19 midtjyske kommuner sammen om telesundhed

Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen står bag Fælles Service Center, som skal gøre det nemmere og mere effektivt for kommunerne at implementere og anvende telesundhed og produkter til hjemmebrug.

Billede: Fælles Service Center giver også mulighed for øget innovationssamarbejde med leverandører om afprøvning af nye teknologier i større skala.

Stadig flere kommuner og hospitaler anvender telesundhedsløsninger til fx medicinudlevering, monitorering og kommunikation.

Telesundhed og andre velfærdsteknologier kan medvirke til at løse den dobbelte udfordring med flere plejekrævende ældre og mangel på medarbejdere i sundhedssektoren.

Det kræver imidlertid betydelige ressourcer i de enkelte kommuner at indkøbe, implementere og løbende supporte nye velfærdsteknologiske løsninger, og for sygeplejersker og SOSU-assistenter kan det være en udfordring at skulle håndtere teknik ved siden af sundhedsfaglige kerneydelser.

Læs også: Kommunesamarbejde baner vejen for digitale medicinteknologier i større skala

Mission at styrke samarbejdet

Så hvorfor ikke lade flere kommuner og regioner løse den opgave sammen via et fælles servicecenter, som har den tekniske ekspertise? Det er tanken bag Fælles Service Center, der i 2020 blev etableret af 19 midtjyske kommuner og Region Midtjylland.

Centret har til formål at levere teknisk support og logistik til telesundhedsløsninger og produkter til hjemmebehandling, herunder kropsbårne hjælpemidler, på tværs af kommuner og hospitaler.

"Det er vores mission at styrke det tværsektorielle samarbejde mellem regioner og kommuner. Det ligger der store potentialer i på flere forskellige måder inden for de to spor, vi arbejder med – de telemedicinske løsninger og produkter til hjemmebrug," siger Jan Søe Dybdal, som er chef for det knapt fire år gamle Fælles Service Center.

Løs problemet sammen – offentlig innovation i samarbejde med private virksomheder

Statistik og viden fra Innovationsbarometeret.

Læs mere og download

Telesundhed skal være nemt

Centret står for teknisk support og logistik, men leverer også rådgivning, udvikling, koordinering, samt løbende opsamling af data og viden til medlemmerne. Formålet er at gøre det enkelt og let for de sundhedsfaglige medarbejdere at anvende telesundhed, så de kan fokusere på kerneopgaven, mens borgerne får en enkel og tryg adgang til at bruge de nye teknologier.

Det tværsektorielle samarbejde skal desuden gøre det mere effektivt for sundhedsvæsenet at anvende telesundhed og skalere brugen af teknologierne op.

"Som fælles servicecenter står vi for alt fra udbud, indkøb og kontraktstyring til logistik, support og service. Den opgave kan store kommuner måske godt selv løse, mens mindre kommuner får en betydelig værdi ud af, at vi i Fælles Service Center står for hele værdikæden," fortæller Jan Søe Dybdal.

Læs også: Programchef: Det haster med innovation i større skala

Kommuner får adgang til flere teknologier

Ved at være en del af centret skal den enkelte kommune ikke selv investere i – og stå for driften af – en række forskellige teknologier, som kun få af kommunens borgere har brug for.

I stedet kan kommunerne 'deles om' et større lager af forskellige teknologier, som Fælles Service Center sørger for at vedligeholde og supportere driften af.

"Vi er interesseret i at have mange forskellige leverandører med i vores projekter for at nå så mange borgere som muligt med løsninger, der passer til den enkelte bruger. De mindre kommuner og deres borgere får adgang til langt flere og måske mere tidssvarende teknologier, ligesom udnyttelsesgraden af udstyret bliver større," siger Jan Søe Dybdal.

OM FÆLLES SERVICE CENTER

- Fælles Service Center er en forening mellem offentlige parter, der står for hele værdikæden med ét kontaktpunkt.

- Formålet er at levere teknisk support og logistik til telesundhedsløsninger og produkter til hjemmebehandling, herunder kropsbårne hjælpemidler, på tværs af kommuner og hospitaler. Derudover leverer centret rådgivning, udvikling, koordinering samt opsamling af data og viden til medlemmerne.

