentlige bygherrer om fælles markedsdialog med de private leverandører.

Læs også: Nyt offentlig-privat samarbejde skal føre til emissionsfrie arbejdsmaskiner

Danmarks største havn er med

Aarhus Havn er landets største erhvervshavn og offentlige bulkhavn. Her anløber skibe med en meget stor del af de danske forbrugsvarer, ligesom en markant del af dansk eksport afskibes via havnen. Hvert år betjener færgerne i havnen desuden ca. 1.300.000 personbiler og mere end 3 mio. passagerer.

For Aarhus Havn kan deltagelsen i skaleringsprocessen kobles direkte til den grønne omstilling af havnen.

"Som Danmarks største erhvervshavn går Aarhus Havn foran i den grønne omstilling, og vi har sat nogle ambitiøse, grønne målsætninger. Aarhus havn er et vigtigt knudepunkt i fremtidens grønne logistik. Det gælder både for godstransport, men også for udviklingen af den infrastruktur, der skal til for at understøtte den," siger Anne Zachariassen, COO i Aarhus Havn.

SAMMEN OM EMISSIONSFRIE ARBEJDSMASKINER

- Der er et stort potentiale for CO₂-reduktioner fra arbejdsmaskiner på byggepladser. Alene arbejdsmaskinerne på bygge- og anlægsprojekter er i Københavns Kommunes egen geografi estimeret til at være i omegnen af 75.000 ton CO₂ pr år.

- Københavns Kommune, Metroselskabet og Aalborg Kommune tog i foråret 2022 initiativ til at øge efterspørgslen af emissionsfrie arbejdsmaskiner gennem en ny metode: En skaleringsproces.

- I en skaleringsproces går flere offentlige organisationer sammen om en fælles udfordring, så det bliver mere attraktivt for markedet at udvikle nye løsninger. På den måde bliver offentlige indkøb en motor for innovation.

- Metoden er indført af Center for Offentlig-Privat Innovation (CO-PI), som faciliterer skaleringsprocessen.

- Gate 21 og WE BUILD DENMARK: Skaleringspartnere og arbejder sammen med CO-PI om at engagere offentlige bygherrer og private leverandører i processen.

→ Besøg projektsiden: 'Sammen om emissionsfrie arbejdsmaskiner'

Skal overkomme de store udfordringer sammen 

Anne Zachariassen ser især et behov for samarbejdet i forbindelse med de tunge arbejdsmaskiner:

"Vi har brug for emissionsfrie arbejdsmaskiner på havnen – også de helt tunge maskiner, som ikke er på markedet endnu - fx en bulldozer på brint, og sammen med vores samarbejdspartnere er vi på en spændende rejse for at overkomme de forskellige udfordringer med at få de tunge, emissionsfrie arbejdsmaskiner ud at køre. Parallelt understøtter vi den grønne brændselsinfrastruktur og har netop igangsat byggeriet af en brinttankstation, der kan levere brint til lastbiltransporten."

→ Besøg projektsiden: 'Sammen om emissionsfrie arbejdsmaskiner'

Konstruktiv dialog med markedet

En anden stor aktør vi byder velkommen til er: Vejdirektoratet. Når Vejdirektoratet anlægger og driver veje og broer, er målet at skabe sikre og velfungerende løsninger, der samtidig er bæredygtige og økonomisk ansvarlige.

Helle Lange, områdechef for Indkøb, nævner fordelene ved at skabe volumen i den offentlige efterspørgsel, som en vigtig faktor for at gå med i skaleringsprocessen:

"Vejdirektoratet er meget interesseret i at undersøge mulighederne for i højere grad end i dag at gøre brug af eldrevet materiel på vores mange byggepladser. Begynder vi at stille krav om brug af eldrevet materiel i større omfang end i dag, vil det være en fordel for både os og entreprenørerne, når flere større offentlige bygherrer stiller ensartede krav. Vi håber på, at det arbejde, der faciliteres af CO-PI, kan bidrage til et godt samarbejde mellem offentlige bygherrer samt en god og konstruktiv dialog med markedet om, hvordan vi sikrer en hensigtsmæssig grøn omstilling af maskinparkerne."

Billede: Esbjerg Kommune er en af de nye partnere, og de håber på, at deltagelsen i skaleringsprocessen kan være en genvej til at realisere kommunens klimamål i 2030 om CO2-neutralitet. (Esbjerg Kommune)

Genvej til Klimamål 2030

Esbjerg Kommune er landets 5. største by med sine 71.698 indbyggere og Danmarks energihovedstad. I hele kommunen udnyttes de enorme vækstmuligheder inden for energi, og der investeres løbende i veje, jernbane, erhvervsarealer og uddannelse.

Her peger Jørgen Ahlquist (S), formand for Klima & Miljøudvalget i Esbjerg Kommune, på, at deltagelsen i skaleringsprocessen kan være en vigtig genvej til at realisere kommunens klimamål i 2030 om CO2-neutralitet:

"I Esbjerg Kommune har vi et ambitiøst mål om at være CO2-neutrale i 2030. Der er ikke lang tid til, og derfor er det vigtigt, at vi ser på mange forskellige tiltag, der kan hjælpe os i mål med vores ambitioner. Vi håber, at vi med projektet kan få erfaringer med, hvordan store dieseldrevne entreprenørmaskiner fx kan drives af el, så vi har et bedre grundlag for at gå i dialog med andre parter, som måske har brug for et skub og viden til også at omstille deres maskinpark."

Mulighed for at opnå sideeffekter 

Arbejdet med at omstille arbejdsmaskiner i offentlige bygge- og anlægsprojekter til emissionsfrie kan ligeledes være fordelagtigt for arbejdsmiljø og støjgener. Om de positive sideeffekter siger Jørgen Ahlquist (S), formand for Klima & Miljøudvalget i Esbjerg Kommune:

"Og så er det naturligvis et plus, at der vil være andre gevinster, hvis vi lykkedes såsom mindre støj og mindre luftforurening." 

Lokale håndværkere skal også med

Den sidste partner, som CO-PI byder velkommen ombord, er Middelfart Kommune. Middelfart, der har rundet de 40.000 indbyggere, var en af de første kommuner, der vedtog en ambitiøs DK2020-klimaplan. I den forpligter kommunen sig til allerede i 2030 at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 procent i forhold til 1990-niveau.

"Det er vigtigt for Middelfart Kommune, at den grønne omstilling inden for anlægs- og renoveringsprojekter kommer helt ud til de små lokale håndværkere, som står for størstedelen af opgaverne. Sammen skal vi sikre, at der kommer flere emissionsfrie arbejdsmaskiner ude på byggepladserne gennem involvering, så vi styrker virksomhedernes konkurrencekraft samt kommer tættere på kommunens klimamål," siger Jane Haugaard Bruun, Ejendomschef i Middelfart Kommune.

Middelfart Kommune er desuden sammen med Region Syddanmark hovedsponsor og vært for Klimafolkemødet.

Hør mere om skaleringsprocessen på Klimafolkemødet

Den 1. september kl. 14:00 på Pink Scene afholder CO-PI paneldebat på Klimafolkemødet. Her kan du blandt andet høre Johannes L. Jensen (S), borgmester i Middelfart Kommune, fortælle mere om, hvorfor kommunen har kastet sig ud i skaleringsprocessen.

Du kan også være med, når offentlige bygherrer og virksomheder har en 'speedmarkedsdialog' om fremtidens arbejdsmaskiner.

→ Læs mere om arrangementet her