Pia Gjellerup: Så er der et helt nyt år foran os!

Vi glæder os til et 2023, hvor vi kommer fra en del af de skitser og undersøgelser, som har præget det første CO-PI-år, til de mere håndgribelige skridt. Sådan lyder det fra direktør Pia Gjellerup.

Billede: "Hvis der er samfund i verden, der skal kunne matche store udfordringer og vilde problemer, så er det det danske," skriver Pia Gjellerup.

Da CO-PI blev skabt med første arbejdsdag den 3. januar 2022, havde vi og vores parter en stribe forventninger til opgaver, der skulle forberedes og åbnes i det første år.

På grundlag af centerets stærke innovationsfaglighed og brede netværk overalt i offentlige organisationer skulle nye veje banes for større samarbejder mellem den offentlige og private sektor om innovative løsninger på nogle af de store samfundsudfordringer.

Især grønne udfordringer og udfordringer med at kunne levere den ønskede velfærd med færre medarbejdere.

En ubetrådt vej

Vi havde fra COI-tiden både fundamentet og en model for tilgangen til det nye samarbejde med private virksomheder med afprøvning af det norske leverandørudviklingsprogram i en dansk kontekst.

Kort og godt ambitionen om at samle mange offentlige interessenter om et fælles behov, som kan føre til et marked for en udviklet innovativ løsning.

Det er en vej, der ikke har været betrådt før, men tiden kalder i den grad på andre typer af løsninger end dem, vi hidtil har fundet på og raffineret.

→ Se CO-PI's model for skalering af innovative offentlige indkøb

De første skaleringsprocesser

Vores parter – staten, KL og Danske Regioner – inviterede DI, Dansk Erhverv og Fagbevægelsens Hovedorganisation med i bestyrelsen, så der fra start kunne optimeres på relationer og samling af erfaringer.

For alle har det været med nogen usikkerhed og en vis portion risikovillighed at lede et ukendt program ud til virkeliggørelse. For hvad nu hvis det ikke kunne lade sig gøre?

Nu står vi et helt andet sted henne. De første skaleringsprocesser er fundet med konkrete kommuner og regioner som ledende aktører, repræsentanter fra brancher og virksomheder og en række aktører med tilkendegivet interesse for at medvirke til markedsudviklingen både som fremtidige købere af løsninger og som rådgiverne.

Styrke hinandens muligheder

De næste skaleringsprocesser er også ved at se dagens lys.

Tak til de mange, som nysgerrigt og generøst er gået med ombord og delt deres egne planer og forventninger. Det gælder offentlige organisationer, som står med store uløste opgaver og massive krav om nye løsninger. Og det gælder en stribe private aktører, der har været parate til at skitsere deres muligheder og vurderinger af elementer i noget, der vil kunne blive fremtidens løsninger.

Der har over hele linjen været en meget stor interesse for at kunne bidrage til at styrke hinandens muligheder, så der hele tiden tages nye skridt på vejen mod at se nye, innovative løsninger for sig. Løsninger, der skaber deres marked, mens løsningerne udvikles.

Innovative indkøb i sin vorden

I den lidt mindre skala har vi bakset med at skabe grundlaget for mere tryk på innovative offentlige indkøb. De fleste vil have hørt, at det offentlige køber for ca. 380 mia. kr. i den private sektor.

Disse omfattende indkøb har mange mål – kvalitet, bedste pris, miljø og ja – innovation.

Men der er ingen af disse mål, der nås af sig selv. Heller ikke selv om det står i strategier og planer. Kvalitet og pris er der arbejdet med i mange år. Miljø er der taget rigtig godt fat i gennem de seneste år, mens innovative indkøb endnu er i sin vorden.

