"Min hospitalsven Hjulle" hjælper børn med at mestre hospitalssituationer

Målgruppe: Børn 1-4 år, der skal behandles på et hospital

Årstal: 2020

Værdi

En iPad på et stativ formet som et dyr med augmented reality-spil, som børn i alderen 1-4 år kan styre på afstand, afleder opmærksomheden fra hospitalssituationer, der kan være forbundet med angst eller smerte. Forældre og sundhedspersonale oplever, at innovationen giver børn en bedre oplevelse og en højere kvalitet i sundhedstilbuddet.

Før

Børn under fire år er en svær målgruppe at støtte, når de kommer til hospitalet og skal have foretaget undersøgelser og behandling, da det er svært at forklare børnene, hvad der skal ske. Sundhedspersonalet oplever ofte, at børnene føler sig utrygge og bliver kede af det i forbindelse med hospitalssituationer. Her er afledning den mest anvendte strategi. Tidligere har sundhedspersonalet gjort brug af sæbebobler for at flytte fokus, men grundet COVID-19 har det ikke været muligt det seneste år.

Nu

Med brug af augmented reality og computer vision har Aarhus Universitetshospital i samarbejde med virksomheden Doktor Universe udviklet ”Min hospitalsven Hjulle”, der er en iPad på et mobilt stativ formet som et dyr. iPad’en har to spil, der er udviklet til børn i alderen 1-4 år. Spillene anvender augmented reality og computer vision, så barnet spiller non-touch, dvs. med blide bevægelser ud i luften – enten alene eller sammen med en af forældrene. På den måde afledes barnets opmærksomhed fra hospitals situationen til at lege med noget sjovt og spændende.

Teknologien gør det muligt at undgå berøring af skærmen fra børn og forældre og minimerer derved risiko for smitte ved hospitalsbesøg i en tid, hvor COVID-19 er i fokus. ”Min hospitalsven Hjulle” er samtidig nem at betjene for både personale og børn og formår at underholde og aflede børn i aldersgruppen 1-4 år. Evaluering viser, at langt de fleste børn reagerer positivt på ”Hjulle”, og tre ud af fire børn bliver helt eller delvist afledt. Fremtidig forskning kan vise, om ”Hjulle” også hjælper med, at børnene bliver mindre angste eller har færre smerter i forbindelse med forskellige hospitalssituationer.