Holbæk med i råstof-skaleringsproces: "Samme problemstillinger – bare i forskellig skala"

Holbæk Kommune er ny partner i CO-PI’s skaleringsproces om mindre råstofforbrug. "Det er stort set de samme problematikker, vi forskellige bygherrer arbejder med, bare i forskellig skala," lyder det fra projektleder Lars Brandt Christensen.

Billede: Holbæk Kommune

På Sjælland er der kun sand og grus til få årtiers forbrug, og allerede nu er der mangel på udvalgte råstofkvaliteter.

Det er også et problem, man mærker i Holbæk.

Holbæk er derfor netop kommet med i CO-PI's skaleringsproces om mindre råstofforbrug, da genanvendelse af materialer står højt på dagsordenen i kommunens anlægsarbejder.

Færre jomfruelige råstoffer i byggeri og anlæg

Det var i marts 2022, at Region Sjælland, CO-PI og Gate 21 igangsatte en skaleringsproces for innovative offentlige indkøb.

Ideen er, at offentlige bygherrer i fremtiden – i samarbejde med private leverandører – skal bygge og anlægge på nye måder, der forbruger færre jomfruelige råstoffer.

Læs om skaleringsprocessen: 'Sammen om mindre råstofforbrug'

Skaleringsprocessen samler kræfterne

I samarbejdet med CO-PI og Gate 21 om at minimere råstofforbrug ser kommunen en unik mulighed for at samle kræfterne med andre kommuner og organisationer, så ressourcerne bruges mest hensigtsmæssigt.

I skaleringsprocessen deltager b.la. Vejdirektoratet, Metroselskabet og Banedanmark, og i løbet af den korte tid samarbejdet, har fundet sted, har det givet partnerne indsigter i fælles udfordringer med viden om materialeflow og genanvendelse af fx slaggegrus.

"Dem, vi kan spejle os allermest i, er en aktør som Vejdirektoratet. Selvom de bygger veje, der koster i milliardklassen, så modnes vores projekter også i en politisk organisation. Vi bruger de samme ting, og hver gang Vejdirektoratet finder på noget smart, så kan vi, der sidder med ansvaret for veje og infrastruktur i kommunerne, som regel bruge det," siger Lars Brandt Christensen, projektleder i Holbæk Kommune.

Billede: Kasper Enevoldsen (tv) er chef for Vækst & Bæredygtighed i Holbæk Kommune. Hele afdelingen udgøres af 20 medarbejdere. Lars Brandt Christensen arbejder som projektleder i kommunens anlægsteam, der står for projektering af veje og anlæg. Lars er også Holbæk Kommunes repræsentant i skaleringsprocessen om mindre råstofforbrug.

Nyder godt af et tæt samarbejde

Håndteringen af slaggegrus er et konkret eksempel på et materiale, hvor kommuner og større bygherrer kan nyde godt af et tæt samarbejde om genanvendelse af materialer.

"Jeg har i mange år arbejdet med slaggegrus, før jeg kom til kommunen, hvor Vejdirektoratet har lavet nogle forsøg selv. Der har jeg som privat leverandør mærket, at der var mange bygherrer, der ikke ville i den retning, fordi der ikke var noget, man kunne læne sig op ad - der var ikke en restproduktbekendtgørelse eller en materialebeskrivelse,” siger Lars Brandt Christensen, og fortsætter:

"Det er først for nyligt, at Vejdirektoratet har fået udarbejdet det, så nu skal man ikke tage risikoen. For nu ved vi, at bæreevnen er i orden, og vi ved, hvordan det skal myndighedsbehandles, og hvordan det skal indbygges”, siger Lars Brandt Christensen.

Genanvendelse af slaggegrus – ren win-win

Det er ikke kun et spørgsmål om reduceret udledning af CO2 og bæredygtighed i bred forstand. Der er også rigtig god økonomi i genbrug af de ressourcer, der allerede er til stede. På den måde kan der spares på de råstoffer, der er mindre og mindre til rådighed af.

