GreenLab Skive: Samarbejde er nøglen til succes

I energiparken GreenLab Skive skaber man grøn omstilling gennem partnerskaber og tæt samarbejde. Det kræver en stor mental omstilling hos både private og offentlige parter, siger industriparkens CEO, Christopher Sorensen.

Greenlab i Skive

Billede: Symbiose-tankegangen er et væsentlig element i den grønne omstilling, men kræver en stor adfærdsændring blandt både virksomheder og offentlige myndigheder, mener CEO for GreenLab i Skive.

Forskellige industrivirksomheder skal samarbejde om at udnytte og dele deres overskydende energi og ressourcer med hinanden.

Sådan lyder ideen bag industriel symbiose, som kan blive et væsentligt element i den grønne omstilling.

Symbiose-tankegangen kræver imidlertid en stor adfærdsændring blandt både virksomheder og offentlige myndigheder. Det mener Christopher Sorensen, CEO i det tre år gamle GreenLab Skive, som er verdens første grønne industri- og energipark bygget på symbiose-modellen.

En nødvendig afhængighed 

"Som forretningsfolk har vi lært at optimere, gøre os uafhængige og udkonkurrere alle andre. Men det er ikke det, det gælder om, i vores fremtidige paradigme, hvor vi skal deles om at bruge grøn energi bedst muligt," siger Christopher Sorensen og fortsætter:

"Den grønne omstilling kræver, at man samarbejder bedst muligt. Vi skal stadig skabe profit, men vi skal gøre det ved at bruge hinandens affald og restprodukter, og det skaber en afhængighed, som man typisk ikke kan lide i forretningsverdenen. Det kræver en kæmpestor mental omstilling og adfærdsændring at gøre afhængigheden til en dyd, og det tager tid."

OM GREENLAB SKIVE

- GreenLab Skive huser verdens første grønne industripark med direkte kobling til vedvarende energi Virksomhederne i parken får bæredygtig energi fra flere forskellige energikilder på den måde, der passer bedst til deres produktion.

- Alle virksomheder kobles på GreenLabs SymbiosisNet – en unik, smart Grid-løsning, der gør dem i stand til at dele deres overskydende energi og ressourcer med hinanden.

- GreenLab udvikler også en plug-and-play cloud-løsning, der gør virksomheder i stand til at optimere deres produktion via en platform, der integrerer flere datastrømme.

- Industriparken er testcenter for industri i storskala og forskere, der beskæftiger sig med udfordringerne forbundet med bæredygtige energiløsninger.

- Industriparken omfatter også GreenLab Academy, hvor der samarbejdes med både højere uddannelsesinstitutioner og kommercielle partnere om kompetenceudvikling.

- Som teknologi-katalysator skal GreenLab skabe markeder for teknologi- og energivirksomheder, der vil udforske og kapitalisere på bæredygtig produktion og PtX-teknologier.

→ Se mere om GreenLab Skive

Kontrol og sektoropdeling

I den offentlige sektor er der ligeledes behov for at tænke anderledes, end man har været vant til, mener han. 

"I forvaltningsregi har man typisk fokus på at kontrollere og fastholde stabilitet, men i den grønne omstilling skal man være med til at facilitere forandringer. Det regulatoriske niveau er også meget sektoropdelt, hvilket ikke passer til den cirkulære økonomi. Så det kræver et stort arbejde at hjælpe myndighederne til at forstå, hvad der kræves af ny lovgivning for at understøtte den cirkulære økonomi."

One-stop-shop 

Christopher Sorensen understreger dog, at man i Skive Kommune har en god forståelse for, hvad der kræves i samarbejdet om grøn omstilling mellem offentlige og private partnere.

Eksempelvis har kommunen i samarbejde med GreenLab Skive oprettet en one-stop-shop, som betyder, at industriparken kan få en ny partner med ombord i løbet af et par dage, da alle processer omkring kommunale tilladelser mv. bliver gennemgået og igangsat med det samme.

Christopher Sorensen er amerikaner med danske rødder, da hans forfædre i sin tid udvandrede fra Danmark. Han har arbejdet med klyngeudvikling og innovation i Danmark siden 1990erne, ligesom han gennem fem år har arbejdet med strategiske partnerskaber og udvikling i det højt profilerede grønne energiprojekt Masdar i Abu Dhabi.

Siden 2019 har han været med til at opbygge energiparken i Skive, som fire partnere i dag står bag – Skive Kommune, Norlys, Spar Vest Fonden og Klimafonden Skive.

Læs også: Nyt offentlig-privat samarbejde skal føre til emissionsfrie arbejdsmaskiner

Producerer, lagre og deler energi

GreenLab Skive er en grøn energi- og industripark, hvor man både producerer og lagrer energi og deler overskydende energi og ressourcer med hinanden ved hjælp af en intelligent dataplatform. Parken fungerer også som et nationalt forskningscenter og en teknologi-katalysator, og er ikke mindst rammen om verdens første fuldskala PtX-anlæg.

Gennem de seneste tre år er den første etape af parken blevet realiseret med fem forskellige virksomheder og industrielle anlæg i drift – et biogasanlæg, en genbrugsstation, to pyrolysefabrikker, som omdanner henholdsvis plast og halm til flydende brændstof og biokul, samt en fabrik, der laver dyrefoder af tørrede søstjerner.

