OPI SUMMIT: Sådan får vi offentlig-privat innovation op i større skala

Den 30. marts sætter OPI SUMMIT 2022 fokus på, hvordan vi opnår det fulde potentiale i offentlig-privat innovation. Vi ser store muligheder i den særlige model, som anvendes i Norge, siger Pia Gjellerup, direktør i CO-PI.

Billede: Pia Gjellerup, direktør i CO-PI.

Offentlige og private virksomheder i Danmark har en lang tradition for at arbejde sammen om innovation.

Hver fjerde offentlige innovation skabes i dag i samspil med en privat virksomhed, og i næsten en femtedel af alle offentlige innovationer indgår private virksomheder i et egentligt samarbejde.

Der er imidlertid behov for, at offentlige og private virksomheder bliver endnu bedre til at skabe innovation sammen og få samarbejdet op i skala, når vi skal løse større samfundsudfordringer som fx manglen på arbejdskraft og klimakrisen.

Byg videre på frugtbart samarbejde

Det siger Pia Gjellerup, direktør i CO-PI som optakt til OPI SUMMIT 2022, der finder sted den 30. marts på Trinity Hotel & Konference Center i Fredericia.

Konferencen arrangeres af Danish Life Science Cluster og CO-PI i fællesskab.

"Den offentlige og private sektor har et stort og frugtbart samarbejde om innovation. Det samarbejde skal vi bygge videre på og blive endnu dygtigere til, så vi får bedre løsninger og kommer hurtigere frem til resultaterne. På OPI SUMMIT vil vi netop fokusere på, hvordan vi opnår det fulde potentiale i offentlig-privat innovation," siger Pia Gjellerup.

Den norske model inspirerer

Når der skal findes nye, radikale løsninger som svar på de store udfordringer, vi som samfund står over for, er der brug for at se på opgaverne i den offentlige sektor med nye øjne og nogle gange også definere opgaverne anderledes, understreger CO-PI's direktør.

"Vi er ofte tilbøjelige til at se os blinde på en bestemt type løsning, og derved kommer vi ikke alene til at udelukke andre løsninger, men også virksomheder med helt nye typer løsninger på tegnebrættet. Det er nødvendigt, at flere parter – både offentlige og private – i fællesskab undersøger, hvad opgaverne inspirerer til," siger Pia Gjellerup.

CO-PI har hentet stor inspiration i Norge til, hvordan det offentlig-private innovationsarbejde kan styrkes. I vores naboland mod nord har man via den såkaldte LUP-model haft succes med at bruge de offentlige indkøb som en driver for innovation i stor skala.

Arbejder med fællesprocesser

LUP er det norske, nationale program for leverandørudvikling, som har eksisteret siden 2010. Det er et ligeværdigt, nationalt partnerskab, hvor hele værdikæden deltager – kommuner/regioner, staten, erhvervslivet og forskningsinstitutioner.

LUP arbejder med såkaldte fællesprocesser, hvor flere offentlige arbejdspladser går sammen om at definere et behov, udvikle fælles krav og gennemføre åbne innovationsdialoger med flere private virksomheder på samme tid - fx i form af leverandørkonferencer.

"Noget af det mest interessante ved den norske model er, at ikke alle de offentlige parter behøver forpligte sig til at indkøbe en bestemt løsning, som de ikke kender på forhånd," siger Pia Gjellerup.

"Der er kun brug for, at én eller nogle få offentlige aktører tager førertrøjen på og forpligter sig i forhold til konkrete indkøb. De øvrige offentlige parter skal alene forpligte sig til at ville stille tilsvarende krav fremover. På den måde vil der udvikle sig et marked, hvor private virksomheder konkurrerer på forskellige løsninger i forhold til en stor gruppe af offentlige aktører," forklarer CO-PI's direktør.

En effektiv metode til skalering

I dag er de enkelte offentlige aktører sjældent store nok til, at en privat virksomhed vil tage risici og investere de nødvendige ressourcer i et udviklingsarbejde, hvor der skal findes helt nye, innovative løsninger.

Men når flere offentlige aktører har samme udfordring og tilslutter sig nogle fælles krav til en løsning, kan de private virksomheder se et markedspotentiale og være klar til at skabe nye løsninger i samarbejde med én eller flere offentlige aktører. Det viser erfaringerne fra Norge.

"Modellen har vist sig at være en effektiv måde til at få innovationsarbejdet op i større skala. Hvis de konkrete forpligtelser er for store fra begyndelsen, vil mange holde sig tilbage og afvente på grund af risikoen, og så er risikoen, at der overhovedet ikke sker noget. Og det er netop det, vi ikke kan vente på, for der er et stort og presserende behov for nye løsninger," siger Pia Gjellerup.

Se oplæg på OPI SUMMIT 2022

Den norske LUP-model vil netop blive nærmere præsenteret på OPI SUMMIT, når Per Harbø, programleder for LUP i Norge, sammen med Ole Bech Lykkebo, programchef i CO-PI, holder oplæg under overskriften 'Den offentlige indkøbsmuskel som innovationsdriver'.

CO-PI står på konferencen endvidere for et oplæg om 'Fællesoffentlig skalering af innovative offentlige indkøb'.

Se CO-PI's procesmodel for fællesoffentlig skalering af innovative offentlige indkøb her:

→ CO-PI's procesmodel for fællesoffentlig skalering af innovative offentlige indkøb

CO-PI skal styrke det offentliges innovationsevne

CO-PI bygger blandt andet videre på det arbejde, som Center for Offentlig Innovation (COI) gennem flere år har gennemført på OPI-området.

CO-PI skal konkret bidrage til at styrke den offentlige sektors kapacitet til at udvikle og genbruge værdifulde innovative løsninger. Blandt andet ved at udvikle det offentliges evne til i større skala at efterspørge nye løsninger i samarbejde med den private sektor.

"Vi kommer til at være med til at definere nogle af de opgaver, der er velegnede til sådanne processer. Vi vil opsøge offentlige organisationer, som vil påtage sig opgaven at være den, der vil tage processen hele vejen fra udfordring af opgaven over de forskellige løsningsmuligheder til det endelige indkøb, hvis der kommer en brugbar løsning ud af de fælles anstrengelser," fortæller Pia Gjellerup.

Bidrage til øget viden og interesse

"Vi skal også hjælpe med at finde de offentlige parter, som vil forpligte sig til at stille tilsvarende krav, og de virksomheder, som kan være relevante for at udvikle nye løsninger på det konkrete felt. Altså meget i tråd med den norske model."

Pia Gjellerup håber, at CO-PI på OPI SUMMIT vil kunne bidrage til øget viden om og interesse for, hvordan man får offentlig-privat innovation op i større skala. Og måske kan man også finde potentielle partnere til kommende fællesprocesser om innovative offentlige indkøb.

"Vi har kompetencerne til at matche parterne og hjælpe med at drive innovationsprocesserne, og vi ser frem til at bidrage til, at man i et offentlig-privat samspil finder nye løsninger på store samfundsudfordringer. Løsninger, som kan udbredes til andre på det offentlige marked, og som også har potentiale til at række ud på et internationalt marked," siger Pia Gjellerup.