Til indkøbere: Hvordan skaber vi mere innovation i offentlige indkøb?

Har du prøvet at møde muren, fordi den rigtige løsning ikke findes – og markedet ikke har incitament til at udvikle den? CO-PI indfører en ny metode til at skabe innovative løsninger gennem offentlige indkøb.

Billede: CO-PI indfører nu et program for fællesoffentlig skalering af innovative offentlige indkøb.

Hvordan bruger vi bedst offentlige indkøb til at skabe innovation, der kan tage hånd om komplekse samfundsudfordringer?

Hvordan rykker vi markedet – og skaber incitament til udvikling af nye løsninger, når vi ofte står alene med et konkret udbud? Når markedet reagerer på vores behov med "det er I de eneste der efterspørger" eller "det kan altså ikke helt lade sig gøre endnu".

Det kan for eksempel være, når en kommune ønsker mere miljøvenlige kunstgræsbaner eller når et sygehus ønsker at sikre en højere grad af genanvendelse af deres IT-udstyr.

Indfører program for innovative indkøb

Svaret er: ved at gå sammen med flere og i fællesskab formulere ønsker og krav til markedet. Derfor indfører CO-PI nu et program for fællesoffentlig skalering af innovative offentlige indkøb.

"Der er mange nye løsninger i markedet, som er tæt på at kunne bringes i anvendelse, men de private aktører mangler lige, at løsningen bliver efterspurgt på den rigtige måde eller i tilstrækkeligt omfang," siger Rikke Thorlund Haahr, chefkonsulent i CO-PI, og fortsætter:

"Hvis vi bliver lidt bedre til at koordinere den offentlige efterspørgsel, kan vi i fællesskab få taget de sidste afgørende skridt for at få færdigudviklet de nye løsninger og få dem bragt i anvendelse."

Væsentligt potentiale for innovation

Danmark har et væsentligt potentiale for at øge innovationseffekten af de 380 mia. kr., som årligt anvendes til offentlige indkøb, så de i højere grad bidrager til løsning af komplekse samfundsudfordringer. 

Mens det er let at finde enighed om potentialet, er det sværere at finde praktiske veje til at nå målet.

I en fællesoffentlig skaleringsproces arbejder flere offentlige organisationer sammen og er i løbende dialog med markedet. Processen har særligt to afgørende faktorer: volumen blandt indkøbere og skærpet behovsafklaring.

Laver fælles hensigtserklæring

En skaleringsproces samler aktører og skaber synergi og udvikling fra den spæde første fælles nysgerrighed – og hele vejen frem til en samlet hensigtserklæring om nye udbudskrav.

Sammen vil aktørerne gennemgå et udviklingsforløb med behovsudforskning, fælles markedsdialog, test og demonstration og fælles hensigtserklæring.

Selve indkøbet af løsningen behøver ikke ske i fællesskab. Men fordi hele forarbejdet og dialogen med de private virksomheder er koordineret, vil virksomhederne have større vished for, at den færdige løsning rent faktisk kan afsættes.

Kan deles om ressourceforbrug

Ved at lave en fælles proces om formuleringen af behov og udfordringer vil der fra begyndelsen være mange potentielle købere, som er enige om en bestemt måde at stille kravene til løsningen, forklarer chefkonsulent i CO-PI Rikke Thorlund Haahr.

Det kan fx være krav og ønsker til en bestemt velfærdsteknologisk løsning.

"Det betyder også, at de offentlige organisationer kan deles om det ressourceforbrug, som er forbundet med at drive en udviklingsproces," fortsætter chefkonsulenten.

Tilmeld dig IKA Årskonference

Fællesoffentlige skaleringrocesser er én måde, du som indkøber kan bruge CO-PI til at skabe mere innovation gennem offentlige indkøb.

Du kan læse mere – og prøve – modellen for fællesoffentlig skalering af innovative offentlige indkøb her:

→ Skalering af innovative offentlige indkøb

VIL DU VIDE MERE?

Du er velkommen til at kontakte:

Rikke Thorlund Haahr
Chefkonsulent, CO-PI

Telefon 20 51 73 43 | [email protected]