Billede: CEO Christopher Sorensen har arbejdet med klyngeudvikling og innovation i Danmark siden 1990erne, og har bl.a. arbejdet med strategiske partnerskaber og udvikling i det højt profilerede grønne energiprojekt Masdar i Abu Dhabi.

Flydende brændstof fra vind og sol

Senere på året følger anden etape, som består af 80 MW vindmøller og solceller og det første elektrolyseanlæg til produktion af grøn brint. Anlægget på 6 MW skal danne grundlag for et kommende større anlæg på 100 MW, hvor man via power-to-X-teknologien omdanner energien fra vind og sol til nye brændsler til lastbiler, skibe, fly og industriproduktion.

Symbiose-delen er også på vej. Der er lavet en forretningsmodel og et design, som de enkelte virksomheder nu regner på, og i løbet af i år forventes nogle af virksomhederne at begynde at udnytte fx overskudsvarme fra hinanden.

Missionsdrevne forskningsprojekter

GreenLab Skive er first mover på en række områder, og derfor er forskning og innovation også en integreret del af energiparken. Det sker blandt andet gennem en række grønne, missionsdrevne forskningsprojekter, som er finansieret af Villum Fonden.

"Når man arbejder med strategisk innovation, er man nødt til at starte med det, man ikke ved og stille de rigtige spørgsmål, som kan omdannes til missionsdrevet forskning. Vi lægger spørgsmålene ud til forskerne på de fire tekniske universiteter i Danmark og finder sammen med en faggruppe fra universiteterne de bedste forslag til projekter, som fonden derefter finansierer," fortæller Christopher Sorensen.

Læs også: 3 råd til dit innovationsarbejde med grøn omstilling

Mest muligt viden fra start 

I januar i år slap de første fire forskningsprojekter gennem nåleøjet og fik andel i de første midler fra en donation på i alt 20 millioner kroner fra Villum Fonden, som skal fordeles over de næste 3 år. Og samarbejdet med forskerne er afgørende for, at GreenLab Skive kan lykkes med sin mission.

"Det tager lang tid og kræver store investeringer at få en ny fabrik eller et nyt industrianlæg etableret. Derfor skal vi have så meget viden som muligt fra starten gennem målrettet forskning, så vi kan bygge fabrikker baseret på helt ny teknologi frem for allerede kendte teknologier," siger Christopher Sorensen.

Problemet med hønen og ægget

Netop usikkerheden i forhold til nye teknologier er en anden af de store udfordringer i arbejdet med at opbygge industri- og energiparken.

Christopher Sorensen beskriver det som en hønen-og-ægget problemstilling: Når der ikke er et marked, teknologi eller lovgivning, er man enten nødt til at starte en produktion og håbe på, at der kommer et marked, eller skabe et marked og håbe der kommer en produktion. Eller skrive en lovgivning og håbe på, at det er incitament nok til, at der sker noget.

"Alle venter på hinanden og ingen tør kaste sig ud i et projekt i større skala, som risikerer at ende i en fiasko. Vi har derfor lagt et stort forarbejde i at få et konsortium op at stå, hvor vi arbejder på tværs og i fællesskab for at få tingene til at ske relativt samtidigt," siger Christopher Sorensen.

Billede: GreenLab Skive skal være et internationalt fyrtårn, som alle kan lære af, og er åbent for alle former for support, vidensformidling, rådgivning og samarbejde om at udbrede model både nationalt og internationalt, siger CEO Christopher Sorensen.

Kræver et oversættelsesarbejde

Samarbejdet på tværs mellem private virksomheder, offentlige instanser – både kommunale, regionale og statslige, samt forskningsinstitutioner og fonde, sker langt fra af sig selv og kræver blandt andet det, Christopher Sorensen kalder et "oversættelsesarbejde".

"Jeg har arbejdet med klyngeudvikling i mange sammenhænge og er blevet opmærksom på, at man er nødt til at oversætte ideer og projekter, så alle forstår formålet og får et tillidsforhold til hinanden. De enkelte stakeholdere ser med forskellige øjne på et nyt projekt, og man er nødt til at sikre, at alle forstår formålet i forhold til deres udgangspunkt," siger han.

Flere arbejdspladser til Skiveegnen 

GreenLab Skive er blandt andet med til at skabe flere arbejdspladser på Skiveegnen, og i foråret besluttede tre af parterne bag parken – Norlys, Spar Vest Fonden og Klimafonden Skive – at tilføre tilsammen yderligere 100 millioner kroner for at sikre en fortsat udbygning og udvikling af industriparken.

Ambitionerne er dog større end blot det lokale perspektiv, da det er en målsætning at eksportere GreenLabs model for teknologi og samarbejde til resten af verden.

"Alle har brug for, at den grønne omstilling kommer i sving så hurtigt som muligt. GreenLab Skive skal være et internationalt fyrtårn, som alle kan lære af. Vi er åbne for alle former for support, vidensformidling, rådgivning og samarbejde om at udbrede vores model både nationalt og internationalt," siger Christopher Sorensen.

VIL DU VIDE MERE? 

→ Kontakt GreenLab Skive