Se video: Leverandørcafe om regler og myter – hvad må du, og hvad må du ikke?

Se eller gense oplæg fra Leverandørcafé den 12. maj. Britt Brock Grønne fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og Rikke Thorlund Haahr fra CO-PI udfoldede regler og aflivede myter om offentlig-privat samarbejde om innovation.

Billede: Britt Brock Grønne, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, og Rikke Thorlund Haahr, CO-PI.

Hvad skal man som privat leverandør have for øje, når det handler om at skabe innovation med den offentlige sektor?

Det blev der sat spot på i denne udgave af Leverandørcaféen.

Mulighederne – og indgangene – er heldigvis mange. Og er man som privat leverandør opmærksom på rammerne for samarbejdet, så lægger udbudsloven ikke hindringer i vejen, lød den positive melding. 

Kend indgangene til det offentlige marked

Vært og chefkonsulent i CO-PI Rikke Thorlund Haahr indledte caféen med udgangspunkt i statistik fra Innovationsbarometeret – den nationale statistik over offentlig innovation.

Herefter gennemgik hun tre eksempler på forskellige typer samarbejder, der kan rumme innovative udviklingsprocesser mellem offentlige og private aktører. 

Typisk opstår der usikkerhed om reglerne om, hvornår udbudspligten træder i kraft, og hvordan man som privat leverandør sikrer, at forretningshemmeligheder ikke risikerer at blive offentliggjort undervejs i processen.  

Se video med Rikke Thorlund Haahr:

Vær tydelige, bank på - og tag dialogen 

Britt Brock Grønne, chefkonsulent i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, gjorde det klart, at det er godt at kende til spillereglerne, inden man som privat leverandør kaster sig ind på det offentlige marked.

Udbudsreglerne går i al sin enkelthed ud på at skabe fair og lige konkurrence om de offentlige opgaver. Det betyder, at den offentlige samarbejdspartner er forpligtet til at sikre virksomhedernes rettigheder ved skabe gennemsigtighed og ligebehandling.

Hvordan det kan foregå i praksis, gav Britt Brock Grønne eksempler på i oplægget.

Tre direkte anbefalinger

Anbefalingerne fra Britt Brock Grønne til deltagerne i Leverandørcaféen var direkte:

  • Tag direkte kontakt til myndigheden – spørg efter relevante medarbejdere.
  • Kig på udbud.dk eller i udbudssystemerne for forhåndsmeddelelser eller indkaldelse til dialog.
  • Vær tydelige på jeres webplatforme, så myndighederne 'finder' jer.

Se video med Britt Brock Grønne:

Forskellige rammer for det udbudsfrie OPI

Deltagerne havde undervejs stillet spørgsmål, og under opsamlingen kom Britt Brock Grønne og Rikke Thorlund Haahr b.la. ind på, at der kan være forskellige rammer for det udbudsfrie offentlig-private innovationssamarbejde.

For eksempel hvis indkøbet er under tærskelværdierne, kan der være lokale regler for, hvordan indkøb foretages.

Se video med diskussion og opsamling på spørgsmål:

Få indflydelse på temaet i Leverandørcaféerne

Du kan også sætte dit præg på CO-PI's Leverandørcaféer: Skriv et tema eller en problemstilling til os i relation til offentlig-privat innovation og begrund hvorfor.

Så vil vi på redaktionen gennemgå dit forslag. Leverandørcaféerne vender tilbage til august.

OM CO-PI'S LEVERANDØRCAFÉER

- En Leverandørcafé er et kort og uformelt format, hvor du både får inspirationsoplæg om et emne og mulighed for at netværke.

- Leverandørcaféerne er gratis at deltage i. Hver café har sit eget tema.

- De virtuelle caféer bliver afholdt på en time via Zoom.

- Hver gang inviterer vi én eller to gæster - én fra ordregiversiden og én fra leverandørsiden, som kan inspirere og dele viden og erfaring.