Konference: Tid til at skifte? Sammen om løsninger til inkontinens

Mandag den 3. juni sætter vi fokus på, hvordan offentlige organisationer og private virksomheder sammen kan udvikle innovative velfærdsteknologiske løsninger til fremtidens kontinenspleje. Det er blevet tid til skifte – løsninger, rutiner og mindset. Vil du med?

Nye tal viser, at et stort og stigende flertal af plejehjemsbeboere lever med inkontinens. 

Udviklingen udfordrer borgernes værdighed og plejepersonalets arbejdsmiljø.

Det kræver samarbejde om innovative velfærdsteknologiske løsninger – vil du med?

Det foregår mandag den 3. juni 2024 kl. 11-16 på SOSU H, Skelbækgade 1, København V.

Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig. 

Nye krav til fremtidens løsninger

Du møder ambitiøse kommuner, innovative virksomheder og engagerede studerende.

Vi offentliggør en stor kortlægning af fremtidens behov for kontinenspleje set fra borgernes og medarbejdernes perspektiv.

Fem kommuner – Aarhus, Aalborg, Gladsaxe, Hillerød og Hjørring Kommuner – vil underskrive en fælles hensigtserklæring om deres nye krav i fremtidens indkøb af innovative løsninger til inkontinens.

Målet er at øge værdigheden for ældre borgere på plejehjem, som lever med inkontinens – og at forbedre medarbejdernes arbejdsmiljø, frigive tid på plejeområdet og reducere miljøbelastningen.

Det er tid til at skifte – løsninger, rutiner og mindset. Vil du være med?

Arrangører er CO-PI, Danish Life Science Cluster og partnerne i skaleringsprocessen 'Sammen om løsninger til inkontinens'.

Tilmeld dig som privat virksomhed, hvis du vil:

 • I dialog med kommuner og have indsigt i deres behov, forventninger og ønsker til offentligt-privat samarbejde om nye velfærdsteknologier
 • Have indsigt i, hvor komplekst det er at implementere velfærdsteknologi i en praktisk virkelighed
 • Have indsigt i foreløbig fem kommuners nye krav i fremtidens indkøb af innovative løsninger til inkontinens

Tilmeld dig som offentlig organisation, hvis du vil:

 • Høre om skaleringsprocessen ‘Sammen om løsninger til inkontinens’ og den fælles hensigtserklæring, som foreløbig fem kommuner underskriver
 • Deltage i det kommende offentligt-private samarbejde om fremtidens indkøb af innovative løsninger til inkontinens
 • Have ny viden, netværk og inspiration om innovative offentlige indkøb 

Tilmeld dig som sundhedsfaglig, hvis du vil:

 • Have indsigt i en ny behovsafdækning om kompleksiteten i plejehjemmenes kontinenspleje set fra medarbejdernes og borgernes synsvinkel 
 • Have indsigt i hvor komplekst det er at implementere velfærdsteknologi i en praktisk virkelighed
 • I dialog med både kommuner, private virksomheder og andre sundhedsfaglige om udvikling, test og implementering af nye velfærdsteknologier på plejehjem 

Tilmeld dig 'Tid til at skifte?'

Udfyld formularen herunder og tilmeld dig nu.

Foreløbigt program:

11.00 Velkomst
Nanna Højlund
, næstformand og stedfortrædende formand i Fagbevægelsens Hovedorganisation, byder velkommen 

Ole Bech Lykkebo, programchef i Center for Offentlig-Privat Innovation, faciliterer dagen

Anne Marie Berg, seniorprojektleder i Center for Offentlig-Privat Innovation, faciliterer dagen

11.15 Kompleksiteten i plejehjemmenes kontinenspleje
Tag med os på plejehjem set gennem øjnene på både plejepersonale og borgere. Lær om borgerne, der modtager kontinenspleje og det plejepersonale, der udfører den. Hør om hverdagens udfordringer og oplev arbejdsgangene og behovene fra et nyt perspektiv. Præsenteres af Line Vestergaard, antropolog i Center for Offentlig-Privat Innovation, samt Emilie Roth Stenberdt, teknoantropolog i Center for Offentlig-Privat Innovation 

