Kunstig intelligens skaber effektivt vejtilsyn i Aabenraa

Aabenraa Kommune har forbedret og effektiviseret sit vejtilsyn og registrering af skader ved hjælp af ny teknologi baseret på kunstig intelligens. Kommunen og leverandøren har i samarbejde tilpasset og videreudviklet systemet til behovene i den kommunale drift.

Billede: I dag er det manuelle vejtilsyn i Aabenraa Kommune afløst af en smartphone og teknologi, der arbejder med billedgenkendelse og kunstig intelligens.

Der kan umiddelbart synes langt fra et hul i en sønderjysk vej til avanceret software baseret på kunstig intelligens.

I Aabenraa Kommune spiller de to ting imidlertid sammen i en innovativ løsning.

Løsningen betyder, at kommunen sparer både tid og penge og får et bedre beslutningsgrundlag.

En omfattende manuel opgave

Aabenraa har 1.600 km kommunale asfaltveje, som løbende skal inspiceres for skader, repareres og vedligeholdes.

Tilsynet med vejene var tidligere en omfattende manuel opgave, som kommunen havde udliciteret til Vejdirektoratet, der i perioder på fire år gennemkørte hele kommunens vejnet og registrerede skader på vejen.

"Det manuelle vejtilsyn var en meget omstændig og ressourcekrævende opgave. Det tager lang tid at gennemkøre alle veje ved lav fart, hvor man for hver skade skal holde stille og notere typen og omfanget af skade," fortæller Jakob Scholdan, ingeniør ved driftsenheden i Aabenraa Kommune.

Løs problemet sammen – offentlig innovation i samarbejde med private virksomheder

Statistik og viden fra Innovationsbarometeret.

Læs mere og download

Billedgenkendelse og kunstig intelligens

I dag er det manuelle vejtilsyn afløst af en smartphone og teknologi, der arbejder med billedgenkendelse og kunstig intelligens.

Teknologien er udviklet af den danske startup-virksomhed Pluto Technologies, som har samarbejdet med Aabenraa Kommune om udvikling og implementering af systemet.

Det digitale vejtilsyn foregår ved hjælp af en smartphone, som kommunen modtager fra Pluto Technologies med alt færdiginstalleret.

Smartphone i forruden

Telefonen monteres i forruden på kommunale tjenestebiler, og herfra registrerer en app på telefonen automatisk skader i vejen og på vejskilte, kloakriste mv. med billeddokumentation og tilhørende GPS-koordinater.

Det sker, mens bilen kører med op til 80 km/t.

Samtlige registreringer visualiseres på et web-kort, som minder om Google Maps. Dermed får kommunens beslutningstagere overblik over skadesniveauet på alle dele af vejnettet og mulighed for at zoome ind og se konkrete skadesbilleder på den enkelte vej.

10 dage om året

I dag bruger en medarbejder fra Aabenraa Kommune cirka 10 dage om året på at gennemkøre hele kommunens vejnet med en smartphone monteret i forruden, og derved registreres alle skader på og omkring vejene præcist hvert år.

Derudover bruger kommunen også systemet til løbende driftstilsyn, når kommunale biler alligevel kører rundt på vejene til opgaver.

"Vi har fået et væsentligt bedre og billigere produkt i forhold til, da vi havde eksterne konsulenter til at køre vejnettet igennem manuelt. Vi har fået et mere præcist, objektivt og meget større datagrundlag, som er nemt at bruge som et værktøj til vejvedligehold," siger Jakob Scholdan.

Fra 9.000 til 400.000 registreringer

Som følge af det nye, digitale vejtilsyn er antallet af registrerede skader og fejl på kommunens veje vokset fra tidligere 9.000 til i dag over 400.000.

Det betyder dog ikke, at vejenes tilstand nødvendigvis er forværret, men er et udtryk for, at det digitale system minutiøst registrerer alle skader, mens den manuelle inspektion mere havde karakter af stikprøver, der blev brugt til at skønne tilstanden på resten af vejstrækningerne.

Derfor er den samlede mængde af såkaldte skadespoint, som de registrerede skader omsættes til, heller ikke steget i forbindelse med overgangen til det digitale system.

"Vi har fået et enormt stort datagrundlag, som giver os et bedre beslutningsgrundlag, når vi skal lægge nyt asfalt. Vi kan se og vurdere skaderne her på kontoret og kan direkte sende en registreret skade videre til en medarbejder som en opgave, der skal løses," fortæller Jakob Scholdan.

Fire år gammel virksomhed

Pluto Technologies blev etableret for kun fire år siden af to nyuddannede kandidater i softwaredesign fra IT-Universitetet og har i dag 10 medarbejdere.

