Region Hovedstaden skruer op for grønne, innovative indkøb

Ambitionen om mere bæredygtige hospitaler i Region Hovedstaden får regionens indkøbsafdeling til at gå nye veje. Nye grønne indkøbsrådgivere skal i tæt samarbejde med markedet og hospitalerne være med til at løfte den grønne omstilling.

Billede: Det Grønne Living Lab handler generelt om at få indblik i arbejdsgange på hospitaler og dermed gøre det nemmere for hospitalerne og markedet at samarbejde om grøn omstilling.

Læger, sygeplejersker og andet personale på operationsgangen på Bornholms Sygehus er inden for det seneste halve år blevet 'skygget', når de har opereret patienter.

Det er medarbejdere fra Region Hovedstadens indkøbsafdeling, der har kigget hospitalspersonalet over skulderen.

Ikke for at blande sig i det sundhedsfaglige arbejde, men for at blive klogere på, hvordan en lang række produkter bruges og håndteres i forbindelse med operationer.

Indblik i arbejdsgange på hospitaler

Observationerne på operationsstuen er en del af Det Grønne Living Lab – et nyt koncept, som Region Hovedstaden har etableret og i første omgang arbejder med på Bornholms Hospital og Bispebjerg Hospital. Konceptet er en arbejdsmodel, der skal gøre det nemmere for hospitalerne og markedet at samarbejde om grøn omstilling.

"Det Grønne Living Lab handler generelt om at få indblik i arbejdsgange på hospitaler og dermed gøre det nemmere for hospitalerne og markedet at samarbejde om grøn omstilling," siger projektleder Krestine Mougaard, Region Hovedstaden.

"Konceptet har to overordnede spor. Det skal dels være et living lab, hvor det er muligt at afprøve nye og mere bæredygtige produkter på hospitalerne i samarbejde med leverandører og personale. Det andet spor handler om at nedbringe forbruget af engangsprodukter på hospitalerne ved at se på, om processer og adfærd kan ændres – fx på operationsstuen," fortæller Krestine Mougaard.

Hvad er innovative offentlige indkøb

- Innovative indkøb handler om, at den offentlige og private sektor i et samspil finder nye måder at bruge kendte løsninger på eller udvikle helt nye løsninger.

- Det er fx et innovativt indkøb, hvis et plejehjem erkender et problem for demente, der ikke findes en løsning på i dag, og etablerer et offentligt-privat samarbejde om at udvikle en sensorteknologisk løsning på problemet, som den private virksomhed leverer.

- Ved at samle viden, ressourcer og kompetencer fra både offentlige og private virksomheder og samarbejde på tværs kan man skabe resultater, som ingen af parterne ville kunne opnå på egen hånd.

- Der ligger et stort potentiale for øget innovationshøjde og skala i innovative indkøb gennem offentlige fællesprocesser. Det vil sige faciliterede processer, hvor flere offentlige aktører samles i dialog og udvikling med hinanden og markedet, inden et indkøb foretages.

- CO-PI har udviklet en model ­for, hvordan der kan skabes agil udvikling fra enkeltprojekter til nye markeder. Via en fællesproces med seks centrale skridt, som skal tages før en aftale om et konkret indkøb indgås, opnås fra begyndelsen den skala, som muliggør, at også mere radikale nye løsninger kan finde vej.

→ Se CO-PI's model for fællesoffentlig skalering af innovative offentlige indkøb

Skruer op for grønne og innovative indkøb

Hun er én af i alt fem nye, grønne indkøbsrådgivere, som Region Hovedstaden ansatte sidste år som led i en ny indkøbsstrategi, hvor regionen skruer op for både grønne og innovative indkøb og lader de to områder gå hånd i hånd.

Region Hovedstaden er en af Danmarks største indkøbere med et indkøbsbudget på mellem 12 og 14 mia. kroner fordelt på flere end 16.000 leverandører og 100.000 unikke produkter.

Regionens største miljø- og klimabelastning kommer netop fra produktion af de varer, der indkøbes og forbruges.

Innovation er løftestang for bæredygtighed

Derfor har regionen etableret en langsigtet strategi og indsats, der skal skabe grønne og ansvarlige hospitaler.

"Hvor vi tidligere havde mest fokus på pris og kvalitet ved indkøb er det grønne nu kommet ind som endnu et væsentligt parameter, og vi ser innovation som en løftestang for alle tre parametre," siger indkøbschef Jens Brøndberg, Region Hovedstaden.

Et af fokusområderne i regionens grønne omstilling er de mange forskellige engangsartikler, som hospitalerne generelt er storforbrugere af. Indkøbsafdelingen ser både på, hvordan man nedsætte forbruget på hospitalerne, og om det er muligt at udvikle nogle af engangsprodukterne til produkter, der kan bruges flere gange.

