Stadig masser af udfordringer ved offentligt-privat samspil

Billede: Lena Brogaard er lektor, ph.d., og vice-centerleder af Center for forskning i offentlig-privat samspil (COPS) på Roskilde universitet og Ole Helby Petersen er professor, ph.d., og leder af CO-PI samspil (COPS) på Roskilde Universitet.

Det offentlige-private samspil er et område, som gennem mange år har været underprioriteret i den offentlige og politiske debat herhjemme og inden for dansk forskning.

Det siger Ole Helby Petersen, den ene af forfatterne bag den nye bog "Offentligt-privat samspil: En introduktion til centrale teorier, modeller og erfaringer".
 
"Det har på en eller anden måde været et område, man bare tog for givet og ikke diskuterede så meget," siger Ole Helby Petersen, som er professor på Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv på Roskilde Universitet (RUC).

Læs også: Boganmeldelse af "Offentligt-privat samspil: En introduktion til centrale teorier, modeller og erfaringer"

God grund til mere fokus  

"Inden for de seneste år er der dog kommet et markant stigende fokus på feltet, og det er der god grund til, for offentligt-privat samspil udgør en betydelig del af den offentlige serviceløsning," siger forskeren, som er leder af det seks år gamle Center for Forskning i Offentligt-Privat Samspil (COPS) på RUC.
 
Hidtil har der ikke eksisteret en bog, som giver en helt grundlæggende viden og indføring i teorier og praksis på området i en dansk kontekst. Det råder bogen, som Ole Helby Petersen har skrevet sammen med sin kollega, lektor Lena Brogaard fra COPS, bod på.
 
Bogen samler op på den viden, som de to forskere har erhvervet sig gennem mange år via både egen og andre forskning, og den gennemgår seks centrale modeller for offentligt-privat samspil – heriblandt offentlige indkøb og offentlige-private innovationspartnerskaber (OPI).
 
"Vi håber, at både studerende, men også de mange, der arbejder med offentlige indkøb i den offentlige og private sektor, kan få et bedre overblik over og indføring i modellerne – også de modeller, som de måske ikke arbejder med til dagligt eller ikke kender til," siger Ole Helby Petersen.

OM BOGEN 

- Bogen giver en introduktion til centrale begreber, teorier og praktiske erfaringer med offentligt-privat samspil krydret med eksempler fra både ind- og udland.

- Der stilles skarpt på seks modeller for offentligt-privat samspil, som hver behandles i et særskilt kapitel: Udlicitering, frit valg, offentlige indkøb, privatisering, offentlige-private partnerskaber og offentlige-private innovationspartner-skaber. Hvert kapitel beskriver og diskuterer karakteristika, udbredelse og erfaringer med hver model.

- Bogen kan både læses i sin helhed for at få et overblik over udviklingen og udbredelsen af offentlig-privat samspil eller med fokus på enkelte kapitler for den læser, som ønsker at fordybe sig i udvalgte former for offentlig-privat samspil.

- Målgruppen er dels studerende i forvaltnings-fagene på universiteter og professionsuddannelser, og dels indkøbere og udbydere, som dagligt arbejder i feltet med offentligt-privat samspil.

Bedre til at bruge modellerne

Han har som forsker beskæftiget sig med offentligt-privat samspil i 15 år og har i løbet af den tid bemærket en væsentlig udvikling på området.
 
"Parterne er generelt blevet bedre til at definere de forskellige typer af samarbejde, som er relevante i forskellige situationer. I stedet for blot at tale om indkøb eller udlicitering, taler man også om andre typer af partnerskaber i dag. Man er blevet bedre til at bruge flere forskellige modeller og bruge dem i de rigtige sammenhænge," siger Ole Helby Petersen.
 
Bogen blev officielt lanceret ved et arrangement på RUC midt i juni, hvor der, foruden oplæg ved bogens forfattere, også var en debat med et panel bestående af Jakob Scharff, branchedirektør i DI, Jesper Langkjær, formand i IKA og indkøbschef i Fællesindkøb, og Pia Gjellerup, direktør for Center for Offentlig-Privat Innovation (CO-PI).

