Inspiration og viden til nordisk seminar om innovative indkøb

I Norge og Finland arbejder organisationerne LUP og KEINO – som CO-PI i Danmark – med at understøtte offentlig-privat innovation og innovative indkøb. De tre organisationer udvekslede over to dage viden og erfaringer med hinanden på seminar i København.

Billede: Seks medarbejdere fra LUP og seks medarbejdere fra KEINO deltog foruden CO-PI, som var værter for det nordiske seminar.

De øvrige nordiske lande står ligesom som Danmark over for vilde problemer som klimakrisen og den demografiske udvikling, hvor offentlig-privat innovation er afgørende for at finde løsninger.

Innovation og innovative offentlige indkøb er derfor også på dagsordenen i lande som Norge og Finland, og i begge lande har man etableret organisationer, der arbejder på at fremme og understøtte det offentlig-private samarbejde om at udvikle nye løsninger.

I Norge har man siden 2010 haft LUP (Leverandørutviklingsprogrammet), og i Finland etablerede man i 2018 innovationssamarbejdet KEINO.

12 deltagere fra Norge og Finland

LUP, KEINO og CO-PI er alle opbygget forskelligt og arbejder på forskellige måder med at understøtte offentlig-privat innovation. De tre organisationer har imidlertid også mange fælles fokusområder, fagligheder og udfordringer.

På den baggrund tog CO-PI initiativ til et nordisk seminar mellem de tre organisationer. Seminaret fandt sted i København i slutningen af oktober 2022 med et formål om at opbygge og styrke relationer, udveksle erfaringer og drøfte fremtidige samarbejdsmuligheder om udviklingen af programmer for innovative offentlige indkøb.

På seminaret med program over to halve dage deltog en delegation på seks medarbejdere fra LUP og seks medarbejdere fra KEINO.

Har meget at lære af hinanden

Programmet bød både på præsentationer i et fælles forum og en række breakout-sessioner – blandt andet om finansieringsmekanismer til at forbedre innovative indkøb og nationale undersøgelser om innovation i den offentlige-private sektor.
 
"CO-PI, KEINO og LUP arbejder inden for samme felt og har mange af de samme udfordringer og muligheder, selv om vi er organiseret på lidt forskellig vis og har en forskellig historie. Vi har derfor meget at lære af hinanden," sagde Ingebjørg Harto, programleder for LUP i Norge, ved indledningen på seminaret i København.
 
Hun forventede blandt andet at lære mere om organisering og kommunikation, ligesom hun gerne ville høre om mere om, hvordan man udfører og skalerer offentlig-privat innovation.
 
"Jeg ser frem til at lære mine kolleger fra Finland og Danmark at kende, hvilket gør det meget nemmere at tage kontakt fremover. Jeg forventer også at kunne tage konkrete ideer med hjem til ting, som jeg kan implementere i min egen organisation," sagde Ingebjørg Harto.

FAKTA OM LUP

Leverandørudviklingsprogrammets (LUP) opgave er at øge innovationseffekten af offentlige indkøb.

Bag programmet står NHO (Næringslivets Hovedorganisasjon), KS (de norske kommuners organisation), DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring), Innovation Norge (statsligt innovationsselskab) og Forskningsrådet. NHO har projektledelsesansvaret gennem et sekretariat.

Programmet har siden starten i 2010 bistået kommunale og statslige virksomheder med over 200 indkøb og udviklet metoden til innovative offentlige indkøb.

Se mere om LUP (eksternt link)

Dialogen vil fortsætte

En af deltagerne fra Finland var Salla Koivusalo, som er ledende specialist i Motiva – Finlands statslige virksomhed for bæredygtig udvikling, der er en del af KEINO.

"De tre nordiske organisationer har nogle af de samme udfordringer og målsætninger, og vi forsøger alle at bruge offentlige indkøb til at nå nogle større mål. Det er meget nyttigt og inspirerende at mødes her i København," sagde Salla Koivusalo og fortsatte:

"De nordiske lande er forholdsvis ensartede i den måde vi tænker på, og den måde, som vores offentlige sektor fungerer på, er også ret ens. Derfor er det meget nemt at udveksle ideer, og jeg tror, at vi vil blive ved med at have en dialog og udveksle ideer mere ofte efter seminaret."

FAKTA OM KEINO

KEINO er et netværksbaseret kompetencecenter for bæredygtige og innovative offentlige indkøb i Finland.

De stiftende medlemmer, som er ansvarlige for driften og den fælles udvikling, er de statslige selskaber: Motiva (bæredygtig udvikling), VTT (teknisk udviklingscenter), Business Finland (finansiering af innovation), SYKE (miljøinstitut) og Hansel (offentlig indkøbsorganisation).
 
KEINO tilbyder gratis vejledning og information om strategisk styring af bæredygtige og innovative offentlige indkøb, udvikling af offentlige indkøbskompetencer og samarbejde og netværk om offentlige indkøb.

Se mere om KEINO (eksternt link)

Inspiration til dansk program

For CO-PI var der ligeledes en stor værdi i at møde og udveksle viden og erfaringer med ”søsterorganisationerne” fra Norge og Finland.

"De to dage i København var meget udbytterige for alle parter. Vi kan hver især lære meget af hinanden og lade os inspirere af de initiativer, arbejdsmetoder og modeller, som fungerer godt i andre nordiske lande," siger Ole Bech Lykkebo, programchef i CO-PI.

"Fra dansk side fik vi i særlig grad inspiration fra de finansieringsmodeller for innovative offentlige indkøb, som findes i Norge, og fra de finske metoder til landsdækkende målinger af andelen af innovative offentlige indkøb," siger Ole Bech Lykkebo.

"Vi har ingen af delene i Danmark, men det vil vi arbejde på at få. Og vi kan med stor fordel trække på LUPs og KEINOs erfaringer," siger CO-PIs programchef.