HOFOR med i skaleringsproces: "Vil beskytte Jens med barnevognen og Mia ved gravemaskinen"

Forsyningsselskabet HOFOR er netop blevet partner i CO-PI’s skaleringsproces om emissionsfrie arbejdsmaskiner – og har allerede underskrevet en hensigtserklæring om brug af emissionsfrie arbejdsmaskiner i kommende udbud af bygge- og anlægsopgaver.

Billede: HOFOR har planer om et anlæg til at fange den CO2, der bliver udledt fra Amagerværket. Anlægget skal være i drift i 2028-2029. Foto: HOFOR

Med HOFOR har 15 offentlige bygherrer nu underskrevet CO-PI's hensigtserklæring om emissionsfrie arbejdsmaskiner i kommende bygge- og anlægsprojekter. 

De 14 andre underskrifter blev sat på konferencen Grønt Gearskifte tilbage i november 2023.

Læs også:  Grønt Gearskifte: 14 offentlige bygherrer vil stille krav om emissionsfrie arbejdsmaskiner

HOFOR leverer drikkevand til en million danskere i hovedstadsområdet, forsyner flere byer med fjernvarme, bygas og fjernkøling, afleder spildevand og opfører vindmøller.

Hensigtserklæringen

I november 2023 underskrev 14 af landets største offentlige bygherrer en hensigtserklæring om, at de fremover vil stille som krav, at entreprenører bruger emissionsfrie arbejdsmaskiner i bygge- og anlægsprojekter.

Underskrifterne er sat på konferencen Grønt Gearskifte, som er kulminationen på CO-PI's skaleringsproces 'Sammen om emissionsfrie arbejdsmaskiner'.

Læs hele hensigtserklæringen herunder:

Som bygherrer har vi ansvar for at minimere byggeriets aftryk på klima og luft- og støjkvalitet og samtidig forbedre nær- og arbejdsmiljø til gavn for borgere og medarbejdere.

Derfor er vores mål en fuldstændig omstilling til emissionsfrie bygge- og anlægsmaskiner. Et af vores mest effektive værktøjer er, at kunne stille krav om emissionsfri anvendelse af arbejdsmaskiner og øvrigt materiel i vores udbud og indkøb.

Vi anerkender, at større maskiner, typisk over 4- 5 tons, er varierende og i nogle tilfælde stadig på prototypeniveau, og at leverandører derfor ikke kan levere eller anvende større emissionsfrie maskiner på kort varsel. ​

Vi anerkender også, at energi-infrastruktur til emissionsfrie arbejdsmaskiner på, og omkring, byggepladser kan være en udfordring.

Vi er opmærksomme på, at der endnu ikke i høj nok grad bliver stillet krav til mindre maskiner og materiel der allerede er tilgængeligt på markedet. Krav om dette er nødvendigt også for at få erfaringer til at implementere emissionsfrie løsninger for de større maskiner.

Hensigtserklæring:

Derfor vil vi nu, i vores egne bygherreorganisationer, gå i gang med at operationalisere hensigterne, så vi senest medio 2024 kan offentliggøre, hvordan vi konkret vil:

- Stille krav i konkurrencegrundlag og/ eller kontrakter for at maskiner og øvrigt materiel, som kan leveres og anvendes emissionsfrit til det konkrete projekt og anvendelse, skal være og anvendes emissionsfrit.

- Efterspørge leverandørens planer for udskiftning fra fossile til emissionsfrie maskiner. Herunder efterspørge dokumentation på, at de emissionsfrie maskiner er i bestilling. Dette vil vi gøre, fordi vi tror på, at en betydeligt større efterspørgsel kan føre til, at producenter omlægger fabrikslinjer til serieproduktion også af de større emissionsfrie maskiner. 

For at være sikre på, at vores efterspørgsel fører til ændringer i produktionsleddet, har vi som fælles ambition, at vores samlede indsats vil føre til, at der imellem nu og 2028 bestilles minimum 1000 nye emissionsfrie maskiner.

- Være en aktiv part i offentlig privat dialog og bidrage til både konkrete løsninger for fx strøm på byggeplads og til et generelt brancheløft for både bygherrer og leverandører, der gør det muligt at implementere nye krav og løsninger.

Store anlægsprojekter i bæredygtige byer 

En af HOFOR's målsætninger er at levere CO2-neutral energiforsyning, der kan sikre Københavns Kommunes mål om at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad. 

HOFOR bidrager til den grønne omstilling med strøm fra vindmøller og solceller. Store anlægsprojekter er derfor ofte under udførelse eller på tegnebrættet.

I en årrække har forsyningsselskabet investeret mellem 2 og 3 mia. kr. i anlæg. Et beløb, der vil stige markant over de kommende år, efterhånden som flere større projekter igangsættes.

Hensynet til omgivelserne 

Det er altid udfordrende at bygge store anlæg i befolkningstætte områder. Naboer bliver påvirket af støj og møg fra byggepladsen.

Læs også: Ny analyse: Omstilling af arbejdsmaskiner fra diesel til el kan spare CO2 og menneskeliv

Anlægsarbejde bliver aldrig populært, men HOFOR gør en stor indsats for at mindske generne mest muligt for beboere, forbipasserende og forretningsdrivende. Her kan overgangen til emissionsfrie arbejdsmaskiner give mærkbare effekter for både arbejdere og naboer i form af mindre CO2-udledning, færre dødsfald og mindre støj:

"HOFOR er dedikeret til at skabe bæredygtige byer. Ved at anvende emissionsfrie arbejdsmaskiner beskytter vi både Jens med barnevognen og Mia ved gravemaskinen og skaber en renere, grønnere by for alle," siger Søren Birch, direktør for Bygge & Anlæg i HOFOR.

Billede: Spildevandsanlæg - vel at mærke inden det er taget i brug. Foto: HOFOR

Samarbejder og partnerskaber

Samarbejde er en af grundstenene i HOFOR. Det gælder både samarbejde på tværs af kommuner, med branchen og kunderne.

Deltagelsen i skaleringsprocessen om emissionsfrie arbejdsmaskiner kommer her som naturlig forlængelse, da partnerskabet med de øvrige store offentlige bygherrer kan medvirke til at skabe en nødvendig volumen på efterspørgslen, som bygherrerne kan gå til markedet med, når der skal udvikles nye maskiner.   

"Som en stor bygherre skylder vi at gå forrest i den grønne omstilling. Men hvis vi skal lykkes, er vi nødt til at være flere, der skubber på udviklingen sammen," siger Søren Birch.

Læs også: Politisk vilje til grønt gearskifte på landets byggepladser​

Større skala i efterspørgslen

Det er stadig muligt for offentlige bygherrer at komme med i skaleringsprocessen og tilslutte sig hensigtserklæringen – og dermed være med i det videre samarbejde om at omsætte ambitionerne i egen organisation.

Ved at gå i fælles dialog med markedet skaber de offentlige organisationer større skala i efterspørgslen.

En skaleringsproces er en metode indført af CO-PI, som samler flere offentlige aktører om en fælles udfordring. Derved kan private virksomheder hurtigere kan se en forretning i at udvikle de nye løsninger, der er behov for.

→ Se projektsiden: Sammen om emissionsfrie arbejdsmaskiner