139 behov var i fokus, da Behovsfabrikken holdt første virksomhedsbazar

Behovsfabrikken på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital holdt for nyligt sin første virksomhedsbazar. Her kunne virksomheder møde klinikere og høre om nogle af de i alt 139 behov, som hospitalet efterlyser løsninger på.

Billede: Der var godt gang i de faglige debatter på Behovsfabrikkens virksomhedsbazar.

Hvordan får man patienter til at være mere fysisk aktive under deres indlæggelse?

Det er en af de konkrete udfordringer, som personalet på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital står med, og en af de problemstillinger som hospitalet klinikere fik mulighed for at præsentere for private virksomheder på en virksomhedsbazar i København i begyndelsen af februar 2023.

Cirka 50 virksomheder deltog i bazaren, som skulle give virksomhederne større indsigt i de problemstillinger og behov, som hospitalets afdelinger står med, og forsøge at matche disse behov med virksomheders innovative løsninger.

En åben dør for innovation

For virksomheder kan det nemlig være svært at vide, hvilke udfordringer sygeplejersker, fysioterapeuter og andre klinikere konkret står med til dagligt i sundhedsvæsnet.

Omvendt kan det være svært for klinikere at få overblik over, hvilke løsninger markedet allerede tilbyder eller potentielt kan udvikle.

Virksomhedsbazaren blev gennemført af Behovsfabrikken, der udspringer fra Bispebjerg og Frederiksberg Hospital i Region Hovedstaden, samt Erhvervshus Hovedstaden og Danish Life Science Cluster. Det skete som en aktivitet i Erhvervsfyrtårn Life Science, hvor CO-PI's direktør Pia Gellerup sidder i Advisory Board.

FAKTA OM VIRKSOMHEDSBAZAREN

→ To gange om året inviterer Bispebjerg og Frederiksberg Hospital alle hospitalets afdelinger og private virksomheder til bazar.

→ Bazaren skal forstås som et åbent hus med stande og boder, hvor hospitalets klinikere og private virksomheder kan mødes og lade sig inspirere af hinanden.

→ Bazarerne bliver afviklet med to formål for øje. Dels skal de give virksomhederne mulighed for at lære regionens uløste behov at kende, og dels skal de inspirere og give regionens medarbejdere indsigt i, hvilke teknologiske løsninger, der findes.

En åben dør for innovation

Behovsfabrikken baserer sig på Region Hovedstadens vision om innovative indkøb og er en 'åben dør for innovation'. Den skal koble innovation og indkøb tættere sammen med udgangspunkt i de kliniske medarbejderes behov og har til formål at bidrage til at løse sygehusenes presserende udfordringer.

At inddrage markedet tidligt i en åben dialog om behov og løsninger – længe inden et indkøb overhovedet er kommet på tale – er en vigtig pointe i Behovsfabrikkens model.

For derved kan klinikerne komme tættere på de teknologier, der er under udvikling, og det kan i sidste ende være med til at sikre løsninger, som bedre kan implementeres og skabe værdi i den kliniske hverdag.

Identificeret 139 behov

Behovsfabrikken på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital har identificeret i alt 139 behov og udfordringer gennem workshops med klinikere, og til virksomhedsbazaren havde de kliniske afdelinger selv udvalgt fem af disse behov.

Behovene blev præsenteret og uddybet af klinikere fra de involverede afdelinger og andet personale fra hospitalet på bazaren, hvor virksomhederne kunne besøge forskellige 'behovsstande'.

På standen om fysisk aktivitet under indlæggelse fortalte tre medarbejdere fra Fysio- og Ergoterapiafdeling om deres udfordringer og behov for at have omgivelser, strukturer og arbejdsgange, der indbyder patienterne til at være mere fysisk aktive under indlæggelsen.

Fysisk aktivitet er afgørende

Patienter på sygehuse ligger op til 23 timer om dagen i sengen, og bare tre dage på den måde – stort set uden fysisk aktivitet – kan medføre op til et halvt års genoptræning. Det er derfor utroligt vigtigt, at patienterne får støtte til at være mere fysisk aktive eller blive mobiliseret, når de er indlagt.

Den opgave havner dog ofte mellem to stole, for det er hverken en del af sygeplejerskernes eller ergo- og fysioterapeuternes arbejde, fortalte de tre fysioterapeuter.

Virksomhederne viste stor interesse for at høre om problemstillingen, og der blev stillet mange spørgsmål undervejs fra virksomheder, som blandt andet arbejder med hjælpemidler og forskellige digitale platforme og værktøjer.

Billede: Der blev lyttet godt efter og stillet relevante spørgsmål, da virksomhederne lyttede til fysioterapeuterne.

Fik meget ud af at høre

"Der var en god dialog, og vi fik meget ud af at høre, hvordan virksomhederne ser på vores behov," siger Naja Mark Henriksen, chefterapeut i Fysio-og Ergoterapiafdelingen.

