Ny guide fra CO-PI kan hjælpe med at reducere råstoftræk i anlægsprojekter

CO-PI har udgivet ny guide til offentlige bygherrer, der ønsker at nedbringe råstoftrækket i anlægsprojekter. Guiden er resultatet af et tæt samarbejde mellem CO-PI og partnerne i skaleringsprocessen 'Sammen om mindre råstofforbrug'.

Billede: Råstoffer, som sand, grus og sten, er vigtige for anlægsprojekter, men er også ikke-fornybare og knappe ressourcer. Nu er der råd og vejledning til bygherrer, der vil bruge færre jomfruelige råstoffer i anlægsprojekter.

'Guide til mindre råstofforbrug i anlægsprojekter' er udviklet med fokus på at reducere råstoftrækket i forskellige typer anlægsprojekter.

Helt konkret er der tale om en 'pakke', der kan downloades med værktøjer i Excel og eksempler på udbudstekster.

Alle elementerne kan hjælpe aktører inden for anlægsbranchen med at opnå en mere ressourcebevidst tilgang til brug af råstoffer.

En guide med et bredt sigte

Eskil Kwedéris, der har været tilknyttet CO-PI som bygge- anlægsekspert – og en af forfatterne bag guiden, fortæller, at guiden og værktøjerne har et bredt sigte.

"Guiden er tiltænkt projektledere og bæredygtighedskoordinatorer i offentlige bygherreorganisationer. Den vil også kunne bruges, når du som projektleder indgår i dialog med dine leverandører, som et fælles pejlemærke," siger Eskil Kwedéris.

"Men rådgivere og entreprenører kan også bruge indholdet som inspiration, når de indgår i dialog med offentlige bygherrer," tilføjer Eskil Kwedéris.

Guide til mindre råstofforbrug i anlægsprojekter

For offentlige bygherrer, der vil nedbringe råstoftrækket i anlægsprojekter.

Læs mere og download

Guidens indhold er struktureret efter forskellige typer af anlægsprojekter:

  • vej- og stiprojekter
  • forsyningsprojekter
  • større infrastrukturprojekter
  • baneprojekter

Vigtigt værktøj for projektledere

Er du projektleder på et anlægsprojekt kan du bruge guiden helt fra starten i projektplanlægningen.

"Følger du anvisningerne, får du en vejviser, der kan hjælpe dig med at opnå råstofreduktion," siger Teis Nørgård, innovationskonsulent i CO-PI, og den anden forfatter bag guiden.

Billede: Teis Nørgård, innovationskonsulent i CO-PI, har sammen med Eskil Kwedéris, konsulent og rådgiver, skrevet guiden og samlet de forskellige inspirationsbilag.

Styringsværktøjer på portefølgeniveau

For bæredygtighedskoordinatorer kan guiden bruges som led i den tidlige projektopstart.

"Guiden indeholder fem styringsværktøjer, og dem kan man bruge internt i organisationen og fremlægge for beslutningstagere, så reduktionerne i forbruget ikke kun sker på projektniveau, men også løftes op på porteføljeniveau. Det er essentielt at skabe porteføljestyringen, hvis bygherrens totale træk på råstofferne skal nedbringes," siger Teis Nørgård.

Partnerskab har efterlyst et vidensoverblik

Guiden er blevet til i et tæt samarbejde mellem CO-PI og partnerne i skaleringsprocessen 'Sammen om mindre råstofforbrug' – et åbent partnerskab, der tæller en lang række forskellige offentlige bygherrer. 

Partnerne har efterlyst et vidensoverblik over de greb, man kan bruge, når man går i gang med et anlægsprojekt og gerne vil reducere råstoftrækket, fortæller Teis.

En del bygherrer har allerede nu gjort sig erfaringer - både med udbudskrav og metoder til at få overblik over materialeflowet, men den viden og metoderne har ikke været samlet og tilpasset de forskellige anlægsprojekter, som det er sket nu med guiden. 

"Vi har udviklet indholdet sammen med partnerne i skaleringsprocessen, og de har også bidraget undervejs - fx med konkrete eksempler på udbudstekster, der også ligger sammen med guiden og som man kan downloade," fortæller Teis Nørgård. 

Startskud til at komme i gang

Både Eskil Kwedéris og Teis Nørgård håber, at indholdet kan inspirere og blive startskuddet til, at flere organisationers arbejder målrettet med at minimere det jomfruelige råstoftræk i kommende anlægsprojekter. 

Skaleringsprocessen 'Sammen om mindre råstofforbrug'

CO-PI's skaleringsprocesser er en ny metode til at opnå mere skala og innovationshøjde i offentlige indkøb.

Ideen med denne skaleringsproces er, at offentlige bygherrer i fremtiden – i samarbejde med de private leverandører – skal bygge og anlægge på nye måder, der forbruger færre jomfruelige råstoffer.

Jo flere offentlige bygherrer, der er med, jo bedre. Det sender et stærkere signal til virksomhederne om, at der vil være forretning i at udvikle nye løsninger. 

Alle offentlige aktører, der ønsker at eller allerede arbejder med at reducere råstofforbruget, kan løbende blive en del af skaleringsprocessen.

Sammen kan offentlige bygherrer: 

  • Dele viden og formulere de udfordringer vi har, når vi vil bygge med færre råstoffer. 
  • Gå til markedet med skala bag vores behov.
  • Reducere transaktionsomkostninger ved at udvikle nye løsninger.

→ Læs mere om 'Sammen om mindre forbrug af råstoffer'