Vejledning om at evaluere innovative tiltag

Publiceret: 2016 | Forfatter: Peter Dahler-Larsen

Innovation i den offentlige sektor handler om danskerne, demokratiet, velfærdsstaten og dens fremtid. Evaluering af innovative tiltag har en mening i forhold til dette store billede.

Evaluering kan forbedre et innovativt tiltag ved at fremme læring og udvikling før, under og efter en innovativ proces, og evaluering kan skelne mellem succesrig og ikke succesrig innovation.

Denne vejledning kan inspirere, sætte i gang og give tiltro til, at det kan nytte at evaluere det innovative tiltag.

Det får du:

  • Fyldestgørende vejledning til at evaluere innovation
  • 10 vigtige, generelle ledetråde for evaluering af innovative tiltag
  • Fire hensyn, du skal overveje inden evalueringen igangsættes
  • Et bud på de største udfordringer i evalueringsarbejdet

Forfatter af vejledningen er Peter Dahler-Larsen, Ph.D, professor på Institut for Statskundskab, KU. Han er leder af CREME (Center for Resultater, Effekter, Måling og Evaluering).