Ny pulje giver 72 mio. kroner til velfærdsteknologi, der frigiver tid hos pleje- og sundhedspersonale

CO-PI skal hjælpe kommuner og regioner med innovative indkøb af velfærdsteknologi, som kan støttes af ny pulje fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Billede: Den nye pulje er målrettet velfærdsteknologiske løsninger inden for social-, ældre- og sundhedsområdet (foto: iStock)

Flere ældre og multisyge borgere. Mangel på arbejdskraft.

Velfærdssektoren er under pres. Velfærdsteknologiske løsninger kan spille en væsentlig rolle i at løse udfordringerne – blandt andet ved at frigive tid hos pleje- og sundhedspersonalet.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse udmønter derfor i en ny pulje 72 mio. kroner til indkøb, implementering og spredning af velfærdsteknologiske løsninger. Pengene går til samarbejder mellem offentlige aktører, fx kommuner og regioner, og private virksomheder.

For at få større skala og effekt ud af pengene har Erhvervsstyrelsen (der sekretariatsbetjener Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse) og CO-PI i samarbejde etableret et frivilligt tilbud om sparring og processtøtte.

Ny pulje et tiltrængt gennembrud

Den nye pulje åbner sidst i maj.

Puljen er målrettet velfærdsteknologiske løsninger inden for social-, ældre- og sundhedsområdet.

Pia Gjellerup, direktør i CO-PI:

"Manglen på medarbejdere på plejehjem og hospitaler er et 'vildt problem', som både kræver innovation på den store klinge og et omfattende arbejde med at tage nye løsninger i brug hos borgere og medarbejdere. Men alt for ofte er fokus på skala og implementering sørgeligt fraværende, når forskellige gode givere deler penge ud. Hér er Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses nye pulje et tiltrængt gennembrud."

Skaber retning for udviklingen

CO-PI's tilbyder bistand og individuelle sparringsforløb både før ansøgningen og efter et eventuelt støttetilsagn.

Tilbuddet er målrettet offentlige ansøgere, for eksempel kommuner og regioner, der overvejer at søge midler til at gennemføre et innovativt indkøb.

Christian Jentzsch, finansieringsspecialist i CO-PI:

"Finansieringsmekanismer skaber retning for den udvikling, samfundet skal undergå. Det er en måde at få risikovillighed ind i værdikæderne og skabe modet til at betræde ny jord, når nye løsninger skal udvikles i offentlig-privat samarbejde. Derfor glæder vi os meget over dette nye samarbejde, som giver et vigtigt skub i den rigtige retning.”

Informationsmøde og workshop

  • Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse offentliggør annonceringsmateriale om puljen for velfærdsteknologi ultimo maj. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse afholder informationsmøde om puljen torsdag den 1. juni.
  • CO-PI afholder online workshop om puljen fredag den 2. juni.
  • I forlængelse af workshoppen vil det være muligt for ansøgere at booke individuelle møder med CO-PI. De individuelle møder afholdes tirsdag den 6. juni.

Kom til online workshop

Fredag den 2. juni kl. 9.00-10.30 afholder CO-PI sammen med Erhvervsstyrelsen workshop om rammerne for den nye pulje til velfærdsteknologi.

Her præsenteres de væsentlige elementer og trin i innovative offentlige indkøb, og ansøgningskrav og -kriterier udfoldes.

Workshoppen vil omhandle indkøb og tilpasning af velfærdsteknologiske løsninger, dvs. løsninger som er introduceret på markedet, men som kræver tilpasning for at kunne implementeres.

  • Hvad er innovative offentlige indkøb - og hvordan foregår de?
  • Hvilke opmærksomhedspunkter er der, når vi tilpasser og implementerer velfærdsteknologiske løsninger?
  • Hvad skal ansøgere til puljen være opmærksomme på: Hvilke muligheder er der, og hvad kan der ikke søges midler til?

Workshoppen og tilbuddet om sparring med CO-PI kan benyttes af potentielle ansøgere, der finder det relevant. Tilbuddet og kontakten med CO-PI indgår ikke i vurdering af ansøgningerne, og der lægges i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses vurdering af indsendte ansøgninger ikke positiv vægt på, om ansøgere har været i kontakt med CO-PI ligesom det ikke vægtes negativt, hvis de ikke har.

Det er udelukkende udvælgelseskriterierne i annonceringsmaterialet, der anvendes i vurdering af ansøgningerne.

→ Læs mere om arrangementet