11.35 Fremvisning på stationer
SOSU-elever

11.55 Opsamling på gennemgang
Ole Bech Lykkebo og Anne Marie Berg faciliterer:

 • Simone Felding, videnskabelig medarbejder ved German Center for Neurodegenerative Diseases, Witten
 • Nanna Højlund, næstformand og stedfortrædende formand i Fagbevægelsens Hovedorganisation
 • Thune Korsager, vicedirektør, Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune

12.10 Pause og frokost

12.50 Når svaret er teknologi ...
Ole Bech Lykkebo og Anne Marie Berg faciliterer:

Plejepersonalet er den knappe ressource på ældreområdet, og det er dem, der skal anvende og assisteres i deres arbejdsgange af de nye løsninger. Hvad betyder teknologi for det plejepersonale, der skal håndtere løsningerne? Hvilke muligheder og udfordringer får de, når ny teknologi implementeres? 

 • Simone Felding, videnskabelig medarbejder ved German Center for Neurodegenerative Diseases, Witten
 • Gitte Bylov Larsen, direktør, Social og Sundhed i Gladsaxe Kommune
 • Heidi Løvschall, afdelingsleder, Digitalisering og Velfærdsteknologi, Hjørring Kommune
 • Malene Størup, afdelingschef, Ældre og Sundhed i Hillerød Kommune  

13.15 Spørgsmål
Ole Bech Lykkebo og Anne Marie Berg faciliterer.

13.20 Kort pause

13.25 Innovative offentlige indkøb byder de private op til dans
Ole Bech Lykkebo og Anne Marie Berg faciliterer:

Hvad er et innovativt indkøb, og hvordan fungerer det i praksis? Hør mere om potentialet i innovative offentlige indkøb og om, hvordan vi bedst etablerer samarbejder mellem det offentlige og private. Du har mulighed for at dele dine egne oplevelser og få input fra vores panel bestående af kommuner, private leverandører og indkøbseksperter, herunder blandt andre:

 • Morten Jung, markedschef, Dansk Erhverv
 • Trine Søby Christensen, enhedschef, Danish Life Science Cluster
 • Rikke Haahr, chefkonsulent, Center for Offentlig-Privat Innovation
 • Ivan Kjær Lauridsen, velfærdsteknologichef, Velfærdsteknologi og Hjælpemidler i Aarhus Kommune
 • Louise Weikop, kontorchef, Kvalitet og Innovationsenheden i Aalborg Kommune

13.50 Pause

14.10 Hensigtserklæring – hvordan tegner det kommende samarbejde sig?
Underskrifter på scenen, det videre perspektiv samt opsamling på dagens program.

 • Ivan Kjær Lauridsen, velfærdsteknologichef, Velfærdsteknologi og Hjælpemidler i Aarhus Kommune
 • Louise Weikop, kontorchef, Kvalitet og Innovationsenheden i Aalborg Kommune
 • Gitte Bylov Larsen, direktør, Social og Sundhed i Gladsaxe Kommune
 • Heidi Løvschall, afdelingsleder, Digitalisering og Velfærdsteknologi, Hjørring Kommune
 • Malene Størup, afdelingschef, Ældre og Sundhed i Hillerød Kommune  

14.40 Foto

14.50 Opsamling

15.00 Mingling

16.00 Program slut

Hvor foregår det?

SOSU H, Skelbækgade 1, København V.

Det praktiske:

Hvornår?
Mandag den 3. juni 2024 kl. 11-16 

Målgruppe:

Offentlige og private aktører som arbejder med eller har interesse i kontinenspleje:

 • Private virksomheder
 • Offentlige organisationer
 • Sundhedsfaglige 
 • Brancheorganisationer
 • Rådgivere etc.

Pris: Gratis