- Region Midtjylland og alle 19 kommuner står bag centret. I nogle af centrets projekter og indsatser indgår andre regioner og kommuner uden for Midtjylland.

- Centret blev i 2020 oprettet som en forening med begrænset ansvar med henblik på at kunne levere service og ydelser på tværs af regionsgrænserne i hele Danmark.

- Centret har i dag fire medarbejdere og udliciterer de forskellige opgaver inden for service, support, logistik mv. til private virksomheder.

Stomiløsninger til den enkeltes behov

Eksempelvis arbejdes der i et aktuelt, tværkommunalt projekt om medicinhåndtering med fire forskellige teknologier til digital medicinpåmindelse.

Et andet eksempel er et stomiudbud, som Region Midt, Region Syd og 31 kommuner i de to regioner er gået sammen om.

Hvis man som stomipatient i dag får visiteret en stomiløsning på sygehuset, kan patienten ikke være sikker på, at hjemkommunen kan tilbyde netop den løsning. Nu er regioner og kommuner via Fælles Service Center gået sammen om et udbud, der vil sikre en bred vifte af forskellige stomiløsninger, som centret står for at indkøbe, lagerføre og supportere.

Store fordele ved at gå sammen

"Uanset hvilken løsning, borgerne fra de 31 kommuner får visiteret på sygehuset, kan de få den løsning, når de kommer hjem til egen kommune. Alle deltagende kommuner har som udgangspunkt adgang til samme produkter. Det betyder en meget større kvalitet for borgere, der har brug for stomiløsning," siger Jan Søe Dybdal.

Samarbejdet mellem flere kommuner og regioner om telesundhed giver også andre fordele – både i indkøbsfasen og driftsfasen.

"Forhandlingskraften bliver større, når man er flere sammen om et udbud, og det frigiver nogle ressourcer i den enkelte kommune. Samtidig får vi stordriftsfordele. Det er billigere at drive lager, logistik og service i større skala, og vi har effektiviseret mange arbejdsgange gennem det fælles set-up," siger Jan Søe Dybdal.

Forhandlingskraften bliver større, når man er flere sammen om et udbud, og det frigiver nogle ressourcer i den enkelte kommune. Samtidig får vi stordriftsfordele.

Jan Søe Dybdal, centerchef, Fælles Service Center.

Indsamling af data giver overblik og viden

Et centralt element i Fælles Service Center er løbende indsamling af data og viden, fx via det fælles call-center, som modtager opkald og alarmer fra forskellige teknologier, som er installeret hos borgere rundt om i kommunerne.

Call-centret er udliciteret til en privat leverandør, men det er Fælles Service Center, som har indgået kontrakten og har det overordnede ansvar for supporten.

"Vi er inde i hele værdikæden med kontakt til både leverandør, lager, logistik og support. På den måde opsamler vi løbende data og viden, som giver os et overblik over tendenser. Det kan vi bruge aktivt til at tilrette processer og udstyr, samt i forhandlinger med leverandører ved nye udbud," siger Jan Søe Dybdal.

Vil kigge ind i krystalkuglen

De seneste to års coronapandemi har været en bremseklods for flere af de innovative indsatser, som Fælles Service Center arbejder med.

Men Jan Søe Dybdal ser muligheder for, at centret fremover i endnu højere grad kan medvirke til at udvikle nye teknologier og i kraft af det tværoffentlige set-up også kan facilitere test og implementering af nye teknologier i stor skala.

"Vi forsøger at skabe rammerne for, at vi kan være med til at kigge ind i krystalkuglen. Vi vil rigtig gerne være med på de teknologier, som ingen kender endnu, men som måske kommer om to år. Vi kan bringe teknologierne ud til vores medlemmer, hvis det er relevant, og på den måde give mulighed for at prøve dem af i større skala. Det kommer vi helt sikker til at forfølge mere de kommende år," siger Jan Søe Dybdal.

VIL DU VIDE MERE?

Du er velkommen til at kontakte:

Jan Søe Dybdal
Centerchef, Fælles Service Center

42 95 60 82 | [email protected]