Konference om inkontinens: Tid til at skifte? Det blev et rungende JA!

Inkontinens blandt plejehjemsbeboere er et større problem, end vi hidtil har vidst. Der er ingen hurtige og nemme løsninger. Men kommuner og virksomheder skal i arbejdstøjet og sammen finde nye veje til bedre løsninger i et innovativt offentligt indkøb. Det var budskabet på konferencen 'Tid til at skifte?'

Billede: Der var fuldt hus til konferencen 'Tid til at skifte?' den 3. juni 2024 på SOSU H skolen i København (foto: Rasmus Lind)

SOSU H skolens kantine i København var stuvende fuld af gæster den 3. juni 2024, da CO-PI sammen med Danish Life Science Cluster afviklede konferencen 'Tid til at skifte?' for offentlige og private aktører, som arbejder med eller har interesse i kontinenspleje. 

Flere end 100 deltagere var mødt op for at fejre, at fem kommuner – Aarhus, Aalborg, Gladsaxe, Hillerød og Hjørring – underskrev en fælles hensigtserklæring om deres nye krav til fremtidens indkøb af innovative løsninger til inkontinens.  

Konferencen er den foreløbige kulmination af samarbejdet i skaleringsprocessen 'Sammen om løsninger til inkontinens', hvor fem kommuner er gået sammen om at skabe innovation i samarbejde med private leverandører.  

Billedtekst: Malene Størup fra Hillerød Kommune underskrev på vegne af kommunen en fælles hensigtserklæring om at ville stille nye krav til indkøb af løsninger til inkontinens. Målet er at skabe nye løsninger i samarbejde med private virksomheder (foto: Rasmus Lind).

CO-PI faciliterer samarbejdet  

Louise Weikop, der er kontorchef for Kvalitet og Innovationsenheden i Aalborg Kommune, var på scenen et par gange under konferencen for at deltage i debatten om at finde løsninger sammen med andre kommuner i en skaleringsproces. 

"Det har været helt fantastisk at fejre det her. Vi har lang vej endnu. Men vi har et stærkt samarbejde, som vi alle sammen har skrevet under på. Jeg håber, at vi får udviklet nogle spændende nye gode løsninger, som vi får implementeret i vores organisationer", sagde Louise Weikop og fortsatte:  

"Vi var aldrig nået derhen uden at have den fælles ramme, som CO-PI har skabt. Nu har vi afsøgt behov og talt med markedet. Vi har et højt vidensniveau. Nu skal vi have fat i virkeligheden. Hvordan gør vi det klogt? Det vil jeg tænke over i flyveren hjem."    

Billedtekst: De over hundrede deltagere i konferencen engagerede sig i debatten og stillede mange spørgsmål (foto: Rasmus Lind)

Nysgerrighed på forskelle skaber fremdrift  

En anden deltager i debatten på scenen var afdelingsleder Heidi Lynge Løvschall fra SÆH-Udvikling i Hjørring Kommune, der også har været med hele vejen i skaleringsprocessen fra første møde i maj 2023: 

"Det er fantastik, at vi kommer et skridt videre i dag, og at vi får lov til at fortsætte det samarbejde, vi har haft indtil nu. Det har været givende at være del af en stor fælles indsats sammen med andre, der har gode erfaringer med at drive sådan et samarbejde, her tænker jeg på de andre deltagende kommuner, CO-PI og Danish Life Science Cluster", sagde Heidi Lynge Løvschall og tilføjede:   

"Vi har været meget nysgerrige på hinanden, og det skaber fremdrift, fordi vi får øje på nogle perspektiver, vi ikke havde fået øje på selv. Der skal fortsat gives plads til, at vi som kommuner kan noget forskelligt."

Mange kommuner deltog i konferencen

Med på konferencen var også Ivan Kjær Lauridsen, velfærdsteknologichef i Aarhus Kommune, Lone Carlsson, hygiejnesygeplejerske og koordinator for tværkommunalt inkontinensteam i Hillerød Kommune, og Anne Skjoldan, leder af Digitalisering og Hverdagsteknologi i Social- og Sundhedsforvaltningen i Gladsaxe Kommune. 

Se en kort video med interviews med nogle af kommunerne, der deltog i konferencen. 

Gentofte Kommune var med på en lytter 

Der var også kommuner med i konferencen, som ikke i dag er med i skaleringsprocessen 'Sammen om løsninger til inkontinens'.  

Eksempelvis deltog Peter Juul Jensen fra Gentofte Kommune og gik derfra med en beslutning om, at han vil fortælle om muligheden for at tilslutte sig et indkøb:  

"Det er en fordel at komme med og byde ind på de efterfølgende indkøb i den her skaleringsproces og have en option på det. Og jeg synes, der er skabt nogle måder at kommunikere på og noget materiale, man kan bruge. Det her er ikke nemt. Men der er et ’need’ til at få gjort noget ved det – og der er absolut en interesse blandt aktørerne i at få gjort noget. Alle er enige om, at det burde vi kunne gøre noget ved."

Tid til at skifte

Borgernære behov og plejepersonalets perspektiver på kontinenspleje

Læs mere og download

Kontinenspleje er en kompleks opgave   

Første punkt i programmet var et oplæg ved antropolog Line Vestergaard og teknoantropolog Emilie Roth Stenberdt – begge innovationskonsulenter fra CO-PI – de tog udgangspunkt i den nye rapport 'Tid til at skifte'. Publikationen bygger på et feltstudie, der kortlægger plejebehov, arbejdsgange og kompleksiteten i plejehjemmenes kontinenspleje set fra borgernes og medarbejdernes perspektiv.  