"Virksomhederne kom med hver deres baggrund og havde forskellige vinkler og løsningsforslag. Men problemstillingen er kompleks, og vi fik sammen talt os frem til, at løsningen ligger i en kombination af flere forskellige ting," siger Naja Mark Henriksen.

Hun understreger, at man i afdelingen netop har arbejdet med problemstillingen i mange år og afprøvet flere forskellige enkeltstående løsninger, fx videovejledninger, som har vist sig ikke at have den store effekt, når de står alene.

"Vi kan hjælpe dem"

Blandt virksomhedsrepræsentanterne, som lyttede til fysioterapeuterne, var Christian Wittenkamp Hansen fra Helpii.

Virksomheden hjælper kommuner med den forebyggende og rehabiliterende indsats gennem enkle og motiverende onlinekurser.

"Det er fantastisk med et arrangement som virksomhedsbazaren, hvor vi kan høre om det konkrete behov fra klinikerne. Vi bliver bekræftet i, at vi laver noget, der kan hjælpe dem," sagde Christian Wittenkamp Hansen, som har ansvar for produktudvikling og markedsføring i Helpii.

Læs også: Sygeplejerskers behov skal føre til innovative indkøb

Gav ideer til muligt samarbejde

Under præsentationen hos fysioterapeuterne talte Christian Wittenkamp Hansen med repræsentanter for et par andre virksomheder, som arbejder inden for henholdsvis IT-teknologi og produkter til patienthåndtering.

Det gav ideer til et muligt samarbejde.

"Vi har nogle produkter, det er lette at implementere, og som kan løse fysioterapeuternes behov. Vi talte om, at vi måske kan gå flere virksomheder sammen om en samlet løsning," sagde Christian Wittenkamp Hansen.

Billede: Brian Holch Kristensen på scenen til virksomhedsbazaren.

Virksomheder var med på præmissen

Behovsfabrikken på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital ledes af enhedschef for innovation Brian Holch Kristensen og for ham var det en positiv oplevelse at afholde den første virksomhedsbazar.

"Jeg var rigtigt glad for, at virksomhederne var med på præmissen om, at bazaren ikke handler om at sælge, men om at lytte. Virksomhederne lyttede virkelig til behovene, og der var nogle rigtigt gode dialoger på standene," siger Brian Holch Kristensen.

Behovsfabrikken vil nu holde opfølgende samtaler med alle de klinikere og andre medarbejdere, som var med på standene, for at få deres input fra dialogen med virksomhederne. Samtidig vil der i samarbejde med Copenhagen Health Innovation og studerende blive lavet en bredere afdækning af de enkelte behov.

Sandsynligt med et eller flere udbud

Derefter vil det næste skridt i processen være markedsdialoger om specifikke behov, som man vil indbyde en række virksomheder til at deltage i.
 
"Den første virksomhedsbazar har været med til at afklare, om der er et potentiale for, at markedet kan udvikle løsninger til de enkelte behov," siger Brian Holch Kristensen og fortsætter:
 
"Der er mange brikker, der skal falde på plads, før man laver et udbud, men det er sandsynligt, at vi kommer til at lave et eller flere udbud på basis af virksomhedsbazaren og det videre arbejde med behovene."

FEM KONKRETE BEHOV

De fem behov som blev præsenteret på virksomhedsbazaren, drejede sig om:

1. Sammenhængskraft på afdelinger med enestuer

2. Find hinanden. At kunne finde personale og patienter

3. Fysisk aktiv under indlæggelse.

4. Fast track til test af kønssygdomme (uden symptomer)

5. Sporing af emner (hjælpemidler, medicoteknisk udstyr, personaletøj, senge mv.)

Derudover var der også en stand, som favnede alle de 139 behov Behovsfabrikken har identificeret ved workshops på 11 afdelinger på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.

VIL DU VIDE MERE?

Du er velkommen til at kontakte:

Brian Holch Kristensen
Enhedschef for innovation, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

23 29 18 30 | [email protected] 

VIDERE I INTERNATIONAL KONKURRENCE

Behovsfabrikken er netop blevet udvalgt til at deltage i Creative Bureaucracy Festival Digital Kick-Off Day 2023.

Over 200 eksempler på 'kreativt bureaukrati' var indstillet til den internationale konkurrence, og Behovsfabrikken er et af kun 40 projekter, som en jury har udvalgt til at gå videre til at blive præsenteret til den digitale kickoff-dag.
 
Seks af disse projekter har mulighed for at gå videre og blive en del af programmet til den fysiske del af Creative Bureaucracy Festival 2023, som finder sted i Berlin den 15. juni 2023.

→ Læs mere om Creative Bureaucracy Festival 2023 (creativebureaucracy.org)