Innovationsledelse kræver mod og lydhørhed

Når man står i spidsen for innovation i det offentlige, er man nødt til at være modig, nysgerrig på sine omgivelser og have øje for at sætte forskellige fagligheder sammen. Det siger biblioteksleder May-Britt Diechmann fra Stevns Bibliotekerne.

Billede: May-Britt Diechmann, biblioteksleder, Stevns Bibliotekerne.

I Ledelsesugen i uge 44 sætter den offentlige sektor fokus på ledelse og deler eksempler på god offentlig ledelse.

Mange offentlige leder beskæftiger sig – i større eller mindre omfang – med innovation, og innovationsledelse er en særlig disciplin inden for ledelse.

Hvad kræver det at være en god innovationsleder i det offentlige? Det har vi talt med biblioteksleder May-Britt Diechmann fra Stevns Bibliotekerne om.

Arbejdet med innovation i mange år

May-Britt Diechmann har gennem mange år arbejdet med en række innovationsprojekter på folkebibliotekerne.

Desuden har hun gennemført en masteruddannelse i innovationsledelse – LAICS (Leadership and Innovation in Complex Systems).

Læs mere om May-Britt Diechmanns arbejde: "Jeg vil bestemt ikke opfordre til det rene anarki, men..."

Hvad er i dine øjne de vigtigste egenskaber for at være en god innovationsleder i det offentlige?

1. Vær modig

At have mod er en af de helt afgørende egenskaber som innovationsleder.

For når du begynder at sætte forskellige fagligheder sammen og udfordre den måde, vi plejer at gøre tingene på, så er der risiko for, at man støder på problemer og konflikter undervejs i processen.

Der er også risiko for, at nogen synes, at projektet er helt idiotisk eller lignende. Derfor er man som innovationsleder nødt til at have mod og være i stand til at holde fast i projekter, hvor vi laver løsninger på en anden måde, end vi gjorde i går.

Det kræver tålmodighed og fokusering.

2. Hav øje for mikrobevægelser

Mikrobevægelser er alle de ting, der sker i samfundet omkring dig. Det handler om at have antennerne ude i forhold til, hvad der sker i din omverden. For det er derude, løsningerne på udfordringerne ligger.

Som offentligt ansatte er vi sjovt nok begrænset af vores egen forestillingsevne og egne forforståelser.

Derfor bliver vi også nødt til at gå ud og finde inspiration til forskellige løsninger i mødet med blandt andet dem, innovationen handler om.

Man er nødt til at gå ud at spørge og ikke mindst lytte til sine omgivelser. Alene i en enkelt samtale, kan der komme rigtig mange løsningsforslag på bordet.

3. Vær god til relationelle samtaler

Som innovationsleder skal man være god til de relationelle samtaler og dygtig til at ’tjekke ind’ hos forskellige deltagere og interessenter i et innovationsprojekt.

Man skal være i øjenhøjde med dem, man taler med, og det kan kræve, at man er lidt af en kamæleon. For nogle gange taler man i en politisk kontekst, andre i en forvaltningskontekst, i en borgerkontekst eller i en kontekst med egne medarbejdere.

Hvad ser du som de største faldgruber, når man som offentlig leder igangsætter innovationsprojekter?

1. Sats ikke på snuptagsløsninger

Det tager tid at lave innovation, og det er en stor faldgrube, at man ikke får afsat den nødvendige tid til et innovationsprojekt, hvilket er helt afgørende.

Vi lever i en tid, hvor man har en idé om, at der er en masse snuptagsløsninger. Jeg tror, det er en af de væsentligste årsager til, at man alt for ofte ikke kommer i mål med innovationsprojekter.

Som innovationsledere har vi en meget stor prioriteringsopgave. For når vi skal bruge en masse tid på et vigtigt innovationsprojekt, er der andre ting vi ikke kan nå at prioritere samtidig.

2. Sæt forskellige fagligheder sammen

Det er utroligt vigtigt at være fagligt dygtig, men det kommer der ikke nødvendigvis innovation ud af. Men hvis man sætter den ene faglighed sammen med den anden faglighed, kommer de nye ideer.

Derfor er jeg er en stor fan af at sætte forskellige fagligheder og kompetencer sammen i innovationsprojekter.

For at udvikle gode løsninger skal verden anskues fra mange perspektiver.

3. Peg ikke selv på løsningen

Som ledere er vi blevet opdraget i en kontekst, hvor det er lederen, der er den klogeste. Men det er vi jo ikke.

Vi skal ikke præsentere løsningerne, men i stedet stille de gode spørgsmål. Det er noget jeg øver mig meget på i min egen lederrolle.

Vi skal være faciliterende og stille de rigtige spørgsmål, men ikke besvare dem.

Jeg kan se fra min egen ledelsespraksis, at jeg når meget længere med den tilgang og får større involvering fra medarbejdere, samarbejdspartnere, borgere og så videre.

Hvad er de væsentligste budskaber at sende til medarbejderne, når man står i spidsen for et innovationsprojekt?

1. Hvorfor gør vi det?

Det vigtigste budskab er at fortælle, hvorfor vi gør det. Hvorfor er projektet vigtigt? Hvorfor er vi nødt til at gøre noget anderledes og udvikle nye løsninger?

Det er vigtigt, at medarbejderne føler, at de er med til at bidrage til en sag, der er større end dem selv. Men samtidig skal man ikke gøre fortællingen om projektet for kompliceret.

2. Pas på forudindtagethed

Vi har alle en eller anden grad af forudindtagethed, og det er en af de barrierer, som helst skal ryddes af vejen, når der skal skabes helt nye løsninger.

Derfor må man godt udfordre medarbejdere – og andre involverede, som giver udtryk for en forudindtagethed, og for eksempel spørge dem: ”Hvor ved du det fra?”

Forudindtagethed er en barriere for at gå helt nye veje. Derfor skal man have fokus på sin egen bias og forforståelse.

3. Skab det sammen med andre

Lige som man kan fjerne barrierer i et innovationsprojekt, så kan man også sætte nogle barrierer op, som kan være med til at gøre løsningen bedre. Et benspænd kan man også kalde det.

Et af de benspænd, jeg har givet mine egne medarbejdere, er, at vores arrangementer skal skabes og afholdes sammen med andre. Det er ikke nok, at man selv sidder og finder på noget.

Når man får andre fagligheder og synspunkter med indover, får man både nuanceret og kvalificeret sin idé.

VIL DU VIDE MERE?

Du er velkommen til at kontakte:

May-Britt Diechmann
Biblioteksleder, Stevns Bibliotekerne

21 15 69 85 | [email protected]