Biologisk lys skal hjælpe plejehjemsbeboere

To private virksomheder skal i et innovationspartnerskab med Københavns Kommune og Aarhus Kommune udvikle biologiske lysløsninger, som kan modvirke forstyrret døgnrytme og fremme den generelle trivsel blandt plejehjemsbeboere.

Billede: Den rette type lys på bestemte tidspunkter af dagen kan påvirke ældres søvnmønster, styrke døgnrytmen, modvirke depression, forbedre energiniveauet og muligvis også modvirke demens.

Mange mennesker kender til at blive trætte og deprimerede om vinteren som følge af mindre dagslys. For mange ældre, som bor på plejehjem, er problemet endnu større.

De ældre er oftest fysisk eller mentalt svækkede og opholder sig meget mere indendørs end de fleste andre mennesker. Det påvirker ikke alene deres energiniveau og humør, men medvirker også til søvnbesvær og andre tegn på forstyrret døgnrytme.

Forskning har imidlertid vist, at den rette type lys på bestemte tidspunkter af dagen kan påvirke ældres søvnmønster, styrke døgnrytmen, modvirke depression, forbedre energiniveauet og muligvis også modvirke demens.

Fremtidens behov for biologisk lys

Københavns Kommune og Aarhus Kommune har i en årrække undersøgt døgnrytmelys som værktøj til at støtte ældre og fremme trivsel på kommunale plejecentre.

På baggrund af de første års erfaringer gik de to kommuner i 2018 sammen om at afdække behovet for fremtidigt døgnrytmelys – eller biologisk lys (kunstigt lys, som genskaber det naturlige sollys) – på kommunernes plejehjem.
 
"Vi gennemførte forskellige markedsscreeninger og parallelle test i Aarhus og København. Konklusionen var, at ingen af de nuværende løsninger på markedet lever op til de specielle behov, vi har på plejehjem. Mange løsninger var gode på nogle parametre, men ikke på andre," fortæller Lene Vad Jensen, chefkonsulent i afdeling for velfærdsinnovation i Københavns Kommune.

Løsninger skal være flytbare

I 2020 igangsatte de to kommuner derfor et fælles projekt om udvikling og indkøb af en ny løsning via et innovationspartnerskab.

Blandt de væsentlige krav til løsningen er, at lyskilderne skal være fleksible og flytbare, for de ældre har forskellige behov for biologisk lys, og 37 procent af plejehjemsbeboerne har slet ikke behov for biologisk lys. Der er også krav om blandt andet et enkelt, brugervenlig og hjemligt design foruden en række mere tekniske krav til løsningen.

Efter en udbudsproces på cirka et år, hvor man modtog tilbud fra fire eksterne leverandører, blev innovationspartnerskabsudbuddet vundet af et konsortium mellem virksomhederne Belid Lighting fra Varberg i Sverige og Lyhne Design i Græsted.

HØR MERE PÅ WHINN-KONFERENCEN

På WHINN-konferencen om sundhedsinnovation fortæller Matilde Rodriguez Gammelgaard og Lene Vad Jensen om deres erfaringer med innovationspartnerskab og udbyttet ved at arbejde med innovation på tværs af landet.

Hør oplægget på CO-PI's seance om innovation og indkøb fredag den 11. november fra kl. 09.00-11.30 på WHINN i Odense.

→ Læs mere og bestil billetter til WHINN

Test hos designere, borgere og medarbejdere

De to virksomheder skal i et tæt udviklingssamarbejde med brugere i kommunerne udvikle de nye biologiske lysløsninger. To plejehjem i København og Aarhus er med til at teste løsningerne undervejs.

"Vi har i løbet af 2022 både testet løsninger med designerne og hos borgere i egen bolig og medarbejdere i København og i Aarhus," fortæller Matilde Rodríguez Gammelgaard, projektleder i Aarhus Kommunes afdeling for velfærdsteknologi og hjælpemidler.

"I sommer fik designerne feedback fra brugerne om, at lampen ikke var hjemlig nok, og derefter designede de i løbet af to måneder en ny serie af lamper med et mere hjemligt design. Nu skal det i en valideringsproces undersøges nærmere, om de nye lamper fungerer som forventet," siger hun.

→ Læs mere om partnerskabet (eksternt link) 

Yderligere otte kommuner kan komme med

Til sommeren 2023 har de to kommuner option på at indkøbe de færdige produkter, hvis de lever op til de krav og ønsker, som er stillet i udbuddet. Yderligere otte kommuner er med i en indkøbsoption, som samlet set kan nå op på 160 millioner kroner.

På længere sigt er der potentiale for at udbrede teknologien til øvrige dele af ældreplejen, men i første omgang er fokus på borgerne på plejehjem.

Det stiller selvfølgelig store krav til leverandører at deltage i et innovationspartnerskab som dette – fx i forhold til størrelse og likviditet, men det giver samtidig en række fordele for leverandørerne, påpeger de to kommuner.

"Leverandørerne kan lære rigtig meget af at se deres produkter blive testet og anvendt i praksis. Der er er en meget stor kvalitet i at bringe udviklerne sammen med borgerne," siger Lene Vad Jensen.