Region Midtjylland: Råstof-initiativet har fundet nye løsninger på kort tid

Råstof-initiativet er et partnerskab mellem myndigheder og private virksomheder i Region Midtjylland. Ambitionen er at finde nye metoder til at bruge færre råstoffer i anlægsarbejder. Anlægsgartnerfirmaet OKNygaard har sammen med regionen taget initiativ til partnerskabet.

Billede: NCC har i regi af Råstof-initiativet etableret en 40 meter lang asfalteret kørevej i en råstofgrav ved Vestbirk i Horsens Kommune. Her testes en ny blanding til bærelaget under vejbelægninger, der indeholder 15-30 procent mindre grus og sten sammenlignet med standardbandingen SGII, der ellers anvendes under vejbelægninger. Foto: Niels Åge Skovbo, Region Midtjylland.

Hvor meget sand og grus skal der egentlig til, så fliser og fortov ligger stabilt de næste 20-30 år?

Og er der alternativer til sand og grus, der kan holde asfalten på plads når den rulles ud rundt om i landet? 

De spørgsmål stiller en lang række myndigheder og anlægsvirksomheder sig i dag. 

Med god grund. For bunden er snart ved at været nået i danske grusgrave. Faktisk skal der en ny istid til, før lagrene af råstoffer igen bliver fyldt op – og det har lange udsigter. 
 

Råstof-initiativet skal begrænse forbruget og øge genbrug

I Region Midtjylland har myndigheder, rådgivere og anlægsvirksomheder sat sig for at finde konkrete løsninger på knapheden med råstoffer.

De har indgået et partnerskab – Råstof-initiativet – hvor de arbejder målrettet på at finde nye metoder til at begrænse forbruget og øge genbrug af eksisterende materialer. 

Initiativet blev til i maj 2022, hvor 14 forskellige aktører var samlet for at identificere tiltag til at begrænse råstofforbruget i anlægsarbejder. 

Alle led er med – op og ned  

Sammen med Region Midtjylland har Kristoffer Sindby, udviklingschef for klimatilpasning i anlægsgartnerfirmaet OKNygaard, været medinitiativtager til Råstof-initiativet.  

"Alle led i værdikæden – op og ned – kan have gavn af hinanden, hvis det er den rigtige sammensætning. Det at skabe win-win-situationer for alle er en af forudsætningerne for at sikre engagement. Og jeg synes, at vi har fået skabt et godt og engageret samarbejde," siger Kristoffer Sindby. 

Er med til at opbygge viden  

Han peger på, at det giver rigtig god mening for virksomheder som OKNygaard at bruge ressourcer på at deltage i offentlig-private partnerskaber.  

Særligt i partnerskaber, hvor man er med til at skabe ny viden. 

"Vi kan være med til at være først på viden, som vi kan bruge i de projekter, som vi laver. Og bruge det som input til vores kunder på en ny måde. Ellers skal man først ud for at finde det selv eller få det fra anden- eller tredjemands hånd – og lære det den vej igennem. Her er vi selv med til at opbygge viden og sikre, at vores branche fornyer sig," siger Kristoffer Sindby. 

Billede: Kristoffer Sindby, udviklingschef for klimatilpasning i anlægsgartnerfirmaet OKNygaard. Sammen med Region Midtjylland har OKNygaard været medinitiativtager til Råstof-initiativet. Kristoffer Sindby har i en årrække beskæftiget sig med klimatilpasning, dels i forskellige anlægsvirksomheder, dele på Teknologisk Institut, hvor han har undervist og forsket i klimatilpasning. Foto: OKNygaard

Vi kan hurtigt teste, om det virker

Virksomhederne i partnerskabet får mulighed for at omsætte ideer og viden til konkrete projekter – og der er ikke langt fra tanke til handling. 

"At have den praktiske vinkling med er ekstremt vigtigt og gør, at der er nogle ting, der bliver speedet op. Vi kan blive udfordret fagligt i processen, og det kan være frustrerende, men det kan give en rigtig god energi, hvis den frustration bliver brugt rigtigt, fordi vi anskuer verden forskelligt," siger Kristoffer Sindby. 

Langt på kort tid

Virksomhederne spiller en aktiv rolle ved at udføre undersøgelser og teste metoder.  

"Vi synes, at det her initiativ er interessant, da det er noget, vi kan agere på med det samme. Jeg ved ikke, om det kom bag på mig, men jeg har glædet mig over, hvor meget vi har rykket sammen – og kan sammen – når vi har hele værdikæden med og har tillid til hinanden. Jeg har aldrig set, eller været med i et projekt, der har gjort så meget på så kort tid," siger Kristoffer Sindby.

Om Råstof-initiativet

Råstof-initiativet er et bredt partnerskab af aktører fra hele branchen, der arbejder for færre råstoffer i anlægsarbejder.

Initiativet blev til på en workshop i maj 2022, hvor 14 forskellige aktører samledes for at identificere tiltag til at begrænse råstofforbruget.

Fire arbejdsspor blev defineret, og projektgrupper blev nedsat for at adressere specifikke udfordringer og muligheder:

 • Spor 1 – Formidling.
 • Spor 2 - Pilotprojekter og overskudsjord.
 • Spor 3 – Indsamling af erfaringer og data fra konkrete projekter som grundlag for udarbejdelse af retningslinjer og guidelines.
 • Spor 4 - Udarbejdelse af retningslinjer og guidelines. 