Fra engangsartikler til flergangsartikler

Hospitalsvæsnet er meget klimabelastende, fordi man bruger så mange engangsprodukter, forklarer Jens Brøndberg:

"Det skyldes hensynet til, at alt skal være så sterilt som muligt, og derfor er det svært at skabe forandringer på det område med nogle få drej på håndtaget," siger Jens Brøndberg.

"Vi står foran et paradigmeskifte i hele branchen, hvor vi i meget tæt samarbejde med leverandørerne skal udvikle nye løsninger til flergangsbrug, mens vi stadig sikrer, at produkterne er sterile. Vi prøver at sætte ind der, hvor det taktisk giver mest mening, og hvor tingene kan implementeres," siger indkøbschefen.

Fire års erfaringer med OPI-projekter

Det øgede fokus på grønne, innovative indkøb og tættere samarbejde med leverandører om nye løsninger stiller også nye krav til indkøbsafdelingen.

"Det er en helt ny måde at tænke på i en indkøbsfunktion som vores. Nu handler det ikke 'bare' om at lave en kravsspecifikation og få den sendt afsted til leverandøren. Det er meget mere komplekst, men også meget mere spændende," siger Jens Brøndberg.

At samarbejde med leverandører om innovation er dog ikke nyt for Region Hovedstadens indkøbsafdeling. For fire år siden besluttede man nemlig at arbejde mere systematisk med innovative indkøb, og afdelingen har siden igangsat 10 offentlig-private innovationsprojekter (OPI-projekter).

Løs problemet sammen – offentlig innovation i samarbejde med private virksomheder

Statistik og viden fra Innovationsbarometeret.

Læs mere og download

Udelukkende fokus på innovative indkøb

Hovedparten er allerede gennemført, mens de øvrige stadig kører – heriblandt et projekt om udvikling af en ny operationsrobot og et om optimering af eksisterende CT- og MR-kapacitet.

"Vi opbyggede en stabsfunktion, som udelukkende havde fokus på innovative indkøb og strategiske partnerskaber. Den har drevet OPI-projekterne, men har også udviklet processer og arbejdsmodeller for, hvordan vi skal arbejde med innovative indkøb og OPI fremover," siger Jens Brøndberg.

Det nye fokus har blandt andet givet behov for nye medarbejdere i afdelingen, hvor der er ansat flere nye medarbejdere med projektlederkompetencer frem for mere klassiske indkøbskompetencer.

Udtryk for ny tankegang i afdelingen

Det gælder også de fem nye grønne indkøbsrådgivere.

"Ansættelsen af grønne indkøbsrådgivere er i høj grad udtryk for en ny tankegang i afdelingen. Vi har brugt meget tid på at kompetenceudvikle vores indkøbere til at tænke grønne og innovative krav ind meget tidligt ind i processen og få afklaret en lang række ting allerede under markedsdialogen," siger Jens Brøndberg.

De enkelte indkøbere er specialiseret inden for bestemte produktkategorier, hvor de både har et indgående kendskab til den kliniske virkelighed på deres område og mulighederne i markedet.

Indkøbsrådgivere som forandringsagenter

Det giver dem ifølge indkøbschefen et godt grundlag for at skabe forandringer ude på hospitalerne med fx nye procedurer omkring brug – og genbrug – af produkter.

"De grønne indkøbsrådgivere fungerer som forandringsagenter og ambassadører for den grønne omstilling, og de skal have de sundhedsfaglige medarbejderne med på ideerne. Indkøbsafdelingen er under forvandling og bliver til noget helt andet end tidligere," siger Jens Brøndberg.

For Krestine Mougaard og hendes kolleger har rollen som grøn forandringsagent blandt andet budt på 'skyggeturene' på operationsstuerne på Bornholms Hospital.

Reduceret forbrug og nye produkter

Nu går de videre med at lave tilsvarende observationer på operationsstuerne på Bispebjerg Hospital, og derefter skal resultaterne fra de to hospitaler sammenlignes.

"Vi vil undersøge, om der er forskelle i procedurer og forbrug og derefter se på mulighederne for at reducere forbruget af fx masker, dragter, underligningslag, varmetæpper og andre engangsartikler," siger Krestine Mougaard.

I Det Grønne Living Labs andet spor undersøger det grønne team i øjeblikket potentialet for at få genbrugelige produkter ind på området 'kropsbårne hjælpemidler', som fx kan være ortoser til albuer, knæ og fødder, hvor man i dag anvender engangsprodukter.

"Det er planen, at vi skal i dialog med leverandørerne om at udvikle nye produkter på området. Hvordan det skal ske, ved vi ikke endnu. Først skal vi lave forarbejdet, hvor vi blandt andet skal have kortlagt forbruget på alle regionens hospitaler og lavet en business case på det økonomiske potentiale," siger Krestine Mougaard.

VIL DU VIDE MERE?

Du er velkommen til at kontakte:

Jens Brøndberg, indkøbschef i Region Hovedstaden, på telefon 38 66 58 00 eller mail: [email protected]