CO-PI efterlyser: Kender du en udfordring, der kalder på velfærdsteknologi?

CO-PI sætter snart gang i en skaleringsproces, der handler om teknologi, der understøtter velfærd. Har du en konkret udfordring, vi bør fokusere på? Send dine input.

Billede: CO-PI fokuserer i en ny skaleringsproces på teknologi, der understøtter velfærd. Det gør vi for at imødegå arbejdskrafts- og velfærdsudfordringen i kommunerne og regionerne – fx på ældreområdet.

Skaleringsprocesser er en ny metode indført af CO-PI, som handler om at samle flere offentlige organisationer om én fælles udfordring, så det bliver mere attraktivt for markedet at udvikle nye løsninger.

Målet er at gøre den offentlige indkøbsmuskel til motor for innovation:

Hvis vi skal løse de store samfundsudfordringer, skal vi finde nye måder at øge innovationseffekten af de 380 mia. kr., som årligt anvendes på offentlige indkøb.

Vil indkredse mulighederne

Senere i år åbner CO-PI en skaleringsproces, der fokuserer på teknologi, der understøtter velfærd.

Det gør vi for at imødegå arbejdskrafts- og velfærdsudfordringen i kommunerne og regionerne – fx på ældreområdet.

Vi har brug for din hjælp til at indkredse mulighederne for en innovations- og skaleringsproces. Kriterierne er, at:

  • Skala skal kunne tænkes ind fra start, så der sikres den nødvendige volumen i efterspørgslen – den lokale udfordring skal med andre ord kunne genkendes andre steder.
  • Processen skal kunne toplederforankres, både politisk og administrativt – ledelsesforankringen er afgørende for at skabe løsninger med innovationshøjde i skala.

Skala i forbindelse med velfærdsteknologi kan skabe stordriftsfordele ved indkøb af teknologi – men ofte handler det om, at der skal skala til for at skabe de organisatoriske og systemiske forandringer, der skal frigive potentialet ved ny teknologi.

Har du forslag eller idéer?

Har du forslag eller idéer til hvilken retning, vi skal gå? Eller har du andre indspil til temaet, som kan hjælpe os videre? 

Kontakt os, så vender vi retur hurtigst muligt.