Deltagerne blev blandt andet præsenteret for fire forskellige personaer, som illustrerer fire overordnende typer af plejehjemsbeboere med inkontinensproblemstillinger. Disse personaer er opdelt efter kognitiv funktionsevne og fysisk funktionsevne.  

CO-PI’s feltarbejde har kommunerne haft glæde af, forklarede velfærdsteknologichef Ivan Kjær Lauridsen fra Aarhus Kommune efterfølgende: 

"Det at have en antropolog til at beskrive processerne udefra. Det har været en gevinst. Der kan CO-PI noget i de lag, hvor man skal kommunikere opad i en kommune, og vi kan noget i forhold til vores praksis – og at lade de to ting mødes, har været frugtbart," sagde Ivan Kjær Lauridsen. 

Billedtekst: Som en del af konferencen havde elever fra SOSU H skolen i København forberedt en udstilling af forskellige arbejdsgange ifm. kontinenspleje og fremvisning af kontinenspleje (foto: Rasmus Lind).

Råd til kommuner: Få gang i innovationsudbud og innovationspartnerskaber 

Morten Jung, markedschef i Dansk Erhverv, var på scenen om eftermiddagen for at sætte fokus på potentialet i innovative offentlige indkøb. Og hans budskab til kommunerne var klokkeklart:  

"Jeg vil komme med et eneste godt råd til det offentlige Danmark: Tag nu og få gang i innovationspartnerskaberne. Der er ikke og har ikke været så mange af dem. Men i sidste ende er det dér, vi får skabt værdi ikke kun for kommuner, regioner og stat men også for virksomhederne og borgerne i Danmark," sagde Morten Jung og uddybede:  

"Lad os gå direkte til udbudsprocessen, så der bliver en større sikkerhed for virksomhederne. For enden af regnbuen skal der være en stor pose med guld. For det øger også lysten til at investere i nyudvikling – så en opfordring herfra er: flere innovationsudbud!"

Billedtekst: Morten Jung fra Dansk Erhverv opfordrede kommunerne til at sætte gang i offentlig-private partnerskaber og indkøb for at lykkes med innovation og løsninger, der virker (foto: Rasmus Lind).

Selvom man er lille, kan man drømme stort 

En af de virksomheder, der deltog i konferencen, var CEO strategisk leder Sune Leisner fra den lille danske familieejede virksomhed Astrid Leisner & Søn med fem ansatte. Virksomheden begyndte at udvikle og producere et alarmapparat til behandling af ufrivillig natlig vandladning hos børn i 1973.  

I dag tilbyder virksomheden et stort udbud af apparater, følere og tilbehør inden for sengetøj, lagener og dyne- og hovedpudebetræk.   

"Det har været en spændende dag, hvor jeg har været i dialog med andre virksomheder, kommuner og interesseorganisationer. Så jeg går hjem med et håb om, at det kan føre til et offentligt-privat udviklingssamarbejde med kommunerne. Jeg har også et håb om, at det kan åbne døre op for et samarbejde med nogle af de andre også store virksomheder, så vi sammen får løftet de her behov. Noget helt konkret kan jeg ikke tage med hjem i dag, for så langt er kommunerne ikke endnu. Men jeg håber, at det kommer i løbet af efteråret."

Bruger indkøbsmusklen til at skabe innovation

Seniorprojektleder Anne Marie Berg fra CO-PI var glad for at fejre, at kommunerne nu har skrevet under på, at de vil finde løsninger, der skal skabe mere værdighed for borgere med inkontinens, lette arbejdsgangene og frigive ressourcer blandt plejepersonalet.  

Hun satte pris på den gode stemning samt de mange spørgsmål fra både kommuner og virksomheder. Og hun har store forventninger til næste fase i skaleringsprocessen og bemærkede, at de fremmødte virksomheder er klar, når kommunerne inviterer dem ind i innovative offentlige indkøb.  

Næste skridt i skaleringsprocessen er, at kommunerne beslutter sig for, hvad de vil arbejde videre med sammen og får beskrevet rammerne for dette samarbejde.

Læs også: Tid til at skifte – fem kommuner vil gå sammen om at indkøbe nye løsninger til plejehjemsbeboere med inkontinens 

Flere billeder fra konferencen 'Tid til at skifte?'

Billedtekst: Ole Bech Lykkebo, programchef for CO-PI, bød velkommen til konferencen ved at understrege, at inkontinens er et svært, vigtigt og stort problem at løse ude på plejehjemmene. Alligevel var humøret højt, da kommunerne nu har taget et vigtigt skridt ved at underskrive en hensigtserklæring om det videre samarbejde om udvikling og indkøb af løsninger (foto: Rasmus Lind)
Billedtekst: Antropolog Line Vestergaard (tv) og teknoantropolog Emilie Roth Stenberdt (tv) begge fra CO-PI præsenterede de nye indsigter i hverdagen på plejehjem i forhold til kontinenspleje (foto: Rasmus Lind).
Billedtekst: På dagen, hvor konferencen blev afholdt, offentliggjorde CO-PI nye tal, der viste, at problemet med inkontinens er større, end hidtil antaget, idet 70 procent af borgerne på plejehjem har inkontinens – og ikke som hidtil antaget 50 procent. Og ser man på den gruppe, der både har fysiske og kognitive funktionsnedsættelser, er andelen på 90 procent. Kilde: Data stammer fra det nationale antibiotikaaudit HALT 4 gennemført af Central Enhed for Infektionshygiejne (CEI) ved Statens Serum Institut 2024 (foto: Rasmus Lind).