Svært at forstå hinanden

Både de to forskeres oplæg og paneldebatten viste, at der stadig er mange udfordringer i samarbejdet mellem offentlige og private aktører. Det gælder fx inden for OPI, hvor parterne ifølge Pia Gjellerup har "overraskende svært ved at forstå og møde hinanden," hvilket er afgørende for at forstå behovet for nye løsninger.
 
Lena Brogaard kan nikke genkendende til problemstillingen, som hun også mødte, da hun for snart 9-10 år siden begyndte at forske i OPI.
 
"Jeg kan konstatere, at man bøvler med samme udfordringer, som man har gjort hele vejen igennem. Det handler blandt andet om, at man kommer med forskellige baggrunde og interesser, og kommunikerer forskelligt. De offentlige og private parter kan have nogle modstridende hensyn, og så kan det være svært at blive enige om et fælles formål," siger Lena Brogaard.
 
Hun peger endvidere på, at udbudsreglerne på trods af ændringer i udbudsloven i de seneste år fortsat giver udfordringer for samarbejdet mellem innovationsparterne.
 
"Det kan stadig være vanskeligt for både virksomheder og offentlige parter at samarbejde om innovation inden for de udbudsretlige rammer, som for nogle partnerskaber sætter barrierer i forhold til risikovillighed og innovationshøjde," siger Lena Brogaard.

Løs problemet sammen – offentlig innovation i samarbejde med private virksomheder

Statistik og viden fra Innovationsbarometeret.

Læs mere og download

Dokumentation af effekterne mangler

En anden problemstilling, som blev fremlagt og diskuteret ved boglanceringen på RUC, er de manglende undersøgelser og dokumentation af, hvilken effekt det offentligt-private samarbejde egentlig har.
 
Hvad betyder det fx for kvalitet og priser, når offentlige virksomheder outsourcer en serviceleverance? Eller for innovationshøjden, når offentlige og private aktører samarbejder om innovation? Det ved vi ikke nok om i dag, og derfor er der behov for mere forskning og viden på området.
 
"Der er afsindigt meget behov for at måle effekterne endnu bedre. Der er fx overraskende dårlig dokumentation af servicekvaliteten, når den offentlige service udliciteres til private, og der er lavet meget lidt både dansk og international forskning på det område," siger Ole Helby Petersen.
 
Det er dog netop en af de opgaver, som Center for Forskning i Offentligt-Privat Samspil på RUC har taget på sig – at undersøge effekterne af offentligt-privat samspil inden for konkrete projekter i forskellige typer af samarbejde.
 
"Det er en kæmpe dagsorden, og meget vigtigt for både den private og offentlige sektor at få mere viden om og dokumentation af effekterne ved offentligt-privat samarbejde," siger Ole Helby Petersen.

Tre scenarier for fremtiden

I bogen fremlægger de to forskere som en afrunding tre fremtidsscenarier for offentligt-privat samspil (OPS). I det første scenarie bliver OPS en ideologisk kampplads mellem venstre og højrefløjen om størrelsen af stat og marked.
 
I det andet scenarie kommer den offentlige sektor i stigende grad til at mangle kompetencer og ekspertise til at håndtere kontrakter og leverandøraftaler og dermed muligheden for at være en kvalificeret samarbejdspartner og tilsynsførende.
 
I det tredje scenarie indser politikere og ledere i det offentlige derimod, at det voksende samspil med den private sektor kræver nye ressourcer og kompetencer og iværksætter en oprustning på området.

Spørger man forfatterne, hvilket scenarie de selv tror mest på, lyder det: 

"Jeg tror, at billedet kommer til at variere på tværs af offentlige myndigheder. Nogle vil bevæge sig ind på en mere kompetent rolle, mens andre nok vil forsømme det og stå i en situation, hvor de har en hel masse leverandørrelationer, men ikke har kompetencerne til at styre det ordentligt," siger Lena Brogaard.