Læs også: CO-PI vil sætte skub i de innovative offentlige indkøb: Behov for samarbejde og ledelsesforankring

Arbejder med dem, der ved mest

CO-PI skal ikke bare kloge sig på form og indhold, og det har vores bestyrelse heller ikke villet. Vi har derfor lavet en omfattende undersøgelse i 2022 blandt brugere med både erfaringer og forventninger, så det er deres behov, der kommer i fokus for vores indsatser.

Som altid arbejder vi sammen med dem, der ved mest, og som har skoen på. Også her er der god grund til at takke for deling og engagement fra indkøbere, rådgivere og leverandører.

Vi glæder os til snart at dele resultaterne, vores analyse af dem og de bud på indsatser, vi kan stille op for at styrke udviklingen af og gennemslaget for innovative offentlige indkøb.

En effektiv finansieringsmodel

Et helt særligt arbejdsfelt har været analyse af finansieringsforholdene, når vi taler især de større innovative løsninger. Ligesom prisen for det første farvefjernsyn var eksorbitant, vil prisen for de første udgaver af store innovative løsninger være 'for høj'.

Hvordan får vi finansieret denne merpris, og hvordan gør vi vejen til den almindelige markedspris så kort som muligt? Det handler ikke bare om flere penge. det handler også om at skabe de rette forudsætninger for markedsetableringen og om at skabe en effektiv finansieringsmodel.

På dette område vil vi også præsentere nyt i den tidligste del af 2023, så arbejdet kan bringes videre – også her i samarbejde med andre, som til daglig arbejder med finansiering på den store klinge.

Læs også: CO-PI: Ny finansieringsmodel skal støtte innovative offentlige indkøb​

Problemer bliver større og sværere

Det innovationsfaglige fundament er også styrket med nye indsigter om især ledelse og håndtering – et moderne udtryk for løsning – af de komplekse problemer, som i 2022 også har fået et dansk navn: vilde problemer.

Problemer, der ikke kan løses af en enkelt nok så stærk aktør, men som griber så meget ind i vores opbygning af samfundet, at der er behov for de grænseoverskridende, intense samarbejder, hvor man skal investere forskelligt, forstyrre hinanden og skabe helt uventede fordelinger af gevinster. Den slags har altid været svært.

Det bliver ikke lettere af, at selve problemerne bliver større og sværere og de gængse løsninger færre og mere utilstrækkelige.

Vilde problemer, vilde løsninger

Statistik og viden fra Innovationsbarometeret.

Læs mere og download

Kan matche de vilde problemer

Hvis der er samfund i verden, der skal kunne matche store udfordringer og vilde problemer, så er det det danske. Kun få andre lige omkring os og enkelte steder ude i verden, har samme eller endog bedre muligheder.

Det er spændende, men også forpligtende.

Når det bestemt er noget, der giver forhåbninger, skyldes det, at så mange innovationsaktive både i den offentlige og den private sektor er parate til at inddrage mange, sætte sig selv i spil og at investere i samarbejder med stor kompetence.

Vil understøtte kapaciteten

CO-PI vil her fortsætte med at understøtte kapaciteten hos aktører, der arbejder målrettet med implementering, ledelse, spredning og evaluering, så udbyttet af innovationsindsatserne optimeres.

Det er som aldrig før nødvendigt at få udviklet, afprøvet og spredt nye og værdifulde løsninger.

Nyt, sammen, bedre, som signalet har lydt.

Løs problemet sammen – offentlig innovation i samarbejde med private virksomheder

Statistik og viden fra Innovationsbarometeret.

Læs mere og download

Glæder os til det nye år

Vi glæder os til et 2023, hvor vi sammen med parter, samarbejdende organisationer, virksomheder, erhvervsklynger, forskere, rådgivere og brede kredse af brugere kommer fra en del af de skitser og undersøgelser, som har præget det første CO-PI-år, til de mere håndgribelige skridt.

Partnerskaberne. Forslagene. Afprøvningerne. Udbuddene. Indkøbene. Resultaterne.

Godt nytår og på gensyn i arbejdet!