Det giver værdi på flere bundlinjer:

"Selvfølgelig er der bæredygtighed i det. Men i forhold til entreprenørdelen handler det også om, at man kan spare en masse penge, da det bare ligger der som et restprodukt med gode egenskaber: bæreevnen er fantastisk, så selvfølgelig skal vi bruge det. Der er rigtig, rigtig god økonomi i at bruge det. At det så ovenikøbet også er et super plus i forhold til bæredygtighed og CO2, er en stor sidegevinst," siger Lars Brandt Christensen.

Kom til markedsdialog den 12. december: Rådgivning om mindre råstofforbrug

Er du bygherrerådgiver eller offentlig anlægsudvikler, og vil du hjælpe med at reducere råstofforbruget i offentlige anlægsprojekter? Så kom til markedsdialog om fremtidens udbudskrav den 12. december 2022 i IDA Conference, København.

Her inviterer partnerskabet bag skaleringsprocessen 'Sammen om mindre råstofforbrug' til markedsdialog mellem bygherrer og rådgivere.

Markedsdialogen er en unik mulighed for at høre Lars Brandt Christensen og en række andre store offentlige bygherrer sætte ord på, hvilke behov og ideer de har til genanvendelse af råstoffer.

Mød bl.a. Vejdirektoratet, Banedanmark, Metroselskabet og en række kommuner og forsyningsselskaber.

Holbæk klimakommune siden 2009

Holbæk Kommune har siden 2009 været klimakommune.

Det har i den grad også smittet af på driften af kommunen, hvor der arbejdes målrettet med at nedbringe klimaaftrykket.

I oktober 2022 godkendte kommunalbestyrelsen klimastrategien Holbæk 2050. Klimastrategien viser, hvad der skal til for at kommunen kan nå det fastsatte CO2-reduktionsmål på 70 procent i 2030 og CO2-neutralitet i 2050.

Billede: Kommunevejene administreres af Holbæk Kommune. Kommunen arbejder for at målrette den offentlige efterspørgsel efter genanvendte produkter på bygge-anlægsområdet. Det sker b.la. gennem udbudsformer og tildelingskriterier, der fremmer genanvendelse (foto Holbæk Kommune).

Bæredygtig bygherre

Miljø- og Teknikafdelingen i kommunen hedder Vækst og Bæredygtighed. Det har den gjort i nogle år og signalerer klart retningen for, hvordan kommunen arbejder aktivt med den bæredygtige omstilling af infrastrukturen.

"I Holbæk Kommune bestræber vi os hele tiden på at finde nye bæredygtige muligheder og måder at gøre tingene på. Vi skal både reducere klimaaftrykket i kommunens geografi og vi skal sikre, at vi som organisation træffer så bæredygtige valg som muligt," siger Kasper Enevoldsen, chef for Vækst & Bæredygtighed i Holbæk Kommune.

"Som bygherre skal vi selvsagt efterkomme de krav der er lovmæssigt bestemt. Men vi vil gerne gøre mere. Fx arbejder vi med bæredygtighedscertificeringen DGNB ved kommunale byggerier," fortsætter han.

Et bedre datagrundlag

Kommunen arbejder også på at kunne få et bedre datagrundlag, så det bliver muligt at følge med i, om udviklingen går den rigtige vej.

"Vi vil gerne arbejde endnu mere målrettet med nye måder at løse opgaverne på, særligt på anlægs- og infrastrukturområdet, hvor vi vil arbejde for at gøre arbejdet og indsatserne mere målbare," siger Kasper Enevoldsen og fortsætter:

"Hvis vi ikke kan måle, om vores arbejde for at reducere vores klimaaftryk bærer frugt, så kan vi ikke vide, om vi gør de rigtige ting og i rette tempo," siger Kasper Enevoldsen.

Fodaftrykket skal mindskes

I Holbæk Kommunes budgetaftale for 2021 fremgår det, at kommunen vil tage ansvar for miljøet og klimaet, når anlægsinvesteringerne skal realiseres.

Byggeri og bygninger sætter et massivt fodaftryk på klimaet og klodens ressourcer, og her vil kommunen gøre sit til, at fodaftrykket mindskes.

Også i Kommunalbestyrelsens Arbejdsprogram for 2020+ er der fokus på den bæredygtige omstilling til en grønnere fremtid, og bæredygtigt byggeri nævnes specifikt.

→ Læs mere om Holbæk Kommunes arbejde med bæredygtigt byggeri og anlæg (eksternt link)