Undervejs i udviklingen og tilpasning af teknologien har start-up-virksomheden samarbejdet tæt med blandt andre Aabenraa Kommune og Vejdirektoratet.

"Vi hørte lidt tilfældigt om hvordan man laver det manuelle vejtilsyn, som er enormt tidskrævende, og hvor man er nødt til at gå meget på kompromis med, hvor meget man registrerer og dokumenterer," fortæller Johan Bender, stifter og CEO i Pluto Technologies.

FAKTA OM PLUTO TECHNOLOGIES

→ Pluto Technologies’ system – Pluto Roadsystems – anvender den seneste teknologi inden for kunstig intelligens til digitaliseret vejtilsyn.

→ Systemet registrerer både vejskader, skilte, vejmarkeringer mv. og giver et komplet billede af skader på alle dele af vejnettet. Kommunerne får dermed et objektivt og opdateret beslutningsgrundlag til arbejdet med vejvedligeholdelse.

→ Samtidig spares der tid og penge på kørsler, og CO2-udledningen fra kørsler reduceres.

→ Cirka 16 kommuner i Danmark anvender i dag systemet, som også bruges af enkelte kommuner på Færøerne og i Sverige.

→ Det er Pluto Technologies ambition at lave verdens bedste it-system inden for vej og park og udbrede systemet til store dele af verden.

→ Pluto Technologies har fået støtte til udvikling fra EU Kommissionen, Innovationsfonden, Realdania og Vækstfonden.

→ Teknologien har vundet udviklingsprisen fra KEF - foreningen for kommunal drift og service, og Aabenraa Kommune var i 2022 i finalen til Digitaliseringsprisen for projektet med digitalt vejtilsyn.

Tilpasning til konkrete behov

På den baggrund udviklede Pluto Technologies et system, der på baggrund af billedgenkendelse kan registrere skader automatisk.

"Vi manglede dog viden om, hvordan teknologien kunne blive implementeret i den kommunale drift – for eksempel hvilke værktøjer medarbejderne havde brug for," siger Johan Bender.

Pluto Technologies indledte derfor et samarbejde med blandt andre Aabenraa Kommune om videreudvikling, tilpasning og implementering af teknologien i kommunens drift.

"Samarbejdet med Aabenraa Kommune har givet os en viden, der har gjort det muligt at tilpasse en avanceret teknologi til de konkrete behov i kommunerne. Som softwarespecialister kender vi jo ikke de praktiske og politiske omstændigheder ude i kommunerne," siger Johan Bender.

Kæmpe interesse fra andre kommuner

Samarbejdet har fx drejet sig om, hvilket detaljegrad, der er brug for i data, og hvordan man implementerer data i en vejdatabase, der gør det nemt at prioritere i opgaverne og sende dem til udførelse.

"Det har været utroligt vigtigt for udviklingen af teknologien at have et samarbejde med kommunerne og lytte til dem, der skal bruge systemet. Det har betydet, at vi har kunnet fokusere rigtigt fra begyndelsen og udvikle et værktøj, der er anvendeligt for kunderne," siger Johan Bender.

I Aabenraa Kommune er Jakob Scholdan glad for udviklingssamarbejdet med Pluto Technologies.

"Det har været spændende at være med i et samarbejde, hvor vi har kunnet bidrage med vores faglighed og viden om hele processen ved vejvedligehold. Vi har også oplevet en kæmpe interesse fra andre kommuner, som har besøgt os eller henvendt sig for at høre om, hvordan vi kan bruge systemet," siger Jakob Scholdan.

3 gode råd til OPI

Tre gode råd fra Johan Bender, CEO i Pluto Technologies, til virksomheder, der overvejer at samarbejde mod kommuner om innovation:

1) Find de rigtige mennesker at arbejde sammen med. God energi og smidighed i forhold til beslutninger hos begge parter er afgørende.

2) Lyt og lær så meget som muligt fra dem, der er de potentielle brugere af din løsning.

3) Vær tålmodig og vedholdende. At arbejde med den offentlige sektor kan ofte være en bureaukratisk proces. Det er vigtigt at forstå, at beslutninger kan tage tid, og samtidig være vedholdende og følge op regelmæssigt for at holde projektet i gang.

VIL DU VIDE MERE?

Du er velkommen til at kontakte:

Jakob Scholdan
Ingeniør, Driftsenheden, Aabenraa Kommune

23 11 81 96 | [email protected] 

Johan Bender
Stifter og CEO, Pluto Technologies

93 93 14 35 | [email protected]