Digitaliserings- og ligestillingsminister: Skalering skal tænkes ind fra start i offentlige-private samarbejder

Digitaliserings- og ligestillingsminister Marie Bjerre (V) giver her sit bud på, hvordan private virksomheder kan samarbejde med det offentlige om at få løst de udfordringer, samfundet står over for.

Billede: Digitaliserings- og ligestillingsminister Marie Bjerre (V) mener, at det kan være fornuftigt at kigge på, hvordan man kan mindske risikoen for virksomheder og det offentlige, så vi ikke f.eks. hindrer udvikling af ny teknologi og indkøb af ny grøn teknologi. (Foto: Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet, fotograf Anni Norddahl).

Startskuddet har lydt, og vi er i fuld gang!

Digitaliserings- og ligestillingsminister Marie Bjerre (V) løber her den anden runde i Ministerstafetten, hvor hun giver sine betragtninger på fire centrale spørgsmål om offentlig-privat innovation. 

Hvordan kan private virksomheder indgå i samarbejdet med det offentlige om at få løst de udfordringer samfundet står overfor?

Digitalisering og ny teknologi har potentialet til at blive en vigtig del af løsningen på vores samfunds store udfordringer nu og i fremtiden, som for eksempel mangel på arbejdskraft og klimakrisen. Det kan bidrage til, at vi bruger vores ressourcer langt mere effektivt end i dag.

Det kan for eksempel være ved at minimere energiforbrug i bygninger ved brug af intelligent styring af varme og lys eller ved robotteknologi, der kan overtage tunge løft i industrien eller ældreplejen, så medarbejderne sparer tid og bliver mindre nedslidte.

Digitale løsninger kan også accelerere den grønne omstilling. Vi skal derfor investere ambitiøst i området og hjælpe vores virksomheder med at udvikle de nye teknologiske løsninger.

Vi har rigtigt mange danske virksomheder, der allerede nu bidrager med innovative løsninger til fx den grønne omstilling. Det er godt for vores klima og for dansk erhvervsliv.

En af de ting, som jeg mener, vi skal blive bedre til i Danmark, er at udbrede de mange velfærdsteknologiske løsninger, som allerede findes. Danske virksomheder har udviklet mange digitale og tekniske løsninger, der kan bidrage til at mindske udfordringerne med arbejdskraftmangel. Det vil være et godt sted at starte.

HVAD ER MINISTERSTAFETTEN?

I artikelserien Ministerstafetten sætter udvalgte ministre i SVM-regeringen ord på deres visioner offentlig-privat innovation.

Erhvervsminister Morten Bødskov (S) løb den første omgang i april. 

Ministrene har fået stillet de samme fire spørgsmål om offentlig-privat innovation. 

→Læs erhvervsminister Morten Bødskovs (S) svar på Ministerstafetten

Hvor kan der skabes mere rum for offentlig-privat innovation både lokalt og nationalt – og på tværs af sektorer?

Samspillet mellem det offentlige og private skal styrkes for at løse tidens store udfordringer.

Det vil regeringen bl.a. gøre igennem en omfattende frisættelse af den offentlige sektor. Det skal give flere virksomheder lyst til at byde ind på velfærdsopgaver, hvilket vil fremme udvikling, innovation og vidensdeling mellem det offentlige og private.

NemID og MitID er eksempler på offentlig-private samarbejder, hvor det offentlige og pengeinstitutterne sammen har skabt løsninger, som gavner både borgere og virksomheder.

Samspillet mellem det offentlige og private skal styrkes for at løse tidens store udfordringer. Det vil regeringen bl.a. gøre igennem en omfattende frisættelse af den offentlige sektor.

Digitaliserings- og ligestillingsminister Marie Bjerre (V)

Hvordan kan offentlig-private partnerskaber åbne nye muligheder for at skalere og kommercialisere de løsninger, der udvikles? 

Danmark er frontløber, når det gælder digitalisering. Det gælder både i den private og i den offentlige sektor. Hvis vi skal beholde den position i fremtiden, skal de to sektorer arbejde tæt sammen og forene kræfterne.

Samler vi viden, kompetencer og ressourcer i fællesskab, er der grobund for at udvikle nye innovative digitale løsninger, som kan skabe værdi for borgerne og samtidig bidrage til vækst og eksport hos danske virksomheder.

Den private sektor ligger inde med kompetencer, løsninger, idéer og et markedsoverblik, som kan bidrage til at styrke den offentlige opgaveløsning. Omvendt ligger den offentlige sektor inde med data og viden, der kan bidrage til at styrke virksomheders konkurrencedygtighed på eksportmarkederne.

Derfor skal vi sikre det optimale samspil mellem den offentlige sektor, erhvervslivet og universitetsverdenen. Samtidig er det vigtigt at tænke skalering og eksportmuligheder ind fra starten i vores offentlige-private samarbejder.

Kan vi i Danmark udvikle finansieringsmodeller, der mindsker risikoen for deltagende virksomheder og fremmer innovative offentlige indkøb?

Det kan være ressourcekrævende og risikofyldt for virksomheder at udvikle produkter og løsninger, der ikke allerede eksisterer på markedet. Og for det offentlige kan der være risici forbundet med nye innovative indkøb. Det kan derfor være fornuftigt at kigge på, hvordan man kan mindske risikoen for virksomheder og det offentlige, så vi ikke hindrer fx udvikling af ny teknologi og indkøb af ny grøn teknologi.