Døgnrytmelamper forbedrer ældres søvn og livskvalitet

Målgruppe: Ældre på plejehjem

Årstal: 2023

Værdi

Den rette type og mængde af lys på bestemte tidspunkter af dagen kan forbedre ældres søvnmønster, døgnrytme, energiniveau samt modvirke depression. Københavns Kommune og Aarhus Kommune har i et innovationspartnerskab med virksomhederne Lyhne Design og Belid Lighting udviklet, testet og valideret nye døgnrytmelamper til brug på plejehjem. Flere kommuner har udnyttet en indkøbsoption i innovationspartnerskabet og indgået rammeaftaler med leverandørerne. De kommuner er i gang med at implementere lamperne.

Før

Mange kender til at blive trætte og deprimerede om vinteren som følge af mindre dagslys. For ældre på plejehjem er problemet endnu større. De ældre er oftest fysisk og mentalt svækkede, deres øjne er dårligere til at optage lys, og de opholder sig meget indendørs. Det påvirker energiniveau og humør og medvirker til søvnbesvær og forstyrret døgnrytme. Forskning har vist, at den rette type lys på bestemte tidspunkter af dagen kan påvirke ældres søvnmønster, styrke døgnrytmen, modvirke depression og forbedre energiniveauet.

Nu

Københavns Kommune og Aarhus Kommune har i en årrække undersøgt døgnrytmelys som værktøj til at fremme ældres trivsel på plejecentre. I 2018 gik de to kommuner sammen om at afdække behovet for fremtidigt døgnrytmelys på plejehjem, og året efter testede man eksisterende løsninger i et fælles projekt. Konklusionen var, at ingen af løsningerne på markedet levede op til alle krav til døgnrytmelys på et plejehjem. I 2020 igangsatte de to kommuner derfor et fælles projekt om udvikling og indkøb af en ny løsning via et innovationspartnerskab. Man modtog tilbud fra fire leverandører, og udbuddet blev vundet af et konsortium med svenske Belid Lighting og danske Lyhne Design. De to virksomheder har i et tæt samarbejde med brugerne udviklet nye døgnrytmelamper, som er blevet testet på plejehjem i Aarhus og København. Testene viste positive ændringer i de ældres oplevede søvnkvalitet, døgnrytme, oplevede trivsel samt personalets arbejdsmiljø. I innovationspartnerskabet er der blevet udviklet en produktportefølje kaldet Mate Collection, som består af fire designserier af døgnrytmelamper: bordlamper, gulvlamper, pendler og loftslamper. Lamperne er udviklet til at være fleksible og flytbare med et hjemligt design, der gør det muligt at placere dem i borgernes boliger og i fællesarealer samt på servicearealer og kontorer. Innovationspartnerskabet havde en samlet indkøbsoption på op til 160 mio. kr. over en periode på op til fire år. Foruden København og Aarhus var otte andre kommuner med i indkøbsoptionen. Frem til begyndelsen af november 2023 havde i alt otte kommuner underskrevet en rammeaftale med leverandøren (København, Aarhus, Ballerup, Vejle, Hørsholm, Aalborg, Odense og Halsnæs), og de nye lysløsninger er ved at blive implementeret på flere plejehjem.