Søg nu: Ny pulje til innovative indkøb i sundhedsvæsenet

Erhvervsstyrelsen har åbnet en ny pulje, der skal understøtte innovative indkøb i sundhedsvæsenet. Puljen kan ansøges af offentlige aktører i regioner og kommuner i sundhedsvæsenet. Ansøgningsfristen er den 14. oktober 2023.

Erhvervsstyrelsen åbnede 1. september en ny pulje til innovative indkøb i sundhedsvæsenet.

Puljen kan ansøges af offentlige aktører i regioner og kommuner i sundhedsvæsenet. Den skal gøre det lettere for offentlige institutioner at efterspørge og indkøbe nye innovative løsninger.

Ansøgninger skal indsendes mellem den 1. september 2023 og den 14. oktober 2023. 

Skal bidrage til innovative samarbejder

Der kan i 2023 ansøges om beløb på mellem 100.000 kr. og op til 500.000 kr.

Puljen skal bidrage til, at flere offentlige institutioner og virksomheder indgår i innovative samarbejder for at understøtte optag af innovative løsninger i sundhedsvæsenet.

CO-PI: Ny pulje er en god nyhed

Kommuner og regioner i hele landet oplever knaphed på de dygtige mennesker, der skal lykkes med at levere den nødvendige forebyggelse og behandling for, at vi kan skabe bedre sundhed for alle.

Derfor er innovative indkøb af tidsbesparende velfærdsteknologiske løsninger et stærkt redskab, vi meget oftere skal hente op af værktøjskassen, forklarer Ole Bech Lykkebo, programchef i CO-PI:

"Innovative indkøb kræver flere ressourcer og tager længere tid end mere traditionelle indkøb, bl.a. fordi man ikke kan springe hen til at formulere et udbudsmateriale, der specificerer en løsning. I stedet må man fokusere på behovet og tage en åben dialog med både borgere, personale og markedet. Det kan give meget bedre løsninger – men kræver mere af indkøbsorganisationen. Derfor er det en god nyhed, at Erhvervsstyrelsen nu har åbnet for puljen til innovative indkøb."

Om puljen

Ansøgninger skal indsendes mellem den 1. september 2023 og den 14. oktober 2023. Der kan i 2023 ansøges om beløb på mellem 100.000 kr. og op til 500.000 kr.

Projektet kan starte, når tilsagn om tilskud er modtaget, og skal være afsluttet senest 3 år efter.

Puljen kan kun dække ordinær drift, såfremt det kan sandsynliggøres, at denne understøtter innovative indkøb i sundhedsvæsenet.

→ Bekendtgørelse om pulje til at understøtte innovative indkøb i sundhedsvæsenet findes (retsinformation.dk)