Målet er, at der i fremtiden bruges færre råstoffer som sand, grus og sten, når der for eksempel anlægges parkeringspladser, cykelstier, gågader, indkørsler og havebelægning.

Ambitionen for partnerskabet er derfor at ændre vores vaner i nær fremtid.

Partnerne vil aktivt medvirke til, at der kan udarbejdes nye standarder for mængden af sand, grus og sten i anlægsarbejder, samt at der i højere grad sker en genanvendelse af råstoffer.

Kilde: Region Midtjylland - Råstof-initiativet

Ikke så meget – mindre kan gøre det

Råstof-initiativet arbejder i fire spor. Ét af dem handler om at undersøge, hvor meget der kan skrues ned for mængden stabilgrus under belægninger, hvor belastningen ikke er så stor. 

I dag er vejreglerne den primære retningslinje for anlægsarbejder, men de fokuserer mest på tung trafik – og kræver derfor store mængder af råstoffer. 

Det er ikke nødvendigt at bruge de samme mængder stabilgrus, når man fx anlægger stier, terrasser og parkeringspladser. 

Ved belægninger med let trafik kan man spare meget af bundsikringen væk, ligesom råstofferne oftest kan genbruges. 

Hvad ligger under?

Der er store mængder råstoffer at spare, hvis der kan komme nye normer for denne type belægninger, men også hvis rammerne de nuværende standarder skal udnyttes.

Det viser undersøgelser, som partnerne i Råstof-initiativet har udført sidste år.

"Vi har undersøgt belægninger, som er fra 5 til plus 100 år. Hvor vi både har lavet en visuel og en invasiv undersøgelse for at se, hvad det egentlig er for en opbygning, der ligger under, siden det har kunnet holde. Her har vi kunnet se en mulighed for, at vi faktisk kan bruge mindre, end det, der står i de gældende normer," siger Kristoffer Sindby.

Læs om resultaterne af undersøgelserne: Råstof-initiativet: Sammenfatning af arbejdet med konkrete projekter og god erfa i Spor 3 (pdf)

Partnere i Råstof-initiativet

Deltagerne kommer fra myndigheder, uddannelsesinstitutioner og private virksomheder: 

 • OKNygaard A/S
 • Region Midtjylland
 • Arkil
 • Danske Anlægsgartnere
 • Danske Landskabsarkitekter
 • Idverde Danmark
 • Jordbrugets UddannelsesCenter Århus
 • Malmos
 • Melgaard+co
 • NCC Industry
 • Schønherr
 • Teknologisk Institut
 • Vejdirektoratet
 • Per Aarsleff
 • COWI
 • Thing Brandt Landskab
 • Landskabsrådet
 • Aarhus Kommune

Region Midtjylland og OKNygaard A/S er initiativtagere til projektet.

Kilde: Region Midtjylland

Grusgravene kan udnyttes bedre

Forbruget af råstoffer i Danmark svarer til, at hver indbygger bruger ca. 1 kg råstoffer i timen døgnet rundt. Og dette tal er et af de højeste i Europa.  

Udover at bruge mindre, er det også vigtigt at se på, hvordan man bedre kan udnytte de materialer, der allerede er tilgængelige, men som efterlades i grusgravene.  

Udvikler ny stabilgrus

Råstof-initiativet arbejder i den sammenhæng på at udvikle ny stabilgrus med en anden sammensætning end standarden, der bruges i dag.

"Vi er ved at udvikle en SG3, der er en stabil grus. Det er 40 år siden, den seneste er udviklet. SG3 er en stabil grus, som udnytter de materialer, som man normalt efterlader i grusgravene og så lukker den igen," siger Kristoffer Sindby.

"Det vil sige, at man vil kunne udnytte grusgravene bedre, end man ellers gør. Så det er ikke fordi, at man så bruger mindre, men man udnytter det længere nu, når man har åbnet op. Det kan være et godt alternativ, indtil man finder fornybare metoder til at gøre det på."

CO-PI's skaleringsproces 'Sammen om mindre råstofforbrug'

På Sjælland er der allerede nu mangel på udvalgte råstofkvaliteter, og det er noget, Region Sjælland mærker, da de leverer råstoffer til bygge- og anlægsprojekter på hele Sjælland.

Meget lig Råstof-initiativet, så har Region Sjælland også sat gang i et samarbejde, der involverer hele værdikæden inden for anlæg.

Sammen med Gate 21 og CO-PI har Region Sjælland taget initiativ til en fælles skaleringsproces 'Sammen om mindre forbrug af råstoffer'.

Målet er at udvikle og efterspørge løsninger for at erstatte, stoppe spild, genbruge eller genanvende råstoffer i bygge- og anlægsprojekter.

Skaleringsprocessen samler offentlige bygherrer om fælles markedsdialog med de private leverandører.

→ Læs mere om skaleringsprocessen Sammen om mindre Råstofforbrug

VIL DU VIDE MERE?

Du er velkommen til at kontakte:

Kristofer Sindby
Udviklingschef for klimatilpasning, OKNygaard

27 87 74 63 | [email protected]