CO-PI skal hjælpe med nye løsninger på store samfundsudfordringer

De store samfundsudfordringer kræver innovative løsninger, som ofte må skabes i samarbejde mellem den offentlige og private sektor. CO-PI skal samle og hjælpe med at skalere.

Billede: De store samfundsudfordringer kræver innovative løsninger, som ofte må skabes i samarbejde mellem den offentlige og private sektor.

Klimakrisen, miljøproblemer og mangel på personale på velfærdsområderne.

Det er nogle af de store samfundsudfordringer, som både den offentlige og private sektor står overfor i de kommende år.

Center for Offentlig-Privat Innovation (CO-PI) skal hjælpe med at finde konkrete, innovative svar på udfordringerne – og skalere de bedste løsninger, så vi får mest mulig værdi til gavn for os alle.

Tre indsatsområder

CO-PI skal fokusere på tre indsatsområder: Teknologi til understøttelse af velfærd; klima, grøn omstilling og miljøforbedrende tiltag samt bæredygtigt byggeri.

Erhvervsminister Simon Kollerup:

"Samarbejdet mellem det offentlige og private er en helt central byggesten i det danske samfund. Derfor er det vigtigt, at vi underbygger og udvikler samarbejdet, sådan at vi sikrer innovative løsninger til det offentlige. I Danmark har vi rigtig mange virksomheder, som er helt fremme på morgendagens løsninger, og de kompetencer skal vi udnytte til offentlige løsninger. Derfor er jeg meget glad for, at CO-PI i dag har åbnet dørene for netop endnu mere samarbejde og innovation. Det betyder, at startskuddet nu er gået til at sikre, at de gode løsninger også finder vej til det offentlige til gavn for hele det danske samfund."

Inspiration fra Norge

Centeret vil især introducere en ny, konkret metode til at skalere innovative offentlige indkøb med inspiration fra Norge. Hensigten er at øge skala og innovationshøjde, så den offentlige sektors indkøbsmuskel bliver en stærkere driver for at finde nye løsninger på samfundsudfordringerne – i samarbejde med den private sektor.

Martin Damm, næstformand i KL:

"Vi står i disse år over for store forandringer både inden for den grønne omstilling og i den nære velfærd, hvor vi især mangler hænder. Det kan allerede mærkes mange steder. Vi tror, der er et stort løsningspotentiale i at gå sammen på tværs af både kommuner, og måske hele den offentlige sektor, og bede markedet om at hjælpe med nye konkrete løsninger, fx ved at aftale fælles standarder og øget brug af teknologi. For vi står over for udfordringer, hvor der er brug for at dreje på alle håndtag for at finde de gode løsninger."

Ulla Astman, næstformand i Danske Regioner:

"Det er virksomhederne, som udvikler mange af de nye teknologier, vi har brug for, når vi skal løse store udfordringer som mangel på medarbejdere i vores velfærdssystem og klimaaftryk i byggeri. Derfor ser vi det som et centralt behov at styrke samarbejdet med det private erhvervsliv, og her spiller CO-PI en vigtig rolle. Det er vigtigt at få de helt rigtige instrumenter i spil mellem det offentlige og private, så vi i fællesskab kan sikre de bedste løsninger til gavn for både patienter, personale og samfundet. Helt konkret drejer det sig om at udvikle nogle samarbejds- og finansieringsmodeller, som vi sammen kan stå på."

Et nødvendigt sporskifte

CO-PI skal som nyt center videreudvikle på erfaringerne fra det tidligere Center for Offentlig Innovation (COI).

CO-PI bygger videre på COI's stærke innovationsfaglige kompetencer og praksiserfaring. Det nye center vil fortsat arbejde for at styrke den offentlige sektors innovationskapacitet og evne til at udvikle og genbruge værdifulde løsninger på tværs af den offentlige sektor.

CO-PI's direktør Pia Gjellerup glæder sig til at sætte gang i et nødvendigt sporskifte i offentlig-privat innovationssamarbejde:

"Vi står som samfund over for især to presserende udfordringer: klima- og miljøproblemerne og manglen på medarbejdere til velfærdsområderne. Det kræver nye og radikale innovative løsninger. Vi skal som nyt center medvirke til at forløse det enorme innovationspotentiale, der findes i samarbejdet mellem den offentlige og den private sektor – og sikre, at det får større flyvehøjde og en kraftigere muskel til gavn for os alle."

Fakta om CO-PI

• Regeringen, KL og Danske Regioner blev i økonomiaftalerne for 2022 enige om at skabe Center for Offentlig-Privat Innovation (CO-PI).

• CO-PI er en udbygning af det tidligere Center for Offentlig Innovation (COI), som parterne har drevet siden 2014.

• CO-PI's hovedformål er at understøtte øget kvalitet og effektivitet i hele den offentlige sektor gennem innovation – og bidrage til samfundets velfærd og vækst gennem flere innovative løsninger på konkrete samfundsudfordringer skabt i offentlig-privat samarbejde.

• Som led i aftalen er der peget på tre afgrænsede indsatsområder: Teknologi til understøttelse af velfærd; klima, grøn omstilling og miljøforbedrende tiltag samt bæredygtigt byggeri.

• Det nye center ledes af en bestyrelse med repræsentanter fra Erhvervsministeriet, Finansministeriet, KL, Lejre Kommune, Danske Regioner, Region Midtjylland, Dansk Industri, Dansk Erhverv og Fagbevægelsens Hovedorganisation – FH. Bestyrelsen har som direktør ansat Pia Gjellerup, der hidtil har ledet COI.

• CO-PI's bevilling er 19,9 mio. kr. årligt, heraf 4,4 mio. kr. fra kommunerne og 2,2 mio. kr. fra regionerne.