Aarhus Kommune vil sikre bedre værdighed gennem nye løsninger på inkontinensområdet

Aarhus Kommune er med i CO-PI’s skaleringsproces ’Sammen om løsninger til inkontinens’. Samarbejdet med andre aktører skal skubbe til markedet og skabe nye og bedre løsninger til gavn for borgere, der lider af inkontinens.

Billede: Aarhus Kommune ligger øverst på KL’s seneste opgørelse over kommuner med flest velfærdsteknologiske løsninger. Nu er de med til at finde nye løsninger på inkontinensområdet.

Op mod 500.000 danskere lider af inkontinens. Problemet er størst blandt ældre i plejebolig, hvor hver anden beboer lider af inkontinens.

For mange vil løsningen være brug af bleer. De påvirker borgernes velbefindende og oplevelse af værdighed, og i gennemsnit bruger plejepersonalet en fjerdedel af deres tid på inkontinenspleje.

Derfor er Aarhus Kommune nu gået sammen med Aalborg Kommune, Danish Life Science Cluster og CO-PI med en ambition om at skabe skala bag behovet for nye løsninger, der kan forbedre livskvaliteten for de berørte borgere og frigive værdifuld tid på omsorgs- og plejeområdet.

Påvirker borgernes livskvalitet

Christian Budde (V) er rådmand for Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune.

Han påpeger, at urininkontinens kan have store negative konsekvenser for den enkelte borgers livskvalitet og hygiejne.

"Inkontinens har været et stort fokus for os igennem flere år. Det handler både om værdighed for borgerne, og om hvordan vi kan skabe effekt gennem velfærdsteknologi. Her er korrekt valg af ble, rettidigt bleskift og toiletbesøg efter behov vigtige dele af den løsning, vi ønsker", siger Christian Budde.

Åben for nye løsninger

Aarhus Kommune har løbende fulgt udviklingen af nye typer bleer både nationalt og internationalt og har på sundheds- og omsorgsområdet afprøvet løsninger med sensorbleer ad flere omgange - senest i 2021-2022.

Selvom bleer er en vigtig del af inkontinensplejen, er kommunen interessereret i en åben dialog med markedet, så man ikke risikerer at overse andre løsninger, der kan styrke fremtidens inkontinenspleje, ifølge Christian Budde.

"Vi har undersøgt, hvilken værdi sensorbleer giver for borgere på plejehjem og for medarbejdernes arbejdsmiljø. Vores erfaringer viser, at de endnu ikke lever op til alle vores krav og behov."

"Derudover ved vi, at én løsning næppe kan imødekomme udfordringen alene. Derfor ønsker vi at se bredt på alle muligheder, der kan hjælpe vores borgere og medarbejdere," forklarer Christian Budde.

Billede: Inkontinens har været et stort fokusområde gennem flere år, forklarer Christian Budde, der er rådmand for Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune. Foto: Aarhus Kommune.

Mere frihed og livskvalitet

Problemer med urininkontinens medfører ofte, at mange ældre isolerer sig og undgår socialt samvær.

"Der er brug for nye løsninger, der kan opfylde borgernes behov for mere frihed og livskvalitet," siger Christian Budde.

"Samtidig skal det ske på en værdig måde, hvor vi også tager hensyn til kommunens ressourcer. Det betyder, at vi søger løsninger, der gør borgerne mere selvhjulpne, forbedrer arbejdsmiljøet og sparer tid på inkontinensplejen. Tid, der så kan bruges på andre plejeopgaver," understreger han.

Skaleringsproces skal skubbe til udviklingen

Aarhus Kommune håber, at skaleringsprocessen kan føre til udviklingen af nødvendige, nye løsninger, så kommunerne får bedre og mere dækkende løsninger, end man har i dag.

"Sammen med andre kommuner ønsker vi at samle beskrivelserne af borgernes behov, så markedet kan se fordelen i at udvikle løsninger, der i højere grad lever op til vores behov", siger Christian Budde.

→ Se hvordan CO-PI arbejder med skaleringsprocesser

Christian Budde tror på, at skaleringsprocessen vil resultere i mere værdige og bæredygtige løsninger.

"På længere sigt skal erfaringerne på området samles, så vi får inspiration til at se på inkontinensplejen med nye vinkler og gennem ny viden, der vil frembringe endnu ikke kendte, endnu bedre, mere værdige og mere bæredygtige løsninger", slutter han.

→ Læs mere om skaleringsprocessen 'Sammen om løsninger til inkontinens'

VIL DU VIDE MERE?

Du er velkommen til at kontakte:

Christian Budde
Rådmand, Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune

89 40 65